06 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

"Jag är väl för praktiskt lagd"

GULLSPÅNG: Politiker får kritik sedan han plockade ner skylten

I somras plockade Roland Karlsson (C) ner en trafikskylt i Gullspång.
– Det kan inte vara rätt att sätta upp en skylt om parkeringsförbud framför en parkeringsplats.

Det var i måndags som MT hade en notis om att en fritidspolitiker på eget bevåg hade plockat ner en trafikskylt i Gullspång. Nu har det visat sig att det var förste vice ordföranden i kommunstyrelsen, Roland Karlsson, som – för övrigt inte är fritidspolitiker utan en förtroendevald deltidsarvoderad politiker – utförde handlingen.

– Det hade kommit upp en skylt om parkeringsförbud framför en parkeringsplats i centrala Gullspång. Det ringde folk som hade fått böter, vad gör man? Jag plockade ner skylten och åkte upp med den till tekniska kontoret. Vi ska värna om näringslivet, inte bötfälla kunderna. Vi har tillräckligt med tomma affärslokaler.

Grejen är varför just du plockade ner skylten?

– Jag är väl för praktiskt lagd, och det kan inte vara rätt att ha skylten där; jag och Carina Gullberg (S) har begärt att chefen på tekniska förvaltningen ska förklara skylten och det ska han göra idag. Dessutom bor det flera i huset som är rörelsehindrade och flera har hemsjukvård, var ska de parkera?

Är det fritt för vem som helst nu att ta ner skyltar som man upplever står fel?

– Nej, men i det här fallet så hade det kommit upp en skylt där det aldrig tidigare suttit någon skylt.

M-politiker kritisk

En som ifrågasätter Roland Karlssons handlingar är Björn Thodenius (M). Han menar att skylten är ett flagrant exempel på att Roland blandat ihop rollerna.

– En politiker kan inte agera polis. Roland skulle, som vilken annan medborgare som helst, anmält detta och så hade det fått bli ett ärende för tekniska förvaltningen. Då hade han följt den demokratiska ordningen, det handlar om ordning och reda, det är inte bara att plocka ner skyltar som man finner misshagliga, säger Björn Thodenius.

Det var i måndags som MT hade en notis om att en fritidspolitiker på eget bevåg hade plockat ner en trafikskylt i Gullspång. Nu har det visat sig att det var förste vice ordföranden i kommunstyrelsen, Roland Karlsson, som – för övrigt inte är fritidspolitiker utan en förtroendevald deltidsarvoderad politiker – utförde handlingen.

– Det hade kommit upp en skylt om parkeringsförbud framför en parkeringsplats i centrala Gullspång. Det ringde folk som hade fått böter, vad gör man? Jag plockade ner skylten och åkte upp med den till tekniska kontoret. Vi ska värna om näringslivet, inte bötfälla kunderna. Vi har tillräckligt med tomma affärslokaler.

Grejen är varför just du plockade ner skylten?

– Jag är väl för praktiskt lagd, och det kan inte vara rätt att ha skylten där; jag och Carina Gullberg (S) har begärt att chefen på tekniska förvaltningen ska förklara skylten och det ska han göra idag. Dessutom bor det flera i huset som är rörelsehindrade och flera har hemsjukvård, var ska de parkera?

Är det fritt för vem som helst nu att ta ner skyltar som man upplever står fel?

– Nej, men i det här fallet så hade det kommit upp en skylt där det aldrig tidigare suttit någon skylt.

M-politiker kritisk

En som ifrågasätter Roland Karlssons handlingar är Björn Thodenius (M). Han menar att skylten är ett flagrant exempel på att Roland blandat ihop rollerna.

– En politiker kan inte agera polis. Roland skulle, som vilken annan medborgare som helst, anmält detta och så hade det fått bli ett ärende för tekniska förvaltningen. Då hade han följt den demokratiska ordningen, det handlar om ordning och reda, det är inte bara att plocka ner skyltar som man finner misshagliga, säger Björn Thodenius.

  • Owe E Hermansson