06 dec 2017 06:00

06 dec 2017 06:00

Låt oss fira en god granne!

: Finland 100 år

Finland fyller 100 år som självständig stat. Det var den sjätte december 1917 som Finlands folk tog sitt lands öde i egna händer och förklarade sig självständiga. Det är en bemärkelsedag som även vi i Sverige har skäl att fira.

Vår östra granne är sedan dess ett vänligt sinnat broderland, fast förankrat i västerländsk kultur och värderingar. Det är i dag också en inspirerande framgångsrik nation, vars vänskap kan komma oss till hjälp i framtiden.

Man kan också konstatera att den svenska bilden av Finland har förändrats över åren. Från början fanns en viss misstänksamhet mot nystartsnationen. Under andra världskriget väcktes däremot en sympati och en folkligt buren solidaritet som nog överraskade politiker i båda länderna. Under kalla kriget fanns en medlidsam syn på Finland som en fattig kusin. Men under de sista 30 åren har Finland allt oftare omnämnts som ett föregångsland och ett exempel för Sverige att ta efter.

Kanske på grund av den svåra historien är Finland på många sätt ett mer verklighetsförankrat samhällsbygge.

Ett område där svenska politiker allt oftare tittar mot Finland är som bekant skolan. Att jämföra svenskt och finskt utbildningsväsende är visserligen svårt, trots gemensamma rötter. Men klart är att Finland lyckats att bevara insikten om skolans betydelse på ett annat sätt än Sverige. I Finland har man inte experimenterat med barnens utbildning. Kunskap värderas högt och läraryrket har behållit sin status.

Det finska militära försvaret har alltid haft mindre resurser än det svenska. Men organisation och planering har fortsatt att utgå från landets geopolitiska situation. Precis som i historien ger Finland Sverige en sköld och ett strategiskt djup. Vi hade inte kunnat negligera vårt eget försvar om vi haft landgräns mot Ryssland.

Utrikespolitiskt är Finland välskött. Landet har bättre relationer både med USA och med Ryssland. Relationen till NATO är mindre förljugen. Genom euron är Finland en mera helhjärtad deltagare i Europasamarbetet. Finsk säkerhetspolitik är i jämförelse med svensk mer verklighetsförankrad och bygger på en bättre förståelse för den egna rollen i världen och i närområdet.

För hundra år sedan var talet om Finland och Sverige som broderländer i hög grad bara en romantisk idé bland dem som sörjde fornstora dar. I dag är broder- och systerskapet dock ett faktum. Kontakterna mellan länderna, och särskilt då invandringen, med flyttrörelser för länge sedan och i modern tid, har gjort att många svenskar i dag har finsk- eller finlandssvensk bakgrund. Romantikernas tal om broderfolk har blivit till verklighet - spårbart i dna.

Sverige är ett välskött land som haft stor tur i historien. Men som alla husägare vet är den inre friden beroende av att grannarna är bra. Så skänk en tanke till Finland på hundraårsdagen. Bättre granne är det svårt att tänka sig.

Mathias Bred

Vår östra granne är sedan dess ett vänligt sinnat broderland, fast förankrat i västerländsk kultur och värderingar. Det är i dag också en inspirerande framgångsrik nation, vars vänskap kan komma oss till hjälp i framtiden.

Man kan också konstatera att den svenska bilden av Finland har förändrats över åren. Från början fanns en viss misstänksamhet mot nystartsnationen. Under andra världskriget väcktes däremot en sympati och en folkligt buren solidaritet som nog överraskade politiker i båda länderna. Under kalla kriget fanns en medlidsam syn på Finland som en fattig kusin. Men under de sista 30 åren har Finland allt oftare omnämnts som ett föregångsland och ett exempel för Sverige att ta efter.

Kanske på grund av den svåra historien är Finland på många sätt ett mer verklighetsförankrat samhällsbygge.

Ett område där svenska politiker allt oftare tittar mot Finland är som bekant skolan. Att jämföra svenskt och finskt utbildningsväsende är visserligen svårt, trots gemensamma rötter. Men klart är att Finland lyckats att bevara insikten om skolans betydelse på ett annat sätt än Sverige. I Finland har man inte experimenterat med barnens utbildning. Kunskap värderas högt och läraryrket har behållit sin status.

Det finska militära försvaret har alltid haft mindre resurser än det svenska. Men organisation och planering har fortsatt att utgå från landets geopolitiska situation. Precis som i historien ger Finland Sverige en sköld och ett strategiskt djup. Vi hade inte kunnat negligera vårt eget försvar om vi haft landgräns mot Ryssland.

Utrikespolitiskt är Finland välskött. Landet har bättre relationer både med USA och med Ryssland. Relationen till NATO är mindre förljugen. Genom euron är Finland en mera helhjärtad deltagare i Europasamarbetet. Finsk säkerhetspolitik är i jämförelse med svensk mer verklighetsförankrad och bygger på en bättre förståelse för den egna rollen i världen och i närområdet.

För hundra år sedan var talet om Finland och Sverige som broderländer i hög grad bara en romantisk idé bland dem som sörjde fornstora dar. I dag är broder- och systerskapet dock ett faktum. Kontakterna mellan länderna, och särskilt då invandringen, med flyttrörelser för länge sedan och i modern tid, har gjort att många svenskar i dag har finsk- eller finlandssvensk bakgrund. Romantikernas tal om broderfolk har blivit till verklighet - spårbart i dna.

Sverige är ett välskött land som haft stor tur i historien. Men som alla husägare vet är den inre friden beroende av att grannarna är bra. Så skänk en tanke till Finland på hundraårsdagen. Bättre granne är det svårt att tänka sig.

Mathias Bred