02 dec 2017 06:00

04 dec 2017 16:32

Beväpna Polisen, avväpna buset

Det är utmärkt att Polisen inleder försök med elchockvapen. Poliser som blir tvungna att ta till våld behöver ett komplement i sin beväpning, mellan batong och pistol. Tyvärr ligger de tungt kriminella kretsarna före i upprustningen.

Så sent som i förra veckan kastades en handgranat mot poliser på väg hem från polishuset i Uppsala. Flera poliser var i närheten av detonationen, men de undkom oskadda tack vare ren tur. Handgranaten tros ha kastats över ett närliggande järnvägsspår och studsat i en kontaktledning. I stället för att nå sitt mål detonerade den på en parkering.

Polisen tror att attacken kan vara ett ”svar” på deras insatser mot brottsligheten i kriminellt belastade stadsdelar. Det har utförts misstänkta vedergällningar mot Polisen i Uppsala tidigare.

Från andra delar av landet har liknande angrepp på rättsstaten inrapporterats. Polisers hem har beskjutits och polishus utsatts för bombdåd.

Våldströskeln bland de kriminella sjunker, samtidigt som beväpningen blir tyngre. Mängden militära vapen, ofta insmugglade från forna Jugoslavien, har ökat, däribland även handgranater. Enligt polisens statistik har antalet handgranatsdetonationer ökat från 10 år 2015 till 27 år 2016. Antalet ärenden hos polisen där handgranater varit inblandade var år 2016 52 stycken, att jämföra med 8 år 2014. Hur många handgranater som cirkulerar i kriminella kretsar och vilken skada de kan göra vågar man knappt tänka på.

Därför är regeringens amnesti för explosiva varor bra. Under tre månader, oktober 2018 till januari 2019, kan man utan påföljd lämna in handgranater och sprängämnen till polisen. Förutsatt att säkerheten kring själva överlämningen kan garanteras är detta mycket bra. Tidigare amnestier för illegala skjutvapen har fått bort tusentals vapen från samhället.

Skärpt lagstiftning och hårdare straff är på gång. Hittills har innehav av handgranater inte hanterats på ett vettigt sätt eftersom de inte räknas som vapen. Från årsskiftet leder dock innehav av handgranater automatiskt till häktning och kan potentiellt ge två års fängelse.

Att avväpna kriminella är en viktig del i brottsbekämpningen. En annan viktig del är att ge poliserna de arbetsredskap de behöver för att kunna lösa hotfulla situationer. Fem lokalpolisområden, bland andra Borås och Västervik, får under två år från och med årsskiftet använda elchockvapen på försök. Vapnet har en räckvidd på en till sju meter och skjuter iväg två pilar, anslutna med en koppartråd, som ger mottagaren en så kraftig elchock att personen ifråga faller ihop.

Våld är ibland nödvändigt och elchockvapnet fyller en viktig funktion mellan batong och skjutvapen. Färre skott skulle sannolikt behöva avlossas och poliserna skulle få bättre förutsättningar att freda sig mot våldsamma individer och lösa hotfulla situationer. Poliserna måste ges bästa möjliga förutsättningar att hantera det ökande våldet, elchockvapen, skärpt lagstiftning, hårdare straff och sprängmedelsamnestin är steg i rätt riktning.

Greger Ekman

Det är utmärkt att Polisen inleder försök med elchockvapen. Poliser som blir tvungna att ta till våld behöver ett komplement i sin beväpning, mellan batong och pistol. Tyvärr ligger de tungt kriminella kretsarna före i upprustningen.

Så sent som i förra veckan kastades en handgranat mot poliser på väg hem från polishuset i Uppsala. Flera poliser var i närheten av detonationen, men de undkom oskadda tack vare ren tur. Handgranaten tros ha kastats över ett närliggande järnvägsspår och studsat i en kontaktledning. I stället för att nå sitt mål detonerade den på en parkering.

Polisen tror att attacken kan vara ett ”svar” på deras insatser mot brottsligheten i kriminellt belastade stadsdelar. Det har utförts misstänkta vedergällningar mot Polisen i Uppsala tidigare.

Från andra delar av landet har liknande angrepp på rättsstaten inrapporterats. Polisers hem har beskjutits och polishus utsatts för bombdåd.

Våldströskeln bland de kriminella sjunker, samtidigt som beväpningen blir tyngre. Mängden militära vapen, ofta insmugglade från forna Jugoslavien, har ökat, däribland även handgranater. Enligt polisens statistik har antalet handgranatsdetonationer ökat från 10 år 2015 till 27 år 2016. Antalet ärenden hos polisen där handgranater varit inblandade var år 2016 52 stycken, att jämföra med 8 år 2014. Hur många handgranater som cirkulerar i kriminella kretsar och vilken skada de kan göra vågar man knappt tänka på.

Därför är regeringens amnesti för explosiva varor bra. Under tre månader, oktober 2018 till januari 2019, kan man utan påföljd lämna in handgranater och sprängämnen till polisen. Förutsatt att säkerheten kring själva överlämningen kan garanteras är detta mycket bra. Tidigare amnestier för illegala skjutvapen har fått bort tusentals vapen från samhället.

Skärpt lagstiftning och hårdare straff är på gång. Hittills har innehav av handgranater inte hanterats på ett vettigt sätt eftersom de inte räknas som vapen. Från årsskiftet leder dock innehav av handgranater automatiskt till häktning och kan potentiellt ge två års fängelse.

Att avväpna kriminella är en viktig del i brottsbekämpningen. En annan viktig del är att ge poliserna de arbetsredskap de behöver för att kunna lösa hotfulla situationer. Fem lokalpolisområden, bland andra Borås och Västervik, får under två år från och med årsskiftet använda elchockvapen på försök. Vapnet har en räckvidd på en till sju meter och skjuter iväg två pilar, anslutna med en koppartråd, som ger mottagaren en så kraftig elchock att personen ifråga faller ihop.

Våld är ibland nödvändigt och elchockvapnet fyller en viktig funktion mellan batong och skjutvapen. Färre skott skulle sannolikt behöva avlossas och poliserna skulle få bättre förutsättningar att freda sig mot våldsamma individer och lösa hotfulla situationer. Poliserna måste ges bästa möjliga förutsättningar att hantera det ökande våldet, elchockvapen, skärpt lagstiftning, hårdare straff och sprängmedelsamnestin är steg i rätt riktning.

Greger Ekman