Bah Kuhnkes sista snedsteg?

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) har fått utstå kritik efter sina uttalanden om Sveriges hantering av återvändande IS-krigare i SVT:s Agenda (12/3). Sedan dess har flera krav på både ministerns avgång och demokratifrågans byte av departement uttryckts, samtidigt som en KU-anmälan gjorts av Allianspartierna.

Bah Kuhnke intervjuades efter ett inslag om ungdomar som återvänder till Sverige efter att ha deltagit i terrorgruppen IS verksamhet i Syrien. Som demokratiminister ansvarar hon för hanteringen av återvändarna så att de inte ska utföra terrorattentat i Sverige. Men ministern pratade mer om kommunernas verksamhet och mindre om vad hon och statliga myndigheter gör åt problemet.

Flera av påståendena var dessutom direkt felaktiga, där berömmet av Umeå och Göteborg är det som framhävts mest i efterhand. Detta eftersom kommunerna inte alls har hanterat återvändare på det sätt Bah Kuhnke beskriver. I efterhand har ministern hävdat att hon syftade på det förebyggande arbetet och inte på specifika fall. Hon bedyrade också att hon ser allvarligt på frågan och arbetar med att myndigheter ska ”ta fram verktyg” som stöd till kommunerna i arbetet.

I hennes försök att rätta till sina uttalanden från intervjun i Agenda blir det än tydligare att demokratiministern mer eller mindre vill lämpa över ansvaret på kommunerna. Detta trots att frågan om återvändande IS-krigare är mycket allvarlig och utgör ett stort hot mot Sverige. Ska verkligen kommuner med nästintill ingen erfarenhet, knappa resurser och total brist på översikt lämnas att hantera detta, med endast ”verktyg” som stöd från statligt håll?

Liberalernas partiledare Jan Björklund är en av dem som höjt sina röster för att demokratiområdet, inklusive hantering av återvändande terrorister, borde ligga under justitiedepartementet och inte kulturdepartementet. Detta är första mandatperioden som frågan ligger under kulturdepartementet, efter att tidigare ha varit på statsrådsberedningen och just justitiedepartementet.

Märkliga kombinationer av ansvarsområden bland statsminister Stefan Löfvens (S) ministrar är förvisso inget nytt. Å ena sidan finns Bah Kuhnke och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), å andra sidan har vi tre statsråd på utbildningsdepartementet vars ansvarsområden är snarlika.

Att ha ett gemensamt departement och en gemensam minister för kultur- och demokratifrågor är ganska märkligt. Hot mot demokratin tenderar att vara av en sådan beskaffenhet att de bäst hanteras av justitiedepartementet.

Att demokratifrågan inte hör hemma på kulturdepartementet borde Stefan Löfven ha insett från början. Han bör också fundera på om detsamma gäller Alice Bah Kuhnke. Att göra så dåligt underbyggda uttalanden är inte acceptabelt i en så allvarlig fråga som återvändande terrorister. Och det är inte första gången som Bah Kuhnke ertappas med att göra ogenomtänkta uttalanden. Ska kultur- och demokratiministern bli näst på tur att bytas ut i Löfvens regering?

Agnes Karnatz

16 mar 2017 06:00

16 mar 2017 06:00