15 feb 2017 06:00

15 feb 2017 06:00

Lär av varandra i arbetsfrågan

I Sverige finns relativt få arbeten som inte kräver kvalifikationer. Samtidigt växer antalet människor som saknar kvalifikationer. Det är svårt att se någon anledning att tillåta arbetskraftsinvandring för denna grupp av arbeten.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) skriver på DN debatt tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson (S) att partistyrelsen inför stämman i april föreslår en positionsförflyttning om arbetskraftsinvandringen. Andemeningen med förändringen är just att minska möjligheten till arbetskraftsinvandring för okvalificerade arbeten och samtidigt öka den för kvalificerade diton.

Det är viktigt att möjligheten till arbetskraftsinvandring för kvalificerade arbeten fungerar. Sverige har relativt många verksamheter i yttersta världsklass som driver teknologisk utveckling. Dessa är beroende av rätt arbetskraft. Än viktigare är dock att med världen som rekryteringsbas kan vi skapa ännu fler sådana verksamheter. Detta driver Sveriges ekonomi framåt och är något som alla tjänar på.

Samtidigt fanns det knappt ens anledning att införa den rådande ordningen tidigare, givet hur få okvalificerade arbeten som finns i Sverige. Sedan dess har den tillåtande migrationspolitiken kraftigt ökat mängden människor som saknar de kvalifikationer som krävs för de flesta jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt inget som helst behov av att ta hit människor för att utföra dessa arbeten.

Det går dock stundtals att notera en viss ovillighet att ta de enkla arbeten som erbjuds. Detta har noterats inte minst bland ungdomar men också nyanlända. En sommar som bärplockare lockar helt enkelt inte. Inte sällan är det svårt för arbetsgivare att hitta folk som tar de enkla jobben. På samma gång går unga utan gymnasieexamen långtidsarbetslösa och nyanlända har extremt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt.

Moderaternas talesperson för arbetsmarknadsfrågor, Elisabeth Svantesson, säger i en debatt med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i P1 morgon (14/2) att människor helt enkelt måste tvingas att plocka bär. Det är en rimlig åtgärd. Kraven måste höjas på människor så att den egna prestationen motsvarar samhällets stöd. Där är vi inte nu vilket leder till frustration.

Varken regeringen, oppositionen eller arbetsmarknadens parter har hittills presenterat lösningar som skapar plats åt de många som nu står utanför arbetsmarknaden och saknar kvalifikationer att ta sig in. På det området kan ingen slå sig för bröstet. Inget åtgärdspaket som har presenterats är i närheten av att räcka till. Det krävs många gånger fler enkla arbeten. Partierna bör göra det till sin främsta uppgift på arbetsmarknadsområdet framöver.

Till dess kan de lära av varandra. S förslag om arbetskraftsinvandringen är ett steg i rätt riktning, och det är också Moderaternas förslag om att höja kraven för dem som försörjs av det offentliga.

Daniel Persson

I Sverige finns relativt få arbeten som inte kräver kvalifikationer. Samtidigt växer antalet människor som saknar kvalifikationer. Det är svårt att se någon anledning att tillåta arbetskraftsinvandring för denna grupp av arbeten.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) skriver på DN debatt tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson (S) att partistyrelsen inför stämman i april föreslår en positionsförflyttning om arbetskraftsinvandringen. Andemeningen med förändringen är just att minska möjligheten till arbetskraftsinvandring för okvalificerade arbeten och samtidigt öka den för kvalificerade diton.

Det är viktigt att möjligheten till arbetskraftsinvandring för kvalificerade arbeten fungerar. Sverige har relativt många verksamheter i yttersta världsklass som driver teknologisk utveckling. Dessa är beroende av rätt arbetskraft. Än viktigare är dock att med världen som rekryteringsbas kan vi skapa ännu fler sådana verksamheter. Detta driver Sveriges ekonomi framåt och är något som alla tjänar på.

Samtidigt fanns det knappt ens anledning att införa den rådande ordningen tidigare, givet hur få okvalificerade arbeten som finns i Sverige. Sedan dess har den tillåtande migrationspolitiken kraftigt ökat mängden människor som saknar de kvalifikationer som krävs för de flesta jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt inget som helst behov av att ta hit människor för att utföra dessa arbeten.

Det går dock stundtals att notera en viss ovillighet att ta de enkla arbeten som erbjuds. Detta har noterats inte minst bland ungdomar men också nyanlända. En sommar som bärplockare lockar helt enkelt inte. Inte sällan är det svårt för arbetsgivare att hitta folk som tar de enkla jobben. På samma gång går unga utan gymnasieexamen långtidsarbetslösa och nyanlända har extremt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt.

Moderaternas talesperson för arbetsmarknadsfrågor, Elisabeth Svantesson, säger i en debatt med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i P1 morgon (14/2) att människor helt enkelt måste tvingas att plocka bär. Det är en rimlig åtgärd. Kraven måste höjas på människor så att den egna prestationen motsvarar samhällets stöd. Där är vi inte nu vilket leder till frustration.

Varken regeringen, oppositionen eller arbetsmarknadens parter har hittills presenterat lösningar som skapar plats åt de många som nu står utanför arbetsmarknaden och saknar kvalifikationer att ta sig in. På det området kan ingen slå sig för bröstet. Inget åtgärdspaket som har presenterats är i närheten av att räcka till. Det krävs många gånger fler enkla arbeten. Partierna bör göra det till sin främsta uppgift på arbetsmarknadsområdet framöver.

Till dess kan de lära av varandra. S förslag om arbetskraftsinvandringen är ett steg i rätt riktning, och det är också Moderaternas förslag om att höja kraven för dem som försörjs av det offentliga.

Daniel Persson