05 jan 2017 06:00

05 jan 2017 06:00

Lyssna på landsbygdskommittén

Det saknas en sammanhållen politik för den svenska landsbygden. Det sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) när han tog emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. Alla ska ha tillgång till bredband, och offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd, för att främja svenskt landsbygd. Det var ett par av förslagen som fanns med i kommitténs betänkande.

Kommittén består av representanter för alla riksdagspartier. Vid presentationen pepprade kommittén ut förslag, närmare bestämt 75 stycken. Många av förslagen är viktiga.

Det handlar bland annat om att införa en maxtid för utryckningar av polisen, och att Arbetsförmedlingen ska sluta nedläggningen av kontor.

Kommittén vill att den statliga serviceverksamheten ska omstruktureras. Exempelvis ska verksamheten som i dag utförs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ska samlas i en ny organisation. En varningsflagga bör hissas för att större organisationer tenderar att centraliseras. Man ska inte heller lägga för stort hopp till att nya organisationer kan förbättra tillgängligheten märkbart. Det är helt beroende på hur den genomförs.

Tio tusen statliga jobb ska flyttas från Stockholm, är ett annat förslag från kommittén. Tio tusen låter mycket, men bara sedan 2008 har lika många nya statliga jobb kommit till i Stockholm. År 2015 var över 250 000 tusen anställda inom staten. Att flytta ut tio tusen av de arbetstillfällena är en rimlig ambition.

Kommittén lyfter 23 kommuner i norra och mellersta Sverige där företag har svårt att utvecklas på grund av avstånden. Bland dessa kommuner finns främst kommuner i norra Sverige så som Pajala, Överkalix och Arjeplog, men också Torsby i Värmland. 500 miljoner kronor kan avsättas i ett paket till kommunerna. Pengarna föreslås exempelvis gå till åtgärder som att ytterligare sänka arbetsgivar- och egenavgifter.

Det är rimligt. Sverige skulle må bra av sänkta arbetsgivaravgifter, varför inte börja i de kommuner som har de svårast? Tyvärr genomsyrar inte denna syn på arbetsmarknad och jobbskapande resten av kommitténs arbete. I stället sätts tilltron till statliga bolag och myndigheter så som Almi Företagspartner, Saminvest och Vinnova. Men det är inte bidrag och stöd som är viktigast, utan lägre skatter.

Sven-Erik Bucht önskar en mer sammanhållen politik för landsbygden, och kommittén har lyckats peka ut en riktning i vilken politiken borde utvecklas. Men mycket hänger på regeringen. Regeringen vill införa en flygskatt och en kilometerskatt, skatter som skulle slå hårt mot mindre städer och glesbygd. Den självhöjande bensinskatten är redan verklighet. Att ge med den ena handen samtidigt som man tar med den andra, är inte en framgångsrik politik för landsbygden. Regeringen behöver anamma landsbygdsperspektivet på hela sin politik. Då kan Sverige få en riktigt bra politik för att hela Sverige ska leva.

Anna Sandström

Det saknas en sammanhållen politik för den svenska landsbygden. Det sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) när han tog emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. Alla ska ha tillgång till bredband, och offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd, för att främja svenskt landsbygd. Det var ett par av förslagen som fanns med i kommitténs betänkande.

Kommittén består av representanter för alla riksdagspartier. Vid presentationen pepprade kommittén ut förslag, närmare bestämt 75 stycken. Många av förslagen är viktiga.

Det handlar bland annat om att införa en maxtid för utryckningar av polisen, och att Arbetsförmedlingen ska sluta nedläggningen av kontor.

Kommittén vill att den statliga serviceverksamheten ska omstruktureras. Exempelvis ska verksamheten som i dag utförs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ska samlas i en ny organisation. En varningsflagga bör hissas för att större organisationer tenderar att centraliseras. Man ska inte heller lägga för stort hopp till att nya organisationer kan förbättra tillgängligheten märkbart. Det är helt beroende på hur den genomförs.

Tio tusen statliga jobb ska flyttas från Stockholm, är ett annat förslag från kommittén. Tio tusen låter mycket, men bara sedan 2008 har lika många nya statliga jobb kommit till i Stockholm. År 2015 var över 250 000 tusen anställda inom staten. Att flytta ut tio tusen av de arbetstillfällena är en rimlig ambition.

Kommittén lyfter 23 kommuner i norra och mellersta Sverige där företag har svårt att utvecklas på grund av avstånden. Bland dessa kommuner finns främst kommuner i norra Sverige så som Pajala, Överkalix och Arjeplog, men också Torsby i Värmland. 500 miljoner kronor kan avsättas i ett paket till kommunerna. Pengarna föreslås exempelvis gå till åtgärder som att ytterligare sänka arbetsgivar- och egenavgifter.

Det är rimligt. Sverige skulle må bra av sänkta arbetsgivaravgifter, varför inte börja i de kommuner som har de svårast? Tyvärr genomsyrar inte denna syn på arbetsmarknad och jobbskapande resten av kommitténs arbete. I stället sätts tilltron till statliga bolag och myndigheter så som Almi Företagspartner, Saminvest och Vinnova. Men det är inte bidrag och stöd som är viktigast, utan lägre skatter.

Sven-Erik Bucht önskar en mer sammanhållen politik för landsbygden, och kommittén har lyckats peka ut en riktning i vilken politiken borde utvecklas. Men mycket hänger på regeringen. Regeringen vill införa en flygskatt och en kilometerskatt, skatter som skulle slå hårt mot mindre städer och glesbygd. Den självhöjande bensinskatten är redan verklighet. Att ge med den ena handen samtidigt som man tar med den andra, är inte en framgångsrik politik för landsbygden. Regeringen behöver anamma landsbygdsperspektivet på hela sin politik. Då kan Sverige få en riktigt bra politik för att hela Sverige ska leva.

Anna Sandström