14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 06:00

Bra med närmare vård

Regeringen vill öka tillgängligheten i vården genom att satsa mer på välfärden. Tillgängligheten inom vården kan helt klart förbättras. Köerna är långa och många oroar sig för att de inte ska få rätt vård när de behöver den.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) skriver i Dagens Nyheter att regeringen vill stärka primärvården, vårdcentralerna runt om i landet (12/10). Det är ett välkommet besked. Tillgängliga vårdcentraler med kompetent personal som kan ta sig tid att ställa diagnos är nödvändigt för att man ska kunna få bra vård i hela landet. I dag åker många stadsbor direkt till de stora sjukhusen för att träffa läkare och har möjlighet att få hjälp direkt på plats.

Man ska inte behöva bo nära ett sjukhus för att få bra vård. Tillgänglighet inom vården är avgörande även i små kommuner. Det gäller öppettider för diagnostisering och lindring, men också akutsjukvård för den som snabbt behöver vård.

Wikström skriver dock att resurser ska flyttas från sjukhusen till vårdcentralerna. Det är inte rätt väg att gå. Även sjukhusen kräver mycket resurser. Sveriges befolkning har ökat de senaste åren, och de nyanlända är en vårdkrävande grupp. Att ha bott i krigsdrabbade länder utan fungerade välfärd eller i flyktingläger gör att många är i snabbt behov av avancerad vård.

Frågan får därför inte bli om sjukhusen eller vårdcentralen ska få mer resurser, utan hur vården kan effektiviseras generellt för att frigöra resurser, vilket kommer att behövas under de kommande åren. Överbeläggningar och personalbrist är ett faktum, samtidigt som köerna växer. Det behöver åtgärdas.

Trots att kömiljarden var framgångsrik valde regeringen att avskaffa den. Alliansens kömiljard innebar att landsting som förkortade sina kötider fick ta del av miljarden. Resultatet var att kötiderna inom vården sjönk. Trots detta valde den rödgröna regeringen att avskaffa den och enligt statistik som Dagens Nyheter sammanställt har kötiderna ökat igen.

Sjukvårdsministern lyfter också behovet av en utvecklad vårdgaranti, det vill säga att man lovas vård inom en viss tid, samt att vården kan bli bättre på digitalisering. Här finns det förbättringsmöjligheter. Digitala system kan hjälpa till att göra vården mer effektiv.

Vad gäller vårdgarantin är problemet är att den inte uppfylls i dag, går det att få den att fungera bättre vore det positivt.

Att vården behöver effektiviseras för att frigöra mer resurser är ett faktum. Effektiv vård står även Wikström bakom. Men Wikström och Socialdemokraterna fortsätter att skylla bristerna inom vården på Alliansregeringens skattesänkningar. Det är på många sätt fel. Dels för att det är landstingen och inte regeringen som har det primära ansvaret för finansiering av vården, dels för att Alliansen införde flera framgångsrika vårdreformer, men främst för att regeringen nu haft två år på sig att täppa igen de påstådda hålen.

Vården har dragits med långvariga organisationsproblem såväl som personalproblem. Att komma till bukt med dem är viktigt. Men då är det bäst att fokusera på viktiga reformer och undvika att köra fast i gamla hjulspår.

Anna Sandström

Regeringen vill öka tillgängligheten i vården genom att satsa mer på välfärden. Tillgängligheten inom vården kan helt klart förbättras. Köerna är långa och många oroar sig för att de inte ska få rätt vård när de behöver den.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) skriver i Dagens Nyheter att regeringen vill stärka primärvården, vårdcentralerna runt om i landet (12/10). Det är ett välkommet besked. Tillgängliga vårdcentraler med kompetent personal som kan ta sig tid att ställa diagnos är nödvändigt för att man ska kunna få bra vård i hela landet. I dag åker många stadsbor direkt till de stora sjukhusen för att träffa läkare och har möjlighet att få hjälp direkt på plats.

Man ska inte behöva bo nära ett sjukhus för att få bra vård. Tillgänglighet inom vården är avgörande även i små kommuner. Det gäller öppettider för diagnostisering och lindring, men också akutsjukvård för den som snabbt behöver vård.

Wikström skriver dock att resurser ska flyttas från sjukhusen till vårdcentralerna. Det är inte rätt väg att gå. Även sjukhusen kräver mycket resurser. Sveriges befolkning har ökat de senaste åren, och de nyanlända är en vårdkrävande grupp. Att ha bott i krigsdrabbade länder utan fungerade välfärd eller i flyktingläger gör att många är i snabbt behov av avancerad vård.

Frågan får därför inte bli om sjukhusen eller vårdcentralen ska få mer resurser, utan hur vården kan effektiviseras generellt för att frigöra resurser, vilket kommer att behövas under de kommande åren. Överbeläggningar och personalbrist är ett faktum, samtidigt som köerna växer. Det behöver åtgärdas.

Trots att kömiljarden var framgångsrik valde regeringen att avskaffa den. Alliansens kömiljard innebar att landsting som förkortade sina kötider fick ta del av miljarden. Resultatet var att kötiderna inom vården sjönk. Trots detta valde den rödgröna regeringen att avskaffa den och enligt statistik som Dagens Nyheter sammanställt har kötiderna ökat igen.

Sjukvårdsministern lyfter också behovet av en utvecklad vårdgaranti, det vill säga att man lovas vård inom en viss tid, samt att vården kan bli bättre på digitalisering. Här finns det förbättringsmöjligheter. Digitala system kan hjälpa till att göra vården mer effektiv.

Vad gäller vårdgarantin är problemet är att den inte uppfylls i dag, går det att få den att fungera bättre vore det positivt.

Att vården behöver effektiviseras för att frigöra mer resurser är ett faktum. Effektiv vård står även Wikström bakom. Men Wikström och Socialdemokraterna fortsätter att skylla bristerna inom vården på Alliansregeringens skattesänkningar. Det är på många sätt fel. Dels för att det är landstingen och inte regeringen som har det primära ansvaret för finansiering av vården, dels för att Alliansen införde flera framgångsrika vårdreformer, men främst för att regeringen nu haft två år på sig att täppa igen de påstådda hålen.

Vården har dragits med långvariga organisationsproblem såväl som personalproblem. Att komma till bukt med dem är viktigt. Men då är det bäst att fokusera på viktiga reformer och undvika att köra fast i gamla hjulspår.

Anna Sandström