06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Höjda krav och sänkta trösklar

Fler i arbete genom lägre trösklar och högre krav på att göra sig anställningsbar. Det var huvudbudskapet när Moderaterna presenterade sin budgetmotion för 2017.

Trösklarna in på arbetsmarknaden ska bli lägre genom en rad satsningar. Ett Första jobbet-avdrag ska införas, för att ge skattelättnader till dem med lägst inkomster. Den med Första jobbet-anställning, en ny form av lärlingsanställning, ska dessutom endast behöva skatta för den del av inkomsten som överstiger 12 000 kronor. Rut-avdraget ska utvidgas till fler tjänster och avdragstaket tredubblas. Utöver detta presenterar partiet en rad förslag för att stärka företagsklimatet genom att förbättra infrastrukturen, sänka energiskatten och stoppa transportkostnadsökningar.

I kombination med detta ställs högre krav på den enskilde att göra sig anställningsbar. Idag är skälen till att folk lever på bidrag i hög grad annorlunda än förr. Det är idag inte främst folk med allvarliga sociala problem som har försörjningsstöd, utan hälften av alla har det av arbetslöshetsskäl. För att få rätt till bidrag bör kraven på aktivt jobbsökande, även utanför hemorten, öka, anser Moderaterna. Även under etableringsfasen vill partiet kräva högre aktivitetskrav. I dag är det alltför få som slutför SFI-utbildningen, varför man vill se fullgången SFI som ett av kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Utbildningsplikt ska gälla för den som inte har en 9-årig grundskola i bagaget.

Utanförskapet, bidragsberoendet och den tillhörande integrationsutmaningen är det som överskuggar hela Moderaternas budget. Den ekonomisk-politiske talesmannen Ulf Kristersson påpekar att Sverige nästa år beräknas nå upp till en miljon personer i utanförskap. Det finns en mycket hög arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda och hälften av de nyanlända saknar gymnasieutbildning. Därför måste det bli mindre dyrt och riskabelt att anställa, samtidigt som unga och utrikesfödda måste stå bättre rustade på arbetsmarknaden. Partiet satsar mer på yrkes- och lärlingsvux samt satsar hårt på skolan. Lärarlönerna ska höjas och eleverna ska dagligen gå en timma mer i skolan i lågstadiet. Skolornas integrationsarbete ska stärkas genom 4 miljarder i riktade satsningar till kommunerna.

Budgetmotionen är en återgång till det som historiskt varit Moderaternas styrka: ekonomiskt ansvarstagande och förutsättningar för jobbskapande. Sverige är bara i början på en integrationsutmaning som lär behöva hanteras i decennier framåt. Partiet erkänner att Sverige står inför stora sociala och ekonomiska utmaningar framöver och presenterar seriösa förslag för att försöka komma till rätta med dem. Bilden av ansvarstagande stärks av att partiets budget är i balans, till skillnad från regeringens som går med underskott.

Moderaternas höstbudget är en bra början för ett parti som behöver återvinna väljarnas förtroende. Nästa steg måste vara att återta initiativet även utanför det arbetsmarknadspolitiska området. Försvaret får exempelvis inte mer pengar av Moderaterna än av de rödgröna.

Tony Gunnarsson

Fler i arbete genom lägre trösklar och högre krav på att göra sig anställningsbar. Det var huvudbudskapet när Moderaterna presenterade sin budgetmotion för 2017.

Trösklarna in på arbetsmarknaden ska bli lägre genom en rad satsningar. Ett Första jobbet-avdrag ska införas, för att ge skattelättnader till dem med lägst inkomster. Den med Första jobbet-anställning, en ny form av lärlingsanställning, ska dessutom endast behöva skatta för den del av inkomsten som överstiger 12 000 kronor. Rut-avdraget ska utvidgas till fler tjänster och avdragstaket tredubblas. Utöver detta presenterar partiet en rad förslag för att stärka företagsklimatet genom att förbättra infrastrukturen, sänka energiskatten och stoppa transportkostnadsökningar.

I kombination med detta ställs högre krav på den enskilde att göra sig anställningsbar. Idag är skälen till att folk lever på bidrag i hög grad annorlunda än förr. Det är idag inte främst folk med allvarliga sociala problem som har försörjningsstöd, utan hälften av alla har det av arbetslöshetsskäl. För att få rätt till bidrag bör kraven på aktivt jobbsökande, även utanför hemorten, öka, anser Moderaterna. Även under etableringsfasen vill partiet kräva högre aktivitetskrav. I dag är det alltför få som slutför SFI-utbildningen, varför man vill se fullgången SFI som ett av kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Utbildningsplikt ska gälla för den som inte har en 9-årig grundskola i bagaget.

Utanförskapet, bidragsberoendet och den tillhörande integrationsutmaningen är det som överskuggar hela Moderaternas budget. Den ekonomisk-politiske talesmannen Ulf Kristersson påpekar att Sverige nästa år beräknas nå upp till en miljon personer i utanförskap. Det finns en mycket hög arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda och hälften av de nyanlända saknar gymnasieutbildning. Därför måste det bli mindre dyrt och riskabelt att anställa, samtidigt som unga och utrikesfödda måste stå bättre rustade på arbetsmarknaden. Partiet satsar mer på yrkes- och lärlingsvux samt satsar hårt på skolan. Lärarlönerna ska höjas och eleverna ska dagligen gå en timma mer i skolan i lågstadiet. Skolornas integrationsarbete ska stärkas genom 4 miljarder i riktade satsningar till kommunerna.

Budgetmotionen är en återgång till det som historiskt varit Moderaternas styrka: ekonomiskt ansvarstagande och förutsättningar för jobbskapande. Sverige är bara i början på en integrationsutmaning som lär behöva hanteras i decennier framåt. Partiet erkänner att Sverige står inför stora sociala och ekonomiska utmaningar framöver och presenterar seriösa förslag för att försöka komma till rätta med dem. Bilden av ansvarstagande stärks av att partiets budget är i balans, till skillnad från regeringens som går med underskott.

Moderaternas höstbudget är en bra början för ett parti som behöver återvinna väljarnas förtroende. Nästa steg måste vara att återta initiativet även utanför det arbetsmarknadspolitiska området. Försvaret får exempelvis inte mer pengar av Moderaterna än av de rödgröna.

Tony Gunnarsson