01 okt 2016 06:00

01 okt 2016 06:00

Polisen förtjänar bättre

Genom att ignorera krisen inom Polisen har Stefan Löfven (S) visat att han inte klarar av uppgiften att leda Sverige. Regeringens budget var ett hån mot ordning och reda, och därtill levererade utredningsmyndigheten Statskontoret hård kritik mot Polisen i en rapport som presenterades i fredags.

Utredningen beställdes redan året innan Polisens omorganisation påbörjades. Det är ett gediget arbete som Statskontoret har utfört, detta är den första delrapporten. Regeringen, med inrikesminister Anders Ygeman (S) som ansvarigt statsråd, har hittills varken velat kalla situationen för en kris eller göra någonting åt den. Det är en inställning som inte kommer att hålla länge till.

Krisen är uppenbar. Omorganiseringen har på det hela taget varit misslyckad. Att den inte har fått kosta något har inneburit att resurser har flyttats från den operativa verksamheten, färre poliser på gator och torg och färre brott som utreds. 2015 klarades endast 14 procent av de anmälda brotten upp. Det är den lägsta siffran på 16 år.

I sin rapport visar Statskontoret tydligt att Polisen i och med omorganisationen brister i det lokala arbetet. Myndigheten har fortfarande inte kommit närmare medborgarna, om någonting snarare tvärtom. Det är inte någon nyhet för den som har följt protesterna inom Polisen. Många aktiva poliser har demonstrerat sitt missnöje mot den nya organisationen offentligt. Fler kommuner har dessutom börjat efterlysa möjligheten att själva kunna anställa poliser.

Ytterligare ett problem är den stora flykten från polisyrket. Under första halvåret valde 240 poliser att säga upp sig. Det är en ökning med 60 procent jämfört med 2015. Anledningarna varierar. Många anser att det mest blir administration snarare än att hjälpa människor. Bristen på förtroende för polisledningen har ofta angetts som ett skäl. Möjligheterna att göra det jobb man vill göra är ett annat skäl. Ävenså lönen. Riskerna för poliserna har ökat på senare år. Det blir vanligare att blåljuspersonal aktivt luras i bakhåll av kriminella och antalet osäkra miljöer ökar. Den förändringen har inte märkts i lönekuvertet för landets poliser.

Det är glädjande att Moderaterna nu föreslår i sin budgetmotion att landets poliser ska få ett lönepåslag med 2 000 kronor. Det är ett utmärkt första steg för att försöka behålla de poliser som finns och som vi är beroende av. Inom kort bör ytterligare en höjning om minst 2 000 kronor göras. Moderaterna har inte avslöjat vad satsningen kostar men prislappen för det första steget bör landa på ungefär 720 miljoner kronor årligen. Sällsynt väl spenderade pengar.

Polisens största problem synes dock vara rikspolischef Dan Eliasson. Medborgarnas förtroende för honom rasar och detsamma gäller bland poliserna. Den enda som verkar ha ett genuint förtroende för Eliasson är hans partivän inrikesminister Anders Ygeman. Om regeringen alls tog polisens verksamhet på allvar skulle Eliasson ha fått gå för länge sedan. Nu verkar det dröja.

Daniel Persson

Genom att ignorera krisen inom Polisen har Stefan Löfven (S) visat att han inte klarar av uppgiften att leda Sverige. Regeringens budget var ett hån mot ordning och reda, och därtill levererade utredningsmyndigheten Statskontoret hård kritik mot Polisen i en rapport som presenterades i fredags.

Utredningen beställdes redan året innan Polisens omorganisation påbörjades. Det är ett gediget arbete som Statskontoret har utfört, detta är den första delrapporten. Regeringen, med inrikesminister Anders Ygeman (S) som ansvarigt statsråd, har hittills varken velat kalla situationen för en kris eller göra någonting åt den. Det är en inställning som inte kommer att hålla länge till.

Krisen är uppenbar. Omorganiseringen har på det hela taget varit misslyckad. Att den inte har fått kosta något har inneburit att resurser har flyttats från den operativa verksamheten, färre poliser på gator och torg och färre brott som utreds. 2015 klarades endast 14 procent av de anmälda brotten upp. Det är den lägsta siffran på 16 år.

I sin rapport visar Statskontoret tydligt att Polisen i och med omorganisationen brister i det lokala arbetet. Myndigheten har fortfarande inte kommit närmare medborgarna, om någonting snarare tvärtom. Det är inte någon nyhet för den som har följt protesterna inom Polisen. Många aktiva poliser har demonstrerat sitt missnöje mot den nya organisationen offentligt. Fler kommuner har dessutom börjat efterlysa möjligheten att själva kunna anställa poliser.

Ytterligare ett problem är den stora flykten från polisyrket. Under första halvåret valde 240 poliser att säga upp sig. Det är en ökning med 60 procent jämfört med 2015. Anledningarna varierar. Många anser att det mest blir administration snarare än att hjälpa människor. Bristen på förtroende för polisledningen har ofta angetts som ett skäl. Möjligheterna att göra det jobb man vill göra är ett annat skäl. Ävenså lönen. Riskerna för poliserna har ökat på senare år. Det blir vanligare att blåljuspersonal aktivt luras i bakhåll av kriminella och antalet osäkra miljöer ökar. Den förändringen har inte märkts i lönekuvertet för landets poliser.

Det är glädjande att Moderaterna nu föreslår i sin budgetmotion att landets poliser ska få ett lönepåslag med 2 000 kronor. Det är ett utmärkt första steg för att försöka behålla de poliser som finns och som vi är beroende av. Inom kort bör ytterligare en höjning om minst 2 000 kronor göras. Moderaterna har inte avslöjat vad satsningen kostar men prislappen för det första steget bör landa på ungefär 720 miljoner kronor årligen. Sällsynt väl spenderade pengar.

Polisens största problem synes dock vara rikspolischef Dan Eliasson. Medborgarnas förtroende för honom rasar och detsamma gäller bland poliserna. Den enda som verkar ha ett genuint förtroende för Eliasson är hans partivän inrikesminister Anders Ygeman. Om regeringen alls tog polisens verksamhet på allvar skulle Eliasson ha fått gå för länge sedan. Nu verkar det dröja.

Daniel Persson