21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Migrationsverket förtjänar kritik

LEDARE

Migrationsverket har problem. Den stora anstormningen av ärenden har förlängt handläggningstiderna markant.

För att komma till bukt med problemet har Migrationsverket genom ett mejl till de asylsökandes offentliga biträden – något förvånande – meddelat att en större del av utredningsansvaret ska läggas på dem.

I asylprocessen var rollerna tidigare väldigt tydliga. Den asylsökande har ett offentliga biträde, vanligtvis en jurist eller advokat, som företräder den asylsökande. Migrationsverket utreder ärendet, och fattar sedan beslut som går att överklaga.

Men nu förklarar Migrationsverket att så inte är fallet längre. Numera ska de offentliga biträdena sköta även myndighetens utredningsansvar. Det offentliga biträdet ska upprätta en inlaga till Migrationsverket, med bland annat personlig information om den sökande, dennes familj och släkt, hemvist, och vilka länder den asylsökande vistats i. Det för att den muntliga utredningen enligt Migrationsverket ska bli effektivare.

Men även om Migrationsverket vinner i effektivitet står andra värden på spel. Det innebär inte bara en risk för högre kostnader, tveksamma utredningar, utan också att myndigheten låter bli att göra sitt jobb. Samtidigt sätts offentliga biträden i en situation som strider mot deras uppdrag.

I ett rättssamhälle är advokaters och därmed offentliga biträdens roll att företräda sina klienter, fritt och självständigt i förhållande till myndigheter och domstolar. Men genom Migrationsverkets nya förfarande riskeras de offentliga biträdenas oberoende.

Advokater, och alla som är anställda vid en advokatbyrå, har en lojalitetsplikt mot sina klienter. Inte mot myndigheter. Därför är det märkligt att Migrationsverket lägger över en så viktig uppgift som utredningsansvaret på offentliga biträden.

Det försätter ombuden i en prekär situation då ombuden får svårt att behålla de asylsökandes förtroende, och Migrationsverket kan inte heller räkna med några oberoende utredningar. Det finns många frågetecken kring den nya ordningen.

Migrationsverket är en hårt ansatt myndighet med hög arbetsbelastning. Det gör det ändå inte lämpligt att lyfta över utredningsansvaret på institutioner med andra uppgifter och lojaliteter. Dessutom växer inte jurister som arbetar med asylmål på träd.

Det är av stor vikt att Migrationsverket gör ordentliga utredningar angående vem som har rätt att få asyl och vem som inte ska ha det. Myndigheten fattar beslut som berör många människor och påverkar omvärldens syn på svenskt rättsväsende. Migrationsverket har tidigare fått kritik för sina bristande utredningar. Men man löser inte brister genom att lämna ifrån sig ansvaret.

Migrationsverket verkar tro att man står över lag och ordning och kan göra som man vill. Utan dialog tänker verket genomföra stora ändringar. För det förtjänar myndigheten skarp kritik. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson bör snarast ta tillbaka ändringarna. Ett enda mail krävs för att göra det.

Anna Sandström

För att komma till bukt med problemet har Migrationsverket genom ett mejl till de asylsökandes offentliga biträden – något förvånande – meddelat att en större del av utredningsansvaret ska läggas på dem.

I asylprocessen var rollerna tidigare väldigt tydliga. Den asylsökande har ett offentliga biträde, vanligtvis en jurist eller advokat, som företräder den asylsökande. Migrationsverket utreder ärendet, och fattar sedan beslut som går att överklaga.

Men nu förklarar Migrationsverket att så inte är fallet längre. Numera ska de offentliga biträdena sköta även myndighetens utredningsansvar. Det offentliga biträdet ska upprätta en inlaga till Migrationsverket, med bland annat personlig information om den sökande, dennes familj och släkt, hemvist, och vilka länder den asylsökande vistats i. Det för att den muntliga utredningen enligt Migrationsverket ska bli effektivare.

Men även om Migrationsverket vinner i effektivitet står andra värden på spel. Det innebär inte bara en risk för högre kostnader, tveksamma utredningar, utan också att myndigheten låter bli att göra sitt jobb. Samtidigt sätts offentliga biträden i en situation som strider mot deras uppdrag.

I ett rättssamhälle är advokaters och därmed offentliga biträdens roll att företräda sina klienter, fritt och självständigt i förhållande till myndigheter och domstolar. Men genom Migrationsverkets nya förfarande riskeras de offentliga biträdenas oberoende.

Advokater, och alla som är anställda vid en advokatbyrå, har en lojalitetsplikt mot sina klienter. Inte mot myndigheter. Därför är det märkligt att Migrationsverket lägger över en så viktig uppgift som utredningsansvaret på offentliga biträden.

Det försätter ombuden i en prekär situation då ombuden får svårt att behålla de asylsökandes förtroende, och Migrationsverket kan inte heller räkna med några oberoende utredningar. Det finns många frågetecken kring den nya ordningen.

Migrationsverket är en hårt ansatt myndighet med hög arbetsbelastning. Det gör det ändå inte lämpligt att lyfta över utredningsansvaret på institutioner med andra uppgifter och lojaliteter. Dessutom växer inte jurister som arbetar med asylmål på träd.

Det är av stor vikt att Migrationsverket gör ordentliga utredningar angående vem som har rätt att få asyl och vem som inte ska ha det. Myndigheten fattar beslut som berör många människor och påverkar omvärldens syn på svenskt rättsväsende. Migrationsverket har tidigare fått kritik för sina bristande utredningar. Men man löser inte brister genom att lämna ifrån sig ansvaret.

Migrationsverket verkar tro att man står över lag och ordning och kan göra som man vill. Utan dialog tänker verket genomföra stora ändringar. För det förtjänar myndigheten skarp kritik. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson bör snarast ta tillbaka ändringarna. Ett enda mail krävs för att göra det.

Anna Sandström