01 apr 2016 06:00

01 apr 2016 06:00

Låt inte reptilhjärnan arbeta ostört

LEDARE

”Glöm inte att ställa fram klockan en timme. Såvida du inte är homofob eller rasist. Då måste du ställa fram klockan minst 70 år.”

Uppmaningen hade någon lagt ut på Facebook inför helgens övergång till sommartid. Det var befriande att få skratta lite efter en tung nyhetsvecka.

Terroristattentatet i Bryssel tog minst 34 människors liv och skadade 250 personer. Många har oroligt väntat på besked från släkt och vänner i Belgien. Mariestads-Tidningen var under veckan i kontakt med några av alla de Mariestadsbor som befann sig i området.

När rädslan tar ett grepp runt vårt samhälle är det viktigt att inte reagera med reptilhjärnan. Terroristernas mål är att skapa oro och splittring. De svenska muslimer som funnit sig väl tillrätta i Sverige ska inte behöva bli måltavla för misstänksamhet och hat. Muslimska vänner jag lärt känna skulle aldrig stödja den form av religiös extremism som nu fått fäste i världen.

Men lika dumt som att skylla allt på islam är det att hävda att religion inte har något med saken att göra. IS har sin legitimitet i en extrem tolkning av wahabismen. Det går inte att förstå rörelsen utan att blanda in religion och de olika riktningarna inom islam. Samtidigt är religion bara en delförklaring.

De flesta av IS nyrekryteringar i Sverige är andra generationens invandrare. Många har inte alls följt religionens renlevnadsregler utan ägnat sig åt kriminalitet och druckit både alkohol och levt ”i synd”. Deras radikalisering går ofta stick i stäv med föräldragenerationens önskemål och liknar inte sällan en ungdomsrevolt. ”Vi är minsann bättre muslimer än våra föräldrar varit”. Den idealisering av självmord och den våldskultur som odlas inom IS påminner också om andra avarter inom ungdomskultur. Många IS-krigare är dessutom konvertiter. Kort sagt, de nyrekryterade IS-krigarna tillhör inte en intellektuell och bildad muslimsk tradition.

Det ska dock inte användas för att förringa de muslimska samfundens ansvar att tydligt markera mot terror och IS-rekrytering. Det är ett underbetyg att rekrytering vid flera tillfällen skett i anslutning till moskéer i landet och att svenska skattepengar går till samfund som bjudit in hatpredikanter. Kulturhänsyn har påfallande ofta gått före likhet inför lagen, inte minst när det gäller kvinnors rättigheter. Det är också stötande att skattepengar finansierat verksamhet där man inte alls främjar likabehandling.

I vår iver att förenkla har flera jämförelser gjorts med exempelvis Breivik som attentatsman. Det finns ett värde i att försöka motverka den rädsla som orättvist pekar ut en stor grupp, men vi måste samtidigt förstå karaktären av brottet för att kunna skydda oss. Breivik och andra ensamma galningar har visserligen en gemensam nämnare i ondskan, men hade inte någon stor organisation i ryggen. IS står för både finansiering, träning och samordning av terrorattentat.

En annan jämförelse har gjorts med skolattentaten i USA där förövarna inte varit invandrare utan vita unga män. Då bör man påminna sig om att USA har haft en bättre integration av sin muslimska minoritet än de flesta europeiska länder. Amerikanska muslimer har en högre snittinkomst än medelamerikanen. Majoriteten ser inte heller någon konflikt i att vara muslimer i ett modernt samhälle.

Sveriges integration ligger efter. Det är helt nödvändigt att vända den utvecklingen och arbeta för ett samhälle där vi visserligen tillåts vara olika men där vi ingår i samma gemenskap.

Karin Eriksson

Uppmaningen hade någon lagt ut på Facebook inför helgens övergång till sommartid. Det var befriande att få skratta lite efter en tung nyhetsvecka.

Terroristattentatet i Bryssel tog minst 34 människors liv och skadade 250 personer. Många har oroligt väntat på besked från släkt och vänner i Belgien. Mariestads-Tidningen var under veckan i kontakt med några av alla de Mariestadsbor som befann sig i området.

När rädslan tar ett grepp runt vårt samhälle är det viktigt att inte reagera med reptilhjärnan. Terroristernas mål är att skapa oro och splittring. De svenska muslimer som funnit sig väl tillrätta i Sverige ska inte behöva bli måltavla för misstänksamhet och hat. Muslimska vänner jag lärt känna skulle aldrig stödja den form av religiös extremism som nu fått fäste i världen.

Men lika dumt som att skylla allt på islam är det att hävda att religion inte har något med saken att göra. IS har sin legitimitet i en extrem tolkning av wahabismen. Det går inte att förstå rörelsen utan att blanda in religion och de olika riktningarna inom islam. Samtidigt är religion bara en delförklaring.

De flesta av IS nyrekryteringar i Sverige är andra generationens invandrare. Många har inte alls följt religionens renlevnadsregler utan ägnat sig åt kriminalitet och druckit både alkohol och levt ”i synd”. Deras radikalisering går ofta stick i stäv med föräldragenerationens önskemål och liknar inte sällan en ungdomsrevolt. ”Vi är minsann bättre muslimer än våra föräldrar varit”. Den idealisering av självmord och den våldskultur som odlas inom IS påminner också om andra avarter inom ungdomskultur. Många IS-krigare är dessutom konvertiter. Kort sagt, de nyrekryterade IS-krigarna tillhör inte en intellektuell och bildad muslimsk tradition.

Det ska dock inte användas för att förringa de muslimska samfundens ansvar att tydligt markera mot terror och IS-rekrytering. Det är ett underbetyg att rekrytering vid flera tillfällen skett i anslutning till moskéer i landet och att svenska skattepengar går till samfund som bjudit in hatpredikanter. Kulturhänsyn har påfallande ofta gått före likhet inför lagen, inte minst när det gäller kvinnors rättigheter. Det är också stötande att skattepengar finansierat verksamhet där man inte alls främjar likabehandling.

I vår iver att förenkla har flera jämförelser gjorts med exempelvis Breivik som attentatsman. Det finns ett värde i att försöka motverka den rädsla som orättvist pekar ut en stor grupp, men vi måste samtidigt förstå karaktären av brottet för att kunna skydda oss. Breivik och andra ensamma galningar har visserligen en gemensam nämnare i ondskan, men hade inte någon stor organisation i ryggen. IS står för både finansiering, träning och samordning av terrorattentat.

En annan jämförelse har gjorts med skolattentaten i USA där förövarna inte varit invandrare utan vita unga män. Då bör man påminna sig om att USA har haft en bättre integration av sin muslimska minoritet än de flesta europeiska länder. Amerikanska muslimer har en högre snittinkomst än medelamerikanen. Majoriteten ser inte heller någon konflikt i att vara muslimer i ett modernt samhälle.

Sveriges integration ligger efter. Det är helt nödvändigt att vända den utvecklingen och arbeta för ett samhälle där vi visserligen tillåts vara olika men där vi ingår i samma gemenskap.

Karin Eriksson