16 mar 2016 06:00

16 mar 2016 06:00

Invandringen måste fås att fungera

Moderaterna föreslår ett tillfälligt stopp i asylmottagandet tills Sverige har kontroll över situationen. Förslaget står i skarp kontrast till regeringens taktik som alltjämt går ut på att hoppas att EU ska lösa problemet.

Det var Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forsell som presenterade förslaget i en intervju med SvD (15/3). Därmed får den sista spiken väl sägas ha slagits i Fredrik Reinfeldts migrationspolitiska kista. Partiet har på ett och ett halvt år gått från ”Öppna era hjärtan”till ”Stäng gränsen”.

Det är inget drömscenario för Moderaterna som har en grundläggande tro på migrationen. Men den extrema politiken med öppna gränser har tvingat fram detta läge. Forsell förklarar i intervjun att det saknas 20 000 bostäder de kommande månaderna och att Migrationsverkets handläggningstider ligger på två år.

Vad gäller migration är själva mottagandet den lätta biten. Det svenska mottagningssystemet har utformats för att ta emot uppemot 500 personer i veckan på årsbasis. Fördelat på hela året kom det 2015 över 3 000 personer i veckan. Situationen blev, och är, därefter. Våldsdåd och oroligheter på asylboenden är vardagsmat, socialkontor landet runt har knappt kvar några knän att gå på och Polisen hinner inte med att lösa vardagsbrott.

Mottagandet har helt enkelt inte fungerat. Att regeringen inte synes göra någonting för att förbereda landet på den kommande mottagningsvågen är därför milt uttryckt bekymmersamt. Värre ändå är att vi inte klarade av den svåra biten, integrationen, ens innan senare års kraftigt höjda mottagningsnivåer.

Utanförskapet växer. Framtidstron är närmast obefintlig i flera invandrartäta områden. Efter åtta år i Sverige har en fjärdedel heltidsanställning. På flera håll i landet har Polisen mindre att säga till om än de kriminella. Inte ens svenskundervisningen för invandrare fungerar –akademiker läser fortfarande sida vid sida med analfabeter. Jämställdheten tappar mark på grund av oförmågan att tradera kulturella värden till nyanlända –inte minst beroende på den envetna inbillningen att det inte finns en svensk kultur. Och det är resultatet av det svenska integrationsprojektet från åren med en väsentligt lägre invandring. Det kommer enbart att bli svårare.

Inte blir det bättre av att regeringen, uppbackade av LO, blankt vägrar vidta de åtgärder som krävs för att anpassa arbetsmarknaden efter arbetskraften. Att Sverige nu har en stor grupp arbetsmässigt okvalificerade människor är ett faktum som inga fortbildningsinsatser kommer att ändra. Det krävs en facklig acceptans för att lågkvalificerade arbeten utförs till marknadsmässiga priser. Annars kommer stora grupper aldrig komma in på arbetsmarknaden och än mindre i samhället.

För att inte cementera utanförskapet måste skolan rustas upp för att nästa generation inte ska behöva ärva sina föräldrars utanförskap. Ingetdera kommer Stefan Löfvens regering att mäkta med. Därför, och av omtanke mot dem som vi tar emot, är det värt att ta Moderaternas förslag på allvar.

Daniel Persson

Moderaterna föreslår ett tillfälligt stopp i asylmottagandet tills Sverige har kontroll över situationen. Förslaget står i skarp kontrast till regeringens taktik som alltjämt går ut på att hoppas att EU ska lösa problemet.

Det var Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forsell som presenterade förslaget i en intervju med SvD (15/3). Därmed får den sista spiken väl sägas ha slagits i Fredrik Reinfeldts migrationspolitiska kista. Partiet har på ett och ett halvt år gått från ”Öppna era hjärtan”till ”Stäng gränsen”.

Det är inget drömscenario för Moderaterna som har en grundläggande tro på migrationen. Men den extrema politiken med öppna gränser har tvingat fram detta läge. Forsell förklarar i intervjun att det saknas 20 000 bostäder de kommande månaderna och att Migrationsverkets handläggningstider ligger på två år.

Vad gäller migration är själva mottagandet den lätta biten. Det svenska mottagningssystemet har utformats för att ta emot uppemot 500 personer i veckan på årsbasis. Fördelat på hela året kom det 2015 över 3 000 personer i veckan. Situationen blev, och är, därefter. Våldsdåd och oroligheter på asylboenden är vardagsmat, socialkontor landet runt har knappt kvar några knän att gå på och Polisen hinner inte med att lösa vardagsbrott.

Mottagandet har helt enkelt inte fungerat. Att regeringen inte synes göra någonting för att förbereda landet på den kommande mottagningsvågen är därför milt uttryckt bekymmersamt. Värre ändå är att vi inte klarade av den svåra biten, integrationen, ens innan senare års kraftigt höjda mottagningsnivåer.

Utanförskapet växer. Framtidstron är närmast obefintlig i flera invandrartäta områden. Efter åtta år i Sverige har en fjärdedel heltidsanställning. På flera håll i landet har Polisen mindre att säga till om än de kriminella. Inte ens svenskundervisningen för invandrare fungerar –akademiker läser fortfarande sida vid sida med analfabeter. Jämställdheten tappar mark på grund av oförmågan att tradera kulturella värden till nyanlända –inte minst beroende på den envetna inbillningen att det inte finns en svensk kultur. Och det är resultatet av det svenska integrationsprojektet från åren med en väsentligt lägre invandring. Det kommer enbart att bli svårare.

Inte blir det bättre av att regeringen, uppbackade av LO, blankt vägrar vidta de åtgärder som krävs för att anpassa arbetsmarknaden efter arbetskraften. Att Sverige nu har en stor grupp arbetsmässigt okvalificerade människor är ett faktum som inga fortbildningsinsatser kommer att ändra. Det krävs en facklig acceptans för att lågkvalificerade arbeten utförs till marknadsmässiga priser. Annars kommer stora grupper aldrig komma in på arbetsmarknaden och än mindre i samhället.

För att inte cementera utanförskapet måste skolan rustas upp för att nästa generation inte ska behöva ärva sina föräldrars utanförskap. Ingetdera kommer Stefan Löfvens regering att mäkta med. Därför, och av omtanke mot dem som vi tar emot, är det värt att ta Moderaternas förslag på allvar.

Daniel Persson