09 mar 2016 17:45

09 mar 2016 17:45

Glädjande besked om skattekontoret

Generaldirektör Ingemar Hansson tolkar de politiska signalerna som tydliga och väljer därför att inte gå vidare med förslaget att lägga ner skattekontoret i Mariestad.

Det är förstås en glädjande nyhet för alla som bor och arbetar här.

Men det är en lika positiv nyhet för hela Sverige. Det är sannerligen på tiden att politikerna sätter ner foten när det gäller onödig centralisering av myndigheter och service. Många har försökt beskriva centraliseringsivern som en naturlag omöjlig att stoppa. Det är naturligtvis ren smörja. Det handlar om politiska val.

Visst kan det finnas anledning att slå ihop myndigheter och även flytta till huvudstaden, men i betydligt fler fall borde flyttlasset gå åt andra hållet. Ett bra exempel är Konsumentverket som numera ligger i Karlstad. Det fungerar alldeles utmärkt, vilket statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) konstaterade i en debattartikel i DN i förra veckan. De pekar också på det faktum att utbildningsnivån höjts hos personalen vid tidigare omlokaliseringar av myndigheter trots att kompetensförsörjning åberopas som ett av de starkaste skälen att behålla verksamhet i Stockholm.

Det skulle säkert fungera bra att flytta hel eller del av någon myndighet även till Mariestad. Här fanns en gång i tiden en väl fungerande landstingsledning i Regionens hus med kompetenta medarbetare. Det fanns även många duktiga medarbetare på både tings- och länsrätt innan klåfingriga politiker beslutade sig för att slå sönder den verksamheten trots att det inte gav några större besparingar.

Nu står vi dessutom inför helt nya samhällsutmaningar. Sverige måste ge upp den politiskt styrda centraliseringen om man menar allvar med att förbättra integrationen i landet. I dag tar Sveriges landsbygd och småstadskommuner emot många flyktingar eftersom tillgången på bostäder är förhållandevis god i jämförelse med situationen i storstadsregionerna. Problemet är att det inte alls är lika god tillgång på arbetstillfällen och service. Trenden har istället varit att ortens unga, som talar perfekt svenska och med god skolutbildning, tvingas flytta för att hitta ett arbete. Det är ett mysterium hur man tror att invandrare som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av bristande språk- och skolkunskaper ska lyckas bättre.

Det krävs en aktiv och klok politik för att skapa arbetstillfällen över hela landet.

Politikerna har kanske varit på studieresa till våra grannländer som inte nappat lika hårt på den svenska centraliseringsivern. Det var inte länge sedan som danska politiker diskuterade att flytta ännu fler statliga jobb ut från Köpenhamn till andra delar av Danmark.

Motiveringen är att det skulle vara bra för hela landet. Det handlar inte bara om arbetstillfällen utan lika mycket om statlig service.

Jag håller med statsminister Löfven när han skriver att människor, orter och hela bygder inte ska känna sig övergivna.

Att investera i tillit är att investera klokt för framtiden.

Karin Eriksson

Generaldirektör Ingemar Hansson tolkar de politiska signalerna som tydliga och väljer därför att inte gå vidare med förslaget att lägga ner skattekontoret i Mariestad.

Det är förstås en glädjande nyhet för alla som bor och arbetar här.

Men det är en lika positiv nyhet för hela Sverige. Det är sannerligen på tiden att politikerna sätter ner foten när det gäller onödig centralisering av myndigheter och service. Många har försökt beskriva centraliseringsivern som en naturlag omöjlig att stoppa. Det är naturligtvis ren smörja. Det handlar om politiska val.

Visst kan det finnas anledning att slå ihop myndigheter och även flytta till huvudstaden, men i betydligt fler fall borde flyttlasset gå åt andra hållet. Ett bra exempel är Konsumentverket som numera ligger i Karlstad. Det fungerar alldeles utmärkt, vilket statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) konstaterade i en debattartikel i DN i förra veckan. De pekar också på det faktum att utbildningsnivån höjts hos personalen vid tidigare omlokaliseringar av myndigheter trots att kompetensförsörjning åberopas som ett av de starkaste skälen att behålla verksamhet i Stockholm.

Det skulle säkert fungera bra att flytta hel eller del av någon myndighet även till Mariestad. Här fanns en gång i tiden en väl fungerande landstingsledning i Regionens hus med kompetenta medarbetare. Det fanns även många duktiga medarbetare på både tings- och länsrätt innan klåfingriga politiker beslutade sig för att slå sönder den verksamheten trots att det inte gav några större besparingar.

Nu står vi dessutom inför helt nya samhällsutmaningar. Sverige måste ge upp den politiskt styrda centraliseringen om man menar allvar med att förbättra integrationen i landet. I dag tar Sveriges landsbygd och småstadskommuner emot många flyktingar eftersom tillgången på bostäder är förhållandevis god i jämförelse med situationen i storstadsregionerna. Problemet är att det inte alls är lika god tillgång på arbetstillfällen och service. Trenden har istället varit att ortens unga, som talar perfekt svenska och med god skolutbildning, tvingas flytta för att hitta ett arbete. Det är ett mysterium hur man tror att invandrare som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av bristande språk- och skolkunskaper ska lyckas bättre.

Det krävs en aktiv och klok politik för att skapa arbetstillfällen över hela landet.

Politikerna har kanske varit på studieresa till våra grannländer som inte nappat lika hårt på den svenska centraliseringsivern. Det var inte länge sedan som danska politiker diskuterade att flytta ännu fler statliga jobb ut från Köpenhamn till andra delar av Danmark.

Motiveringen är att det skulle vara bra för hela landet. Det handlar inte bara om arbetstillfällen utan lika mycket om statlig service.

Jag håller med statsminister Löfven när han skriver att människor, orter och hela bygder inte ska känna sig övergivna.

Att investera i tillit är att investera klokt för framtiden.

Karin Eriksson