03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Integrationen kräver bättre förslag

Allt fler kvinnor och barn flyr till Europa, enligt Dagens Nyheter (1/3). Många har flytt till flyktinglägren runt Syriens gränser men fortsätter vidare för att få bättre förhållanden. Med syftet att återförenas med sina män som tagit sig till Europa ger sig nu fler kvinnor och barn ut på den farliga flyktvägen.

Migrationsverket räknar med att upp till 170 000 asylsökande kommer att söka sig till Sverige under 2016. Hur regeringen kommer att agera för att hantera mottagandet är fortfarande oklart. Häromdagen publicerade den centerpartistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson siffror från Riksdagens utredningstjänst som visar att endast 25 procent av flyktingarna har heltidsjobb efter åtta år. Hur många som har heltidsjobb säger inte allt, men det är ändå viktigt med konkreta uppgifter för att veta var utmaningarna ligger.

Tiden det tar för flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden behöver kortas.

Centerpartiet kom nyligen med ett förslag som syftar till att göra det enklare att starta företag. Förslaget kallas för ”ingångsföretag”. Det skulle innebära att företag som omsätter upp till 250 000 kr ska betala 25 procent i skatt på omsättningen. I detta ingår även ett schablonbelopp för moms och egenavgifter. Centerpartiet vill ge Skatteverket i uppdrag att ta fram en app för mobilen där skatten på omsättning kan betalas direkt.

Framförallt små tjänsteföretag kan hjälpas av förslaget då det gynnar företag med låga utgifter, vilket tjänsteföretag ofta har. Företag med höga omkostnader blir dock inte särskilt behjälpta av Centerpartiets förslag.

Att införa särregleringar i lagstiftning för vissa företag är inte enkelt, i och med EU-rättens konkurrensregler. Även om förslaget följer EU-byråkratin finns det nackdelar med förslaget. Bland annat innebär det tröskeleffekter för den som omsätter över 250 000 kronor då företagaren då tvingas att följa andra skatteregler.

Centerpartiet är det borgerliga parti som driver en klar ideologisk linje i migrationspolitiken. Enligt Centerpartiet ska sänkta trösklar till arbetsmarknaden och lägre kostnader för integrationen göra att asylrätten kan fortsätta att fungera som tidigare och Sverige vara ett välkomnande mottagarland för alla som söker asyl.

Tanken bakom Centerpartiets förslag är god. Regelförenklingar och enklare vägar in i företagande bör prioriteras för att ta tillvara människors kunskaper. Men fokus för ett oppositionsparti som eftersträvar kraftigt sänkta trösklar in på arbetsmarknaden borde ligga i att generellt förenkla regler för företagare och minska kostnaderna att anställa.

Inför valet 2006 var allianspartierna tydliga. Det skulle löna sig att arbeta och att driva företag jämfört med att leva på bidrag. Ett omtag av arbetslinjen vore på sin plats nu när utmaningarna för att få folk i arbete är större än på länge. Undantag och avdrag från skatter och regler kan göra viss skillnad. Men för att ge de nyanlända en riktig chans att ta sig in på arbetsmarknaden krävs en generell systemreform.

Anna Sandström

Allt fler kvinnor och barn flyr till Europa, enligt Dagens Nyheter (1/3). Många har flytt till flyktinglägren runt Syriens gränser men fortsätter vidare för att få bättre förhållanden. Med syftet att återförenas med sina män som tagit sig till Europa ger sig nu fler kvinnor och barn ut på den farliga flyktvägen.

Migrationsverket räknar med att upp till 170 000 asylsökande kommer att söka sig till Sverige under 2016. Hur regeringen kommer att agera för att hantera mottagandet är fortfarande oklart. Häromdagen publicerade den centerpartistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson siffror från Riksdagens utredningstjänst som visar att endast 25 procent av flyktingarna har heltidsjobb efter åtta år. Hur många som har heltidsjobb säger inte allt, men det är ändå viktigt med konkreta uppgifter för att veta var utmaningarna ligger.

Tiden det tar för flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden behöver kortas.

Centerpartiet kom nyligen med ett förslag som syftar till att göra det enklare att starta företag. Förslaget kallas för ”ingångsföretag”. Det skulle innebära att företag som omsätter upp till 250 000 kr ska betala 25 procent i skatt på omsättningen. I detta ingår även ett schablonbelopp för moms och egenavgifter. Centerpartiet vill ge Skatteverket i uppdrag att ta fram en app för mobilen där skatten på omsättning kan betalas direkt.

Framförallt små tjänsteföretag kan hjälpas av förslaget då det gynnar företag med låga utgifter, vilket tjänsteföretag ofta har. Företag med höga omkostnader blir dock inte särskilt behjälpta av Centerpartiets förslag.

Att införa särregleringar i lagstiftning för vissa företag är inte enkelt, i och med EU-rättens konkurrensregler. Även om förslaget följer EU-byråkratin finns det nackdelar med förslaget. Bland annat innebär det tröskeleffekter för den som omsätter över 250 000 kronor då företagaren då tvingas att följa andra skatteregler.

Centerpartiet är det borgerliga parti som driver en klar ideologisk linje i migrationspolitiken. Enligt Centerpartiet ska sänkta trösklar till arbetsmarknaden och lägre kostnader för integrationen göra att asylrätten kan fortsätta att fungera som tidigare och Sverige vara ett välkomnande mottagarland för alla som söker asyl.

Tanken bakom Centerpartiets förslag är god. Regelförenklingar och enklare vägar in i företagande bör prioriteras för att ta tillvara människors kunskaper. Men fokus för ett oppositionsparti som eftersträvar kraftigt sänkta trösklar in på arbetsmarknaden borde ligga i att generellt förenkla regler för företagare och minska kostnaderna att anställa.

Inför valet 2006 var allianspartierna tydliga. Det skulle löna sig att arbeta och att driva företag jämfört med att leva på bidrag. Ett omtag av arbetslinjen vore på sin plats nu när utmaningarna för att få folk i arbete är större än på länge. Undantag och avdrag från skatter och regler kan göra viss skillnad. Men för att ge de nyanlända en riktig chans att ta sig in på arbetsmarknaden krävs en generell systemreform.

Anna Sandström