27 feb 2016 06:00

27 feb 2016 06:00

Bevara Dagens Samhälles oberoende

LEDARE

Det går bra för tidningen Dagens Samhälle. Trots ett allmänt bistert medieklimat blev 2015 ett bra år för tidningen med de högsta intäktsnoteringarna någonsin. Dagens Samhälle har på några år gått från en ganska anonym tillvaro för de närmast sörjande bland ägarna Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, till att nå en bredare publik.

Om man är samhällsintresserad har Dagens Samhälles debattsida alltid något att erbjuda, då många viktiga ämnen tas upp där och får genomslag i debatten tack vare att tidningens ställning stärkts. Det är bra, för debatten mår bra av fler forum med tyngd än de stora dagstidningarnas debattsidor.

Även tidningens redaktionella innehåll och oberoende har stärkts de senaste åren. Mycket tack vare vd:n och chefredaktören Mats Edmans ledning och tidningens oberoende ställning och satsning på kvalitetsjournalistik.

Nu har det framkommit att tidningens ägardirektiv kan komma att förändras. De har varit de samma sedan år 2004 och uppenbarligen fungerat tillfredsställande –för läsarna i alla fall.

En del kommun- och landstingspolitiker har haft andra åsikter och försökt vingklippa tidningens oberoende. Malmöpolitikern Ilmar Reepalu (S) har uttryckt att tidningen under Edman blivit mer obalanserad och att chefredaktören inte hållit sina egna och tidningens linjer åtskilda. Läsarundersökningar visar dock att tidningen uppfattas mer neutral nu jämfört med tidigare.

I de nya förslagen till ägardirektiv vill SKL att Dagens Samhälle ska fungera mer som en plattform för att driva för ägarna viktiga frågor. Kommunalt självstyre framhålls som ett särskilt viktigt område.

Mats Edman och ledningen för tidningen är mycket kritiska till ett nytt ägardirektiv i ett brev till SKL Företag som Resumé (26/2) tagit del av. Där skriver de: ”Vi anser att förslaget är en katastrof. Det nya ägardirektivet leder till att Dagens Samhälle förlorar sin breda trovärdighet.”

Hårda ord, men helt på sin plats. Det är en förlust för det offentliga samtalet om Dagens Samhälles redaktionella oberoende kringskärs och får en mer politisk styrning. Det kan kanske ligga i flera kommun- och landstingspolitikers intresse att styra om SKL:s tidning till någon sorts ”kommunaktuellt”. Det finns säkert många debatter och frågeställningar som ventilerats i Dagens Samhälle som medlemmar i SKL skulle vilja lägga ett tungt lock över.

I förslaget till ägardirektiv återkommer man till att det handlar om demokrati. Om SKL tar talet om demokrati på allvar så borde de låta Dagens Samhälle fortsätta på den inslagna vägen och vara nöjda med sin insats för demokratin och medborgarna. Dagen Samhälle har blivit vad public service borde vara.

Det vore en stor förlust om Dagens Samhälle degraderades till ett språkrör för SKL:s rödgröna politiska majoritet och ett verktyg för att uppnå deras politiska syften. En sådan tidning skulle bli ointressant för den bredare allmänheten och som en följd därav bli en ekonomisk belastning för ägarna och med andra ord en dubbel nitlott för skattebetalarna.

Greger Ekman

Om man är samhällsintresserad har Dagens Samhälles debattsida alltid något att erbjuda, då många viktiga ämnen tas upp där och får genomslag i debatten tack vare att tidningens ställning stärkts. Det är bra, för debatten mår bra av fler forum med tyngd än de stora dagstidningarnas debattsidor.

Även tidningens redaktionella innehåll och oberoende har stärkts de senaste åren. Mycket tack vare vd:n och chefredaktören Mats Edmans ledning och tidningens oberoende ställning och satsning på kvalitetsjournalistik.

Nu har det framkommit att tidningens ägardirektiv kan komma att förändras. De har varit de samma sedan år 2004 och uppenbarligen fungerat tillfredsställande –för läsarna i alla fall.

En del kommun- och landstingspolitiker har haft andra åsikter och försökt vingklippa tidningens oberoende. Malmöpolitikern Ilmar Reepalu (S) har uttryckt att tidningen under Edman blivit mer obalanserad och att chefredaktören inte hållit sina egna och tidningens linjer åtskilda. Läsarundersökningar visar dock att tidningen uppfattas mer neutral nu jämfört med tidigare.

I de nya förslagen till ägardirektiv vill SKL att Dagens Samhälle ska fungera mer som en plattform för att driva för ägarna viktiga frågor. Kommunalt självstyre framhålls som ett särskilt viktigt område.

Mats Edman och ledningen för tidningen är mycket kritiska till ett nytt ägardirektiv i ett brev till SKL Företag som Resumé (26/2) tagit del av. Där skriver de: ”Vi anser att förslaget är en katastrof. Det nya ägardirektivet leder till att Dagens Samhälle förlorar sin breda trovärdighet.”

Hårda ord, men helt på sin plats. Det är en förlust för det offentliga samtalet om Dagens Samhälles redaktionella oberoende kringskärs och får en mer politisk styrning. Det kan kanske ligga i flera kommun- och landstingspolitikers intresse att styra om SKL:s tidning till någon sorts ”kommunaktuellt”. Det finns säkert många debatter och frågeställningar som ventilerats i Dagens Samhälle som medlemmar i SKL skulle vilja lägga ett tungt lock över.

I förslaget till ägardirektiv återkommer man till att det handlar om demokrati. Om SKL tar talet om demokrati på allvar så borde de låta Dagens Samhälle fortsätta på den inslagna vägen och vara nöjda med sin insats för demokratin och medborgarna. Dagen Samhälle har blivit vad public service borde vara.

Det vore en stor förlust om Dagens Samhälle degraderades till ett språkrör för SKL:s rödgröna politiska majoritet och ett verktyg för att uppnå deras politiska syften. En sådan tidning skulle bli ointressant för den bredare allmänheten och som en följd därav bli en ekonomisk belastning för ägarna och med andra ord en dubbel nitlott för skattebetalarna.

Greger Ekman