25 feb 2016 06:00

25 feb 2016 06:00

En lokal polis löser mycket

LEDARE

Den nya polisorganisationen har varit omdiskuterad. Genom omorganisationen blev 21 myndigheter till en.

Och visst har det sina fördelar med en sammanhållen polis. Företeelser som olika datorsystem och olika pengasäckar försvårade tidigare samarbetet mellan polisdistrikten. Men det finns stora utmaningar men den nya omorganisationen. ”Med polisen i centrum” heter en ny rapport av Krister Thelin, domare och tidigare statssekreterare på Justitiedepartementet, (Timbro februari 2016) som handlar om hur polisorganisationen kan bli mer lokal.

Enligt rapportförfattaren finns kunskapen om hur vardagsbrottslighet bekämpas lokalt. En mer lokal polisorganisation kan skräddarsys för lokala behov.

Som exempel på en lyckad lokalpolis lyfter Thulin upp New York-polisen som genom ett gediget arbete lyckades minska brottsligheten. New York-polisen slutade att bortförklara den höga kriminaliteten genom att skylla på etniska och sociala problem. I stället erkände man att problemet låg hos polisens oförmåga att upprätthålla den lag och ordning som medborgarna var berättigade till. Man arbetade metodiskt och uthålligt för att minska brottsligheten.

En nyckel till framgången var att borgmästare Rudy Giuliani stod som politisk garant för systemet. Polischefen Bratton rapporterade till honom och såväl ordervägarna som ansvarskedjan var korta och tydliga.

Idag stöter den som vill göra polisen mer lokal på problem. I Växjö har kommunalråden Bo Frank (M) och Per Schöldberg (C) lyft behovet för kommuner kunna skjuta till extra medel för att finansiera fler poliser för att snabbt kunna göra insatser och bemöta en skadlig utveckling. I dag är det förbjudet.

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin talade under seminariumet om att det finns poänger med omorganisationen, men att en utmaning är att se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom polisen. Hedin efterfrågade också en debatt angående vad medborgarna vill få ut av polisen, vad polisens kärnuppdrag ska vara.

Det finns stora fördelar med en lokal polis som definitivt önskas av flertalet. Bättre kontakt med medborgarna, snabbare insatser och möjlighet att utkräva ansvar av kommunens politiker om inget görs är bland de främsta.

Men det finns också utmaningar som en mer lokal polis inte kan lösa. Under en presentation av rapporten (24/2) betonade Polisförbundets ordförande Lena Nitz vikten av att definiera vad som ska ligga inom polisens uppdrag. I dag ligger uppgifter som att fånga in bortflugna papegojor, att administrera pass och att sköta receptionen i polisens uppdrag.

Många utmaningar kvarstår med den nya polisorganisationen, och allt skulle inte att lösas av en mer lokal polisorganisation. Men vinsterna överväger kraftigt. Det skulle förhoppningsvis också leda till en mer livlig diskussion om polisens uppgifter samt leda till bättre möjligheter för polisen att utföra sitt uppdrag ordentligt.

Anna Sandström

Och visst har det sina fördelar med en sammanhållen polis. Företeelser som olika datorsystem och olika pengasäckar försvårade tidigare samarbetet mellan polisdistrikten. Men det finns stora utmaningar men den nya omorganisationen. ”Med polisen i centrum” heter en ny rapport av Krister Thelin, domare och tidigare statssekreterare på Justitiedepartementet, (Timbro februari 2016) som handlar om hur polisorganisationen kan bli mer lokal.

Enligt rapportförfattaren finns kunskapen om hur vardagsbrottslighet bekämpas lokalt. En mer lokal polisorganisation kan skräddarsys för lokala behov.

Som exempel på en lyckad lokalpolis lyfter Thulin upp New York-polisen som genom ett gediget arbete lyckades minska brottsligheten. New York-polisen slutade att bortförklara den höga kriminaliteten genom att skylla på etniska och sociala problem. I stället erkände man att problemet låg hos polisens oförmåga att upprätthålla den lag och ordning som medborgarna var berättigade till. Man arbetade metodiskt och uthålligt för att minska brottsligheten.

En nyckel till framgången var att borgmästare Rudy Giuliani stod som politisk garant för systemet. Polischefen Bratton rapporterade till honom och såväl ordervägarna som ansvarskedjan var korta och tydliga.

Idag stöter den som vill göra polisen mer lokal på problem. I Växjö har kommunalråden Bo Frank (M) och Per Schöldberg (C) lyft behovet för kommuner kunna skjuta till extra medel för att finansiera fler poliser för att snabbt kunna göra insatser och bemöta en skadlig utveckling. I dag är det förbjudet.

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin talade under seminariumet om att det finns poänger med omorganisationen, men att en utmaning är att se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom polisen. Hedin efterfrågade också en debatt angående vad medborgarna vill få ut av polisen, vad polisens kärnuppdrag ska vara.

Det finns stora fördelar med en lokal polis som definitivt önskas av flertalet. Bättre kontakt med medborgarna, snabbare insatser och möjlighet att utkräva ansvar av kommunens politiker om inget görs är bland de främsta.

Men det finns också utmaningar som en mer lokal polis inte kan lösa. Under en presentation av rapporten (24/2) betonade Polisförbundets ordförande Lena Nitz vikten av att definiera vad som ska ligga inom polisens uppdrag. I dag ligger uppgifter som att fånga in bortflugna papegojor, att administrera pass och att sköta receptionen i polisens uppdrag.

Många utmaningar kvarstår med den nya polisorganisationen, och allt skulle inte att lösas av en mer lokal polisorganisation. Men vinsterna överväger kraftigt. Det skulle förhoppningsvis också leda till en mer livlig diskussion om polisens uppgifter samt leda till bättre möjligheter för polisen att utföra sitt uppdrag ordentligt.

Anna Sandström