12 feb 2016 06:00

12 feb 2016 07:34

Rätt med indragna pass

LEDARE

Riksdagen har röstat för möjligheten att förhindra terrorresor. Det ska nu bli möjligt att dra in passet för den som misstänks förbereda en resa, eller har rest, för att delta i terrorism.

I riksdagsbeslutet framgår att den som tar emot utbildning som gäller terrorbrott eller reser till ett land där man är medborgare för att ge eller ta emot sådan utbildning ska kunna straffas, liksom den som finansierar en terrorresa eller en organisation som begår terroristbrott.

Dessa åtgärder är viktiga i arbetet mot terrorismen. Möjligheten att dra in pass finns redan i andra länder. Terrorister ska inte kunna resa till Sverige för att vila sig mellan terrorresorna, utbilda sig och finansiera terrororganisationer. Det är rimligt att riksdagen nu sätter ner foten i dessa frågor. Säkerhetspolisen har länge uttryckt en djup oro inför strömmen av unga svenskar som tar värvning av Islamska staten. Säpo har samtidigt påpekat att man har haft få verktyg för att förhindra någon att resa.

Genom att göra terrorresor brottsliga får rättsväsendet möjlighet att använda hemliga tvångsmedel som kameraövervakning och övervakning av elektronisk kommunikation och telefon, och på det sättet samla in bevis mot en misstänkt person.

Säpo känner till 292 svenskar som åkt till Syrien eller Irak för att ansluta sig till väpnade grupper som IS. Men terrorforskaren Magnus Norell säger till Expressen (10/2) att ungefär samma siffra har angetts i tre år, och att det sannolikt rör sig om betydligt fler.

Tanken med den nya lagstiftningen är att ”täppa till alla hål”så att terrorismen som bedrivs från Sverige kan bekämpas. Det är ingen enkel uppgift. Hot om fängelse är knappast avskräckande för en djupt övertygad islamist som är redo att offra sitt liv för IS. Men många av de som rekryteras är ungdomar i utanförskap, utan en särskilt stark övertygelse eller tilltro till Islamska staten. Genom att göra resorna straffbara kan de som förbereder att resa hindras. De ungdomar som planerar att åka på grund av ett socialt tryck kan till och med bli lättade av att stoppas redan i Sverige. Men det är inte främst därför passen behöver kunna dras in, utan för att förhindra de dåd som kommer att ske om någon reser iväg.

Den som är orolig för rättssäkerheten gällande systemet behöver inte vara det. Ett pass ska kunna återkallas eller dras in enbart för den som på sannolika skäl är misstänkt för att förbereda eller påbörjat en resa i terrorismsyfte. Det innebär att det krävs en hög grad av misstanke för att man ska kunna dra in passet. Om en person kan visa att den ska åka till exempelvis Syrien eller Irak i något annat syfte är resorna fortfarande lagliga.

Men lagstiftningen måste också utformas så att Säpo kan använda sig av den, utan att behöva röja sina informationskanaler. Mycket kvarstår fortfarande innan systemet är vattentätt för att kartlägga och hindra terrorister. Men det här är ett steg på vägen.

Anna Sandström

I riksdagsbeslutet framgår att den som tar emot utbildning som gäller terrorbrott eller reser till ett land där man är medborgare för att ge eller ta emot sådan utbildning ska kunna straffas, liksom den som finansierar en terrorresa eller en organisation som begår terroristbrott.

Dessa åtgärder är viktiga i arbetet mot terrorismen. Möjligheten att dra in pass finns redan i andra länder. Terrorister ska inte kunna resa till Sverige för att vila sig mellan terrorresorna, utbilda sig och finansiera terrororganisationer. Det är rimligt att riksdagen nu sätter ner foten i dessa frågor. Säkerhetspolisen har länge uttryckt en djup oro inför strömmen av unga svenskar som tar värvning av Islamska staten. Säpo har samtidigt påpekat att man har haft få verktyg för att förhindra någon att resa.

Genom att göra terrorresor brottsliga får rättsväsendet möjlighet att använda hemliga tvångsmedel som kameraövervakning och övervakning av elektronisk kommunikation och telefon, och på det sättet samla in bevis mot en misstänkt person.

Säpo känner till 292 svenskar som åkt till Syrien eller Irak för att ansluta sig till väpnade grupper som IS. Men terrorforskaren Magnus Norell säger till Expressen (10/2) att ungefär samma siffra har angetts i tre år, och att det sannolikt rör sig om betydligt fler.

Tanken med den nya lagstiftningen är att ”täppa till alla hål”så att terrorismen som bedrivs från Sverige kan bekämpas. Det är ingen enkel uppgift. Hot om fängelse är knappast avskräckande för en djupt övertygad islamist som är redo att offra sitt liv för IS. Men många av de som rekryteras är ungdomar i utanförskap, utan en särskilt stark övertygelse eller tilltro till Islamska staten. Genom att göra resorna straffbara kan de som förbereder att resa hindras. De ungdomar som planerar att åka på grund av ett socialt tryck kan till och med bli lättade av att stoppas redan i Sverige. Men det är inte främst därför passen behöver kunna dras in, utan för att förhindra de dåd som kommer att ske om någon reser iväg.

Den som är orolig för rättssäkerheten gällande systemet behöver inte vara det. Ett pass ska kunna återkallas eller dras in enbart för den som på sannolika skäl är misstänkt för att förbereda eller påbörjat en resa i terrorismsyfte. Det innebär att det krävs en hög grad av misstanke för att man ska kunna dra in passet. Om en person kan visa att den ska åka till exempelvis Syrien eller Irak i något annat syfte är resorna fortfarande lagliga.

Men lagstiftningen måste också utformas så att Säpo kan använda sig av den, utan att behöva röja sina informationskanaler. Mycket kvarstår fortfarande innan systemet är vattentätt för att kartlägga och hindra terrorister. Men det här är ett steg på vägen.

Anna Sandström