02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Lynchmobb inte medborgargarde

Det krävdes en massiv polisinsats. Upploppen och demonstrationerna i Stockholm under januaris sista helg visar på det nazistiska våldets oacceptabla utbredning.

Runt om i landet har flyktingboenden brunnit. I huvudstadens centrala delar jagades och misshandlades människor med utländskt utseende på fredagskvällen. Polisen drabbade i januarinatten samman med ett hundratal maskerade män. Förövarna hade även spridit rasistiska flygblad där det stod att ”de nordafrikanska ’gatubarnen’ nu skulle få ”straffen de förtjänar”.

På lördagen fortsatte oroligheterna med en demonstration som samlade extremister och maskerade fotbollshuliganer. Händelsen urartade i ett våldamt upplopp och misshandelsfall. Till tidningen Expo (30/1) sade en polis på plats: ”Det är en ny och oroande utveckling att vi kanske kommer att få se mer av medborgargarden i Sverige.” Men att kalla helgens samling av huliganer och nazister i rånarluvor för medborgargarden är kraftigt missvisande.

Definitionen av medborgargarden är att civila går ihop för att skydda egendom och samhälle från brottslighet. Det vi ser nu är enbart våldsverkan i grupp. Det är blott och bart ett övergrepp på samhället och rättvisan. Faran med att mobben av extremister kallas för medborgargarden är att det signalerar att de maskerade våldsverkarna gör sådant som de rättsvårdande myndighet inte klarat av eller ignorerat. Att extremisterna i en mörk och sjuk skuggvärld skulle göra rätt. Det är en mycket otäck förskjutning.

Det svenska riket är byggt på principen som går att läsa i bland annat Upplandslagen från 1296: ”Land skall med lag byggas och ej med våldsgärningar.”Polisen ska upprätthålla ordning. Våldsverkare ska lagföras för sina brott.

Den senaste tiden har problemet med kriminella gatugäng i centrala delarna av Stockholm och Göteborg uppmärksammats. Eftersom att de flesta gängmedlemmarna inte är svenska medborgare och säger sig vara av en ålder för att räknas som barn har polisen haft svårt att hantera situationen. Lagstiftningen är helt enkelt inte anpassad för en situation där identiteten inte kan fastställas och vårdnadshavare saknas. Peter Larsson, ingripande polis i Göteborgs city, beskriver problemet med kriminella gatugäng för SVT (25/1): ”Sedan är det åldrarna; jag kan stå med en 30-åring framför mig och på pappret står det 14 år. Det blir som att de är straffimmuna.”

Den nya situationen kräver anpassning, vilket delvis sker genom förhandlingar om utelämningsavtal och åldersbedömningar. Men de kriminella gatugängen ska inte ställas mot ett annat kriminellt beteende –nazisternas vidriga agerande. Två fel gör inte ett rätt.

Huliganer och nazister som misshandlar människor är brottslingar. Gatugäng som misshandlar och stjäl är brottslingar. Alla kriminella ska ställas till svars för sina olagliga handlingar. Oavsett hur många fler poliser det krävs ska lagen följas.

Edvard Hollertz

Det krävdes en massiv polisinsats. Upploppen och demonstrationerna i Stockholm under januaris sista helg visar på det nazistiska våldets oacceptabla utbredning.

Runt om i landet har flyktingboenden brunnit. I huvudstadens centrala delar jagades och misshandlades människor med utländskt utseende på fredagskvällen. Polisen drabbade i januarinatten samman med ett hundratal maskerade män. Förövarna hade även spridit rasistiska flygblad där det stod att ”de nordafrikanska ’gatubarnen’ nu skulle få ”straffen de förtjänar”.

På lördagen fortsatte oroligheterna med en demonstration som samlade extremister och maskerade fotbollshuliganer. Händelsen urartade i ett våldamt upplopp och misshandelsfall. Till tidningen Expo (30/1) sade en polis på plats: ”Det är en ny och oroande utveckling att vi kanske kommer att få se mer av medborgargarden i Sverige.” Men att kalla helgens samling av huliganer och nazister i rånarluvor för medborgargarden är kraftigt missvisande.

Definitionen av medborgargarden är att civila går ihop för att skydda egendom och samhälle från brottslighet. Det vi ser nu är enbart våldsverkan i grupp. Det är blott och bart ett övergrepp på samhället och rättvisan. Faran med att mobben av extremister kallas för medborgargarden är att det signalerar att de maskerade våldsverkarna gör sådant som de rättsvårdande myndighet inte klarat av eller ignorerat. Att extremisterna i en mörk och sjuk skuggvärld skulle göra rätt. Det är en mycket otäck förskjutning.

Det svenska riket är byggt på principen som går att läsa i bland annat Upplandslagen från 1296: ”Land skall med lag byggas och ej med våldsgärningar.”Polisen ska upprätthålla ordning. Våldsverkare ska lagföras för sina brott.

Den senaste tiden har problemet med kriminella gatugäng i centrala delarna av Stockholm och Göteborg uppmärksammats. Eftersom att de flesta gängmedlemmarna inte är svenska medborgare och säger sig vara av en ålder för att räknas som barn har polisen haft svårt att hantera situationen. Lagstiftningen är helt enkelt inte anpassad för en situation där identiteten inte kan fastställas och vårdnadshavare saknas. Peter Larsson, ingripande polis i Göteborgs city, beskriver problemet med kriminella gatugäng för SVT (25/1): ”Sedan är det åldrarna; jag kan stå med en 30-åring framför mig och på pappret står det 14 år. Det blir som att de är straffimmuna.”

Den nya situationen kräver anpassning, vilket delvis sker genom förhandlingar om utelämningsavtal och åldersbedömningar. Men de kriminella gatugängen ska inte ställas mot ett annat kriminellt beteende –nazisternas vidriga agerande. Två fel gör inte ett rätt.

Huliganer och nazister som misshandlar människor är brottslingar. Gatugäng som misshandlar och stjäl är brottslingar. Alla kriminella ska ställas till svars för sina olagliga handlingar. Oavsett hur många fler poliser det krävs ska lagen följas.

Edvard Hollertz