02 okt 2015 06:00

02 okt 2015 06:00

Att inte sätta gränser är det värsta sveket

Välj Vadsbogymnasiet!

Jag tittar på Vadsbogymnasiets reklamfilm på Youtube där man framhåller det goda samarbetet och stämningen på skolan. Allt ser väldigt gemytligt ut. En attraktiv gymnasieskola är viktig för hela stadens utveckling.

Vore jag elev skulle jag förmodligen välja Vadsbogymnasiet i konkurrens med kringliggande skolor, men först skulle jag göra en egen research och höra mig för i kompisgänget. Där finns det många goda ambassadörer som kan rekommendera vårt gymnasium.

De senaste veckornas händelser skulle möjligen få mig att fundera en gång extra.

En elev polisanmäls efter ett dödshot. Ett gäng terroriserar delar av skolan och har gjort så under en längre tid. En lärare tillsammans med elever lyckas kasta ut en hotfull elev som försöker angripa en skolkamrat under lektionstid. Elever kommer påtända till skolan, det vill säga påverkade av droger.

Det börjar likna en dålig film när en elev springer genom skolan och polisen försöker genskjuta honom. Långt från reklamfilmens idylliska bilder.

Problemet är inte i första hand att det finns några få elever som inte respekterar skolans regler. Så har det alltid varit och kommer förmodligen att förbli. Ungdomen är en tid då många har svårt att hitta sina roller och de som hamnat lite snett kan behöva hjälp att komma rätt igen. Det är snarare bristen på handfast vägledning som ställer till problem. Lärare ska inte behöva agera både vaktpersonal och polis.

Att inte vara tydlig med vad som gäller och vidta åtgärder för att få ordning är också ett svek mot de ungdomar som kommer ensamma och rotlösa till Sverige. Hur ska de kunna hitta sin plats i vårt samhälle när ingen visar var gränsen går utan låter grupptryck få styra? Det är i skolan vi lägger grunden till framtidens integration.

Alla vet att det är i frontlinjen det viktigaste arbetet utförs. Skolans frontlinje ligger i klassrummet både för den enskilde elevens kunskapsinhämtning och för en god samhällsutveckling. När en av skolans mest populära lärare tvingas kasta ut hotfulla elever och låsa dörrarna istället för att undervisa får ordet ”frontlinje” en väldigt otrevlig klang. Hur många skulle orka eller våga jobba i den miljön?

Det här var inte någon enstaka händelse. Krav har tidigare rests att tillfälligt stänga av ett antal elever för att de utgör ett hot mot såväl lärare som andra ungdomar. Hittills har svaret varit att ”det är svårt”.

Det är också viktigt att fundera över vad skolan och den kommunala ledningen i praktiken visar eleverna gällande rättssäkerhet. Människors tillit till den offentliga makten är beroende av att myndigheter fullföljer sitt demokratiska uppdrag. Det betyder att man ska kunna garantera både rättssäkerhet, det vill säga likhet inför lagen, och rättstrygghet, medborgarnas upplevelse av att lag och ordning upprätthålls.

I dag har Vadsbogymnasiet en synnerligen kompetent lärarkår.

Var rädd om den.

Var rädd om eleverna, även de elever som inte riktigt hittat sin plats.

Var rädd om den goda stämning som finns på skolan.

Det gör man inte genom att sticka huvudet i sanden.

Karin Eriksson

Välj Vadsbogymnasiet!

Jag tittar på Vadsbogymnasiets reklamfilm på Youtube där man framhåller det goda samarbetet och stämningen på skolan. Allt ser väldigt gemytligt ut. En attraktiv gymnasieskola är viktig för hela stadens utveckling.

Vore jag elev skulle jag förmodligen välja Vadsbogymnasiet i konkurrens med kringliggande skolor, men först skulle jag göra en egen research och höra mig för i kompisgänget. Där finns det många goda ambassadörer som kan rekommendera vårt gymnasium.

De senaste veckornas händelser skulle möjligen få mig att fundera en gång extra.

En elev polisanmäls efter ett dödshot. Ett gäng terroriserar delar av skolan och har gjort så under en längre tid. En lärare tillsammans med elever lyckas kasta ut en hotfull elev som försöker angripa en skolkamrat under lektionstid. Elever kommer påtända till skolan, det vill säga påverkade av droger.

Det börjar likna en dålig film när en elev springer genom skolan och polisen försöker genskjuta honom. Långt från reklamfilmens idylliska bilder.

Problemet är inte i första hand att det finns några få elever som inte respekterar skolans regler. Så har det alltid varit och kommer förmodligen att förbli. Ungdomen är en tid då många har svårt att hitta sina roller och de som hamnat lite snett kan behöva hjälp att komma rätt igen. Det är snarare bristen på handfast vägledning som ställer till problem. Lärare ska inte behöva agera både vaktpersonal och polis.

Att inte vara tydlig med vad som gäller och vidta åtgärder för att få ordning är också ett svek mot de ungdomar som kommer ensamma och rotlösa till Sverige. Hur ska de kunna hitta sin plats i vårt samhälle när ingen visar var gränsen går utan låter grupptryck få styra? Det är i skolan vi lägger grunden till framtidens integration.

Alla vet att det är i frontlinjen det viktigaste arbetet utförs. Skolans frontlinje ligger i klassrummet både för den enskilde elevens kunskapsinhämtning och för en god samhällsutveckling. När en av skolans mest populära lärare tvingas kasta ut hotfulla elever och låsa dörrarna istället för att undervisa får ordet ”frontlinje” en väldigt otrevlig klang. Hur många skulle orka eller våga jobba i den miljön?

Det här var inte någon enstaka händelse. Krav har tidigare rests att tillfälligt stänga av ett antal elever för att de utgör ett hot mot såväl lärare som andra ungdomar. Hittills har svaret varit att ”det är svårt”.

Det är också viktigt att fundera över vad skolan och den kommunala ledningen i praktiken visar eleverna gällande rättssäkerhet. Människors tillit till den offentliga makten är beroende av att myndigheter fullföljer sitt demokratiska uppdrag. Det betyder att man ska kunna garantera både rättssäkerhet, det vill säga likhet inför lagen, och rättstrygghet, medborgarnas upplevelse av att lag och ordning upprätthålls.

I dag har Vadsbogymnasiet en synnerligen kompetent lärarkår.

Var rädd om den.

Var rädd om eleverna, även de elever som inte riktigt hittat sin plats.

Var rädd om den goda stämning som finns på skolan.

Det gör man inte genom att sticka huvudet i sanden.

Karin Eriksson