18 sep 2015 06:00

18 sep 2015 12:42

Medvind i Mariestad

Mariestad är årets raket i Svenskt näringslivs nya ranking.

Det var en av veckans stora nyheter. Mariestad klättrade med hela 135 markeringar, vilket är mer än någon annan kommun i landet. Det är ytterligare några steg som måste upp för att vi ska ligga i tätskiktet i Skaraborg, men utvecklingen är mycket glädjande. Mätningen bygger bland annat på en enkät bland företagare där de får ge sin syn på företagsklimatet i kommunen.

Vad är det då som gör att Mariestads företagare är mer nöjda än tidigare?

Jo, det handlar om politisk enighet, man ser att saker händer i kommunen och man strävar efter ett gemensamt mål.

Det är det sistnämnda som gör mig allra gladast. I tider av många dystra besked, som exempelvis nedläggning av Electrolux, huvudkontor som flyttar och en avlövning av regionala tjänster, riskerar vi att tappa fotfästet. Var kommer vi att hamna i framtiden och hur ser morgondagens arbetsmarknad ut. Det handlar både om stadens identitet och utveckling. Det man anar bakom företagarnas beskrivning av gemensamt mål är fokus på mindre och medelstora företag. Ett näringsliv som har levt lite vid sidan av de stora rubrikerna.

Anders Lövén på Svetsbolaget berättade i onsdagens MT om nätverk mellan lokala företag där man nyttjar varandras olika kompetenser. Det är en bra väg till framgång. Ett sätt att arbeta som ligger långt ifrån stora koncerners yviga penseldrag som över en natt kan flytta tusentals jobb från en världsdel till en annan.

Ytterligare en del av näringslivsrankingen som förbättrats rejält är företagens attityd till media. Här räknas Mariestads-Tidningen in. Att vi har en lokal tidning som berättar om både det som är mindre bra och det som går alldeles lysande är en viktig omvärldsbevakning för att få aktiva och engagerade Mariestadsbor. Tidningsläsarna efterfrågar en modig tidning med hjärta.

Det har vi varit och det ska vi vara även fortsättningsvis.

Men att innehållet har ändrats är inte helt sant. Tidningens innehåll är ungefär som tidigare. Det allra mesta skulle kunna beskrivas som neutral information, därutöver har vi en del nyheter som behandlar tråkiga händelser och andra som berättar när något går riktigt bra. Det är så verkligheten ser ut och det speglas i media.

Att attityden till media ändå förändrats till det positiva kan ses som en viktig temperaturmätare. Kanske är det så att vi hittat en ny känsla i vår stad som är startskottet för att lyfta Mariestad in i framtiden. Där vi inte letar syndabockar eller tror att världen blir bättra bara för att vi blundar för vissa saker.

Det är som det är och utifrån verklighetens förutsättningar kan vi jobba vidare.

Mariestads förutsättningar är allt annat än nattsvarta.

Det gäller bara att kavla upp ärmarna.

 

Det var en av veckans stora nyheter. Mariestad klättrade med hela 135 markeringar, vilket är mer än någon annan kommun i landet. Det är ytterligare några steg som måste upp för att vi ska ligga i tätskiktet i Skaraborg, men utvecklingen är mycket glädjande. Mätningen bygger bland annat på en enkät bland företagare där de får ge sin syn på företagsklimatet i kommunen.

Vad är det då som gör att Mariestads företagare är mer nöjda än tidigare?

Jo, det handlar om politisk enighet, man ser att saker händer i kommunen och man strävar efter ett gemensamt mål.

Det är det sistnämnda som gör mig allra gladast. I tider av många dystra besked, som exempelvis nedläggning av Electrolux, huvudkontor som flyttar och en avlövning av regionala tjänster, riskerar vi att tappa fotfästet. Var kommer vi att hamna i framtiden och hur ser morgondagens arbetsmarknad ut. Det handlar både om stadens identitet och utveckling. Det man anar bakom företagarnas beskrivning av gemensamt mål är fokus på mindre och medelstora företag. Ett näringsliv som har levt lite vid sidan av de stora rubrikerna.

Anders Lövén på Svetsbolaget berättade i onsdagens MT om nätverk mellan lokala företag där man nyttjar varandras olika kompetenser. Det är en bra väg till framgång. Ett sätt att arbeta som ligger långt ifrån stora koncerners yviga penseldrag som över en natt kan flytta tusentals jobb från en världsdel till en annan.

Ytterligare en del av näringslivsrankingen som förbättrats rejält är företagens attityd till media. Här räknas Mariestads-Tidningen in. Att vi har en lokal tidning som berättar om både det som är mindre bra och det som går alldeles lysande är en viktig omvärldsbevakning för att få aktiva och engagerade Mariestadsbor. Tidningsläsarna efterfrågar en modig tidning med hjärta.

Det har vi varit och det ska vi vara även fortsättningsvis.

Men att innehållet har ändrats är inte helt sant. Tidningens innehåll är ungefär som tidigare. Det allra mesta skulle kunna beskrivas som neutral information, därutöver har vi en del nyheter som behandlar tråkiga händelser och andra som berättar när något går riktigt bra. Det är så verkligheten ser ut och det speglas i media.

Att attityden till media ändå förändrats till det positiva kan ses som en viktig temperaturmätare. Kanske är det så att vi hittat en ny känsla i vår stad som är startskottet för att lyfta Mariestad in i framtiden. Där vi inte letar syndabockar eller tror att världen blir bättra bara för att vi blundar för vissa saker.

Det är som det är och utifrån verklighetens förutsättningar kan vi jobba vidare.

Mariestads förutsättningar är allt annat än nattsvarta.

Det gäller bara att kavla upp ärmarna.

 

  • Karin Eriksson