11 aug 2015 06:00

11 aug 2015 06:00

Bostadsreformer behövs

Antagningsbeskeden för högskola och universitet har skickats ut och för många börjar nu en stressig jakt på studentbostad. Bristen på bostäder i studentstäderna är en del av det större problemet med en illa fungerande bostadsmarknad. Viktiga bostadsreformer har uteblivit.

Befolkningsökningen och den tilltagande inflyttningen till städer och tätorter gör bristerna på bostadsmarknaden särskilt märkbara. Även på mindre orter har det blivit svårare att hitta bostad. Häromdagen rapporterade Filipstads Tidning (6/8) om det ökade trycket på bostäder i Filipstad med anledning av det stora intresset för att studera på Bergsskolan som numera är en filial till Luleå tekniska universitet.

Under dåvarande bostadsminister Stefan Attefalls (KD) ledning tillsatte alliansregeringen ett stort antal bostadsutredningar. Några reformer hann också sjösättas. De förenklade reglerna för andrahandsuthyrning har frigjort en del av beståndet som tidigare inte nyttjades. Det kan handla om ett ledigt rum i en större lägenhet där ett äldre par bor kvar fastän barnen sedan länge är utflugna. På grund av den höga reavinstbeskattningen har det inte lönat sig att flytta till något mindre.

Möjligheten att bygga ett Attefallhus på tomten har också kunnat användas för att hyra ut en liten övernattnings- eller studentbostad. För en nybliven student kan en sådan lösning fungera under en tid, men i längden krävs mer genomgripande lösningar. Några delar har alltså blivit bättre. Ett annat exempel på en översikt som påbörjades, och som den rödgröna regeringen nu tar vidare, gäller reglerna för bullervärden. Syfte är att det med ändrade regler ska kunna byggas fler mindre lägenheter i stadsmiljö.

Den gedigna ambitionen som visades i alla utredningar till trots tog alliansregeringen dock aldrig något verkligt helhetsgrepp för att reformera bostadsmarknaden. Planprocesserna är fortfarande för långa, byggreglerna för krångliga, hyrorna för reglerade och flyttskatten för hög. Det hämmar flyttkedjor och nybyggnation i områden där folk vill bo.

Den rödgröna regeringen har dessvärre inte presenterat några mer trovärdiga lösningar på bostadsproblematiken –tvärtom. Bland det första bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) gjorde när han väl började agera som minister var att tillsätta en utredning för att försvåra andrahandsuthyrning. I övrigt bygger regeringens politik på en övertro till byggsubventioner, vilka inte ens branschen efterfrågar.

Ändå stod statsminister Stefan Löfven (S) på ungdomsförbundet SSU:s kongress i Västerås på måndagen och framhärdade att regeringen ämnar lösa bostadskrisen. Det är vällovligt, men att möta en överreglerad marknad med ytterligare krångel är inget övertygande svar till alla de blivande studenter och andra som letar bostad. Verka istället för snabbare planprocesser, enklare byggregler, friare hyressättning och lägre skatt.

Amelie Langby

Antagningsbeskeden för högskola och universitet har skickats ut och för många börjar nu en stressig jakt på studentbostad. Bristen på bostäder i studentstäderna är en del av det större problemet med en illa fungerande bostadsmarknad. Viktiga bostadsreformer har uteblivit.

Befolkningsökningen och den tilltagande inflyttningen till städer och tätorter gör bristerna på bostadsmarknaden särskilt märkbara. Även på mindre orter har det blivit svårare att hitta bostad. Häromdagen rapporterade Filipstads Tidning (6/8) om det ökade trycket på bostäder i Filipstad med anledning av det stora intresset för att studera på Bergsskolan som numera är en filial till Luleå tekniska universitet.

Under dåvarande bostadsminister Stefan Attefalls (KD) ledning tillsatte alliansregeringen ett stort antal bostadsutredningar. Några reformer hann också sjösättas. De förenklade reglerna för andrahandsuthyrning har frigjort en del av beståndet som tidigare inte nyttjades. Det kan handla om ett ledigt rum i en större lägenhet där ett äldre par bor kvar fastän barnen sedan länge är utflugna. På grund av den höga reavinstbeskattningen har det inte lönat sig att flytta till något mindre.

Möjligheten att bygga ett Attefallhus på tomten har också kunnat användas för att hyra ut en liten övernattnings- eller studentbostad. För en nybliven student kan en sådan lösning fungera under en tid, men i längden krävs mer genomgripande lösningar. Några delar har alltså blivit bättre. Ett annat exempel på en översikt som påbörjades, och som den rödgröna regeringen nu tar vidare, gäller reglerna för bullervärden. Syfte är att det med ändrade regler ska kunna byggas fler mindre lägenheter i stadsmiljö.

Den gedigna ambitionen som visades i alla utredningar till trots tog alliansregeringen dock aldrig något verkligt helhetsgrepp för att reformera bostadsmarknaden. Planprocesserna är fortfarande för långa, byggreglerna för krångliga, hyrorna för reglerade och flyttskatten för hög. Det hämmar flyttkedjor och nybyggnation i områden där folk vill bo.

Den rödgröna regeringen har dessvärre inte presenterat några mer trovärdiga lösningar på bostadsproblematiken –tvärtom. Bland det första bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) gjorde när han väl började agera som minister var att tillsätta en utredning för att försvåra andrahandsuthyrning. I övrigt bygger regeringens politik på en övertro till byggsubventioner, vilka inte ens branschen efterfrågar.

Ändå stod statsminister Stefan Löfven (S) på ungdomsförbundet SSU:s kongress i Västerås på måndagen och framhärdade att regeringen ämnar lösa bostadskrisen. Det är vällovligt, men att möta en överreglerad marknad med ytterligare krångel är inget övertygande svar till alla de blivande studenter och andra som letar bostad. Verka istället för snabbare planprocesser, enklare byggregler, friare hyressättning och lägre skatt.

Amelie Langby

Välkommen att kommentera på mariestadstidningen.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.