10 aug 2015 06:00

10 aug 2015 06:00

Hälsokontroller kan göra nytta

Transportstyrelsen vill se fler indragna körkort bland äldre förare. Förra året återkallades 2 500 körkort av hälsoskäl, vilket enligt bland andra Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund är för lite. Sverige är det enda land i Norden, och ett av få i Europa, som inte kräver obligatoriska hälsokontroller för äldre bilförare. Istället är det läkarna som ska anmäla till Transportstyrelsen om en patient inte bör fortsätta köra bil. Transportstyrelsen återkallar då körkortet.

Transportstyrelsen menar att det svenska systemet inte svarar upp mot obligatoriska läkarkontroller, och att systemet inte fungerar som det var tänkt. ”Det vi ser är att väldigt få körkort återkallas med tanke på hur många människor som får medicinska diagnoser som kan påverka beteendet i trafiken”, säger Mikael Andersson på Transportstyrelsen till MT (7/8).

Enligt myndigheten löper personer över 75 år dubbelt så stor risk att skadas eller dödas i trafiken än personer i medelåldern. VIce SPF-ordföranden Rune Kjernald tycker inte att obligatoriska läkarkontroller är nödvändigt, utan förordar regelbundna kontroller för dem som har en medicinsk diagnos där körningen kan påverkas.

Äldre ska förstås inte diskrimineras och bli av med sina körkort utan grund, men tyvärr innebär avsaknaden av kontroller att dementa och personer med dålig syn, hörsel, motorik och reaktionsförmåga kör runt i trafiken. Det är inte bara en fara för dem själva, utan även för medtrafikanter.

För några år sedan visade en studie av psykologen Catarina Lundberg vid Karolinska institutet att fyra av tio äldre bilförare som omkom i trafiken hade tecken på Alzheimers sjukdom. I och med att vi har en åldrande befolkning finns det idag fler äldre bilförare än tidigare. Glappet mellan de 2 500 körkort som dras in per år idag och de tio gånger fler demensdiagnoserna som utfärdas är för stort.

Dagens system är inte tillräckligt och orsakar onödiga dödsfall i trafiken. Hälsokontroller kan vara ett sätt att se om folk klarar av att fortsätta köra bil – utan att det innebär ökad risk. Det kan vara svårt för många att förlika sig med att man inte längre har samma förmåga som förut att manövrera sig i trafiken. Därför är det viktigt att det finns bra system med färdtjänst att använda sig av för de som inte själva kan ta sig fram med bil.

Ingen ska behöva bli av med sitt körkort i onödan. Moderna bilar är ofta utrustade med teknik som underlättar bilkörningen. Automatväxel och backvarning är ett par exempel. Även farthållare som automatiskt övervakar och reglerar hastigheten för ett fordon kan vara av stor hjälp för att inte köra för snabbt eller långsamt, vilket också kan vara ett säkerhetsproblem.

Med ny teknik kan bilföraren lägga mer fokus på att följa trafiken istället för att manövrera bilen. Det är en sak som kan bidra till att körkort inte behöver dras in i onödan, men förbättrar ändå trafiksäkerheten för alla som färdas ute på vägarna.

Transportstyrelsen vill se fler indragna körkort bland äldre förare. Förra året återkallades 2 500 körkort av hälsoskäl, vilket enligt bland andra Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund är för lite. Sverige är det enda land i Norden, och ett av få i Europa, som inte kräver obligatoriska hälsokontroller för äldre bilförare. Istället är det läkarna som ska anmäla till Transportstyrelsen om en patient inte bör fortsätta köra bil. Transportstyrelsen återkallar då körkortet.

Transportstyrelsen menar att det svenska systemet inte svarar upp mot obligatoriska läkarkontroller, och att systemet inte fungerar som det var tänkt. ”Det vi ser är att väldigt få körkort återkallas med tanke på hur många människor som får medicinska diagnoser som kan påverka beteendet i trafiken”, säger Mikael Andersson på Transportstyrelsen till MT (7/8).

Enligt myndigheten löper personer över 75 år dubbelt så stor risk att skadas eller dödas i trafiken än personer i medelåldern. VIce SPF-ordföranden Rune Kjernald tycker inte att obligatoriska läkarkontroller är nödvändigt, utan förordar regelbundna kontroller för dem som har en medicinsk diagnos där körningen kan påverkas.

Äldre ska förstås inte diskrimineras och bli av med sina körkort utan grund, men tyvärr innebär avsaknaden av kontroller att dementa och personer med dålig syn, hörsel, motorik och reaktionsförmåga kör runt i trafiken. Det är inte bara en fara för dem själva, utan även för medtrafikanter.

För några år sedan visade en studie av psykologen Catarina Lundberg vid Karolinska institutet att fyra av tio äldre bilförare som omkom i trafiken hade tecken på Alzheimers sjukdom. I och med att vi har en åldrande befolkning finns det idag fler äldre bilförare än tidigare. Glappet mellan de 2 500 körkort som dras in per år idag och de tio gånger fler demensdiagnoserna som utfärdas är för stort.

Dagens system är inte tillräckligt och orsakar onödiga dödsfall i trafiken. Hälsokontroller kan vara ett sätt att se om folk klarar av att fortsätta köra bil – utan att det innebär ökad risk. Det kan vara svårt för många att förlika sig med att man inte längre har samma förmåga som förut att manövrera sig i trafiken. Därför är det viktigt att det finns bra system med färdtjänst att använda sig av för de som inte själva kan ta sig fram med bil.

Ingen ska behöva bli av med sitt körkort i onödan. Moderna bilar är ofta utrustade med teknik som underlättar bilkörningen. Automatväxel och backvarning är ett par exempel. Även farthållare som automatiskt övervakar och reglerar hastigheten för ett fordon kan vara av stor hjälp för att inte köra för snabbt eller långsamt, vilket också kan vara ett säkerhetsproblem.

Med ny teknik kan bilföraren lägga mer fokus på att följa trafiken istället för att manövrera bilen. Det är en sak som kan bidra till att körkort inte behöver dras in i onödan, men förbättrar ändå trafiksäkerheten för alla som färdas ute på vägarna.