07 aug 2015 06:00

07 aug 2015 06:00

Värnpliktsutredning räcker inte

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har nu meddelat att regeringen tillsätter en utredning om värnplikten. Hultqvist menar att säkerhetsläget i världen gör att Sverige måste höja den militära förmågan. Socialdemokraterna har sedan i höstas lyft frågan om behovet av en värnplikt. Försvaret har länge dragits med svårigheter att kunna attrahera kompetent personal. Till exempel har enbart 130 av de 150 platserna i höstens officersprogram blivit fyllda enligt Sverige Radio (6/8). Många föll bort eftersom de inte höll måttet. Sedan värnplikten avskaffades har ansökningarna till officersutbildningen halverats, samtidigt som pensionsavgångar väntar inom officerskåren.

För att råda bukt på problemen med personalförsörjningen väljer regeringen att i höst tillsätta en utredning som ska titta på möjligheten att införa värnplikt, för både kvinnor och män. Utredningen tillsätts redan i höst. Försvarsminister Hultqvist menar att han inte kan kommentera hur omfattande värnplikten ska vara och hur det ska gå till rent tekniskt.

Hultqvist har tidigare förespråkat system i likhet med Norge eller Danmark. Dessa system innebär en kombination av dagens system med anställd personal och någon form av värnplikt. Det är betryggande att Hultqvist inte förespråkar en återgång till det tidigare rådande systemet i Sverige med en allmän värnplikt som var dyr och ineffektiv.

Försvarets personalförsörjning måste snarast tryggas. Försvarsmaktens rekryteringssamordnare Peter Tagesson gjorde klart för Sveriges Radio (6/8) att om det minskade intresset för att bli officer håller i sig blir det svårt att upprätthålla försvarsmaktens förmåga. Förslaget om allmän värnplikt skulle, om det utförs på rätt sätt, kunna bidra till att klara en del av försvarets behov av kompetent personal. Försvaret skulle då få bättre möjligheter att matcha behovet av arbetskraft mot en större del av befolkningen.

En avgörande faktor för att försvaret ska kunna locka till sig kompetent personal och få fler sökande till officersutbildningen är att kunna erbjuda goda villkor. Förbättrade villkor kräver resurser. Många väljer att lämna försvarsmakten som arbetsplats efter bara några år då andra arbeten med bättre löneutveckling och villkor väntar. För att Försvaret ska kunna behålla kompetent arbetskraft behövs tillräckligt mycket medel för att kunna konkurrera mot andra arbetsgivare.

Idag är ersättningen för låg i förhållande till de risker arbetet medför. Förslaget om att införa värnplikt får inte bli en ursäkt för att inte förbättra de dåliga villkoren för soldater och sjömän. Försvaret behöver få tillräckliga resurser för att klara av personalförsörjningen. Det är särskilt viktigt med hänsyn till det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde.

Anna Sandström

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har nu meddelat att regeringen tillsätter en utredning om värnplikten. Hultqvist menar att säkerhetsläget i världen gör att Sverige måste höja den militära förmågan. Socialdemokraterna har sedan i höstas lyft frågan om behovet av en värnplikt. Försvaret har länge dragits med svårigheter att kunna attrahera kompetent personal. Till exempel har enbart 130 av de 150 platserna i höstens officersprogram blivit fyllda enligt Sverige Radio (6/8). Många föll bort eftersom de inte höll måttet. Sedan värnplikten avskaffades har ansökningarna till officersutbildningen halverats, samtidigt som pensionsavgångar väntar inom officerskåren.

För att råda bukt på problemen med personalförsörjningen väljer regeringen att i höst tillsätta en utredning som ska titta på möjligheten att införa värnplikt, för både kvinnor och män. Utredningen tillsätts redan i höst. Försvarsminister Hultqvist menar att han inte kan kommentera hur omfattande värnplikten ska vara och hur det ska gå till rent tekniskt.

Hultqvist har tidigare förespråkat system i likhet med Norge eller Danmark. Dessa system innebär en kombination av dagens system med anställd personal och någon form av värnplikt. Det är betryggande att Hultqvist inte förespråkar en återgång till det tidigare rådande systemet i Sverige med en allmän värnplikt som var dyr och ineffektiv.

Försvarets personalförsörjning måste snarast tryggas. Försvarsmaktens rekryteringssamordnare Peter Tagesson gjorde klart för Sveriges Radio (6/8) att om det minskade intresset för att bli officer håller i sig blir det svårt att upprätthålla försvarsmaktens förmåga. Förslaget om allmän värnplikt skulle, om det utförs på rätt sätt, kunna bidra till att klara en del av försvarets behov av kompetent personal. Försvaret skulle då få bättre möjligheter att matcha behovet av arbetskraft mot en större del av befolkningen.

En avgörande faktor för att försvaret ska kunna locka till sig kompetent personal och få fler sökande till officersutbildningen är att kunna erbjuda goda villkor. Förbättrade villkor kräver resurser. Många väljer att lämna försvarsmakten som arbetsplats efter bara några år då andra arbeten med bättre löneutveckling och villkor väntar. För att Försvaret ska kunna behålla kompetent arbetskraft behövs tillräckligt mycket medel för att kunna konkurrera mot andra arbetsgivare.

Idag är ersättningen för låg i förhållande till de risker arbetet medför. Förslaget om att införa värnplikt får inte bli en ursäkt för att inte förbättra de dåliga villkoren för soldater och sjömän. Försvaret behöver få tillräckliga resurser för att klara av personalförsörjningen. Det är särskilt viktigt med hänsyn till det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde.

Anna Sandström