10 okt 2014 06:00

23 jan 2015 14:43

Öppenhet är ett högst rimligt krav

Solen skiner över Mariestad.Det är i alla fall inte medieskugga som håller ljuset borta. Tack vare Mariestads-Tidningen får Mariestad, Töreboda och Gullspång betydligt bättre täckning än många andra orter. Så är det inte överallt.

En av veckans nyheter handlade om att bilden av landsbygden riskerar bli skev och kunskapen minskar när Sverige utanför storstaden hamnat i medieskugga. Det visar en studie från Södertörns högskola . Under de senaste tio åren har mer än var tredje lokalredaktion lagts ner, var fjärde journalist på dagstidningar har försvunnit och bevakningen har centraliserats till huvudredaktionerna.

De som bor i storstäderna skulle möjligen kunna invända att stadsdelar med betydligt fler invånare än alla våra tre kommuner tillsammans inte granskas överhuvudtaget av rikspressen.

Kanske är det en av förklaringarna till att Tunaholmsskolans rektor, som kommer från Stockholm, inte tyckte att media hade något på skolan att göra. En planerad intervju med Lärarförbundets representant och skyddsombudet fick skjutas upp, vilket vi berättade i fredagens MT. Intervjun fick varken göras under arbetsdagen eller på skolan. Det är ett beslut som kan ifrågasättas med tanke på det offentliga uppdraget. Skolan är en skattefinansierad verksamhet som berör oss alla. Skolfrågan var dessutom en av de viktigaste under valrörelsen.

Det kan visserligen vara lite besvärligt med frågvisa journalister som avkräver svar och ansvar, men de allra flesta inom både offentlig och privat sektor skulle inte vilja ha det på något annat sätt.

Yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen är centrala delar i vårt demokratiska maskineri. Nu vill vi gärna sträcka på oss lite extra i journalistkåren eftersom vi faktiskt fungerar som de praktiska utövarna av intentionerna i vår grundlag. Men den fina titeln som ”demokratins väktare” delar vi mer än gärna med lärare och skolledare. Vi behöver alla vårda ett fritt och öppet samhälle där vi har god insyn i skattefinansierad verksamhet.

Just den uppgiften väljer skolledningen på Tunaholmsskolan att lägga långt ner på prioriteringslistan med direktivet att inga intervjuer kan ges under arbetsdagen eller på skolans område. Tolkningen var att inte ens lunchrasten är tänkbar. Det är synd. Inte minst med tanke på studien från Södertörns högskola som visar att problemet knappast är för mycket bevakning, utan snarare att makthavare i allt större utsträckning kan bortse från den saneringseffekt som granskande journalistisk har. Ett Sverige där vi inte har någon som kan ta över stafettpinnen när var fjärde journalist på våra dagstidningar har försvunnit.

Med tanke på alla pengar offentlig verksamhet lägger på informatörer och PR så är det dessutom underligt att ingen har upplyst skolledningen om att en bild på lärare som tvingas stå utanför skolområdet under intervjun inte direkt stärker den positiva bilden av skolan. Risken är snarare att konflikten överskuggar det viktiga och värdefulla arbete som skolans lärarkår utför. Öppenhet är bra ur flera synvinklar. Inom skattefinansierad verksamhet är det ett högst rimligt krav.

Det krävs ingen dyr medietränare för att leverera det rådet. Jag gör det alldeles gratis.

Kanske är det för att solen fortfarande skiner över vår bygd.

En av veckans nyheter handlade om att bilden av landsbygden riskerar bli skev och kunskapen minskar när Sverige utanför storstaden hamnat i medieskugga. Det visar en studie från Södertörns högskola . Under de senaste tio åren har mer än var tredje lokalredaktion lagts ner, var fjärde journalist på dagstidningar har försvunnit och bevakningen har centraliserats till huvudredaktionerna.

De som bor i storstäderna skulle möjligen kunna invända att stadsdelar med betydligt fler invånare än alla våra tre kommuner tillsammans inte granskas överhuvudtaget av rikspressen.

Kanske är det en av förklaringarna till att Tunaholmsskolans rektor, som kommer från Stockholm, inte tyckte att media hade något på skolan att göra. En planerad intervju med Lärarförbundets representant och skyddsombudet fick skjutas upp, vilket vi berättade i fredagens MT. Intervjun fick varken göras under arbetsdagen eller på skolan. Det är ett beslut som kan ifrågasättas med tanke på det offentliga uppdraget. Skolan är en skattefinansierad verksamhet som berör oss alla. Skolfrågan var dessutom en av de viktigaste under valrörelsen.

Det kan visserligen vara lite besvärligt med frågvisa journalister som avkräver svar och ansvar, men de allra flesta inom både offentlig och privat sektor skulle inte vilja ha det på något annat sätt.

Yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen är centrala delar i vårt demokratiska maskineri. Nu vill vi gärna sträcka på oss lite extra i journalistkåren eftersom vi faktiskt fungerar som de praktiska utövarna av intentionerna i vår grundlag. Men den fina titeln som ”demokratins väktare” delar vi mer än gärna med lärare och skolledare. Vi behöver alla vårda ett fritt och öppet samhälle där vi har god insyn i skattefinansierad verksamhet.

Just den uppgiften väljer skolledningen på Tunaholmsskolan att lägga långt ner på prioriteringslistan med direktivet att inga intervjuer kan ges under arbetsdagen eller på skolans område. Tolkningen var att inte ens lunchrasten är tänkbar. Det är synd. Inte minst med tanke på studien från Södertörns högskola som visar att problemet knappast är för mycket bevakning, utan snarare att makthavare i allt större utsträckning kan bortse från den saneringseffekt som granskande journalistisk har. Ett Sverige där vi inte har någon som kan ta över stafettpinnen när var fjärde journalist på våra dagstidningar har försvunnit.

Med tanke på alla pengar offentlig verksamhet lägger på informatörer och PR så är det dessutom underligt att ingen har upplyst skolledningen om att en bild på lärare som tvingas stå utanför skolområdet under intervjun inte direkt stärker den positiva bilden av skolan. Risken är snarare att konflikten överskuggar det viktiga och värdefulla arbete som skolans lärarkår utför. Öppenhet är bra ur flera synvinklar. Inom skattefinansierad verksamhet är det ett högst rimligt krav.

Det krävs ingen dyr medietränare för att leverera det rådet. Jag gör det alldeles gratis.

Kanske är det för att solen fortfarande skiner över vår bygd.

  • Karin Eriksson