06 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Fler poliser inte verkningslöst

Mer pengar till polisen leder inte alltid till fler uppklarade brott, statistiskt sett. Alliansens satsning på polisen under 2006 till 2010 har inte gett de resultat man önskat, men utan de ökade resurserna hade statistiken varit ännu sämre. Att Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle satsa vidare på brottsbekämpning är väl inte särskilt troligt om de samtidigt ska finansiera sina utestående vallöften.

Därför är det extra viktigt att polisen arbetar med och förbättrar den egna organisationen och tar hjälp där den finns att få. Som det ser ut i dag växer frustrationen runtom i landet över att mängdbrott så som stölder inte klaras upp. När endast lite fler än var tionde stöld klaras upp riskeras en stor del av förtroendet för rättsväsendet.

Särskilt på landsbygden har stölderna ökat vilket resulterat i ökad otrygghet och ett förståeligt missnöje med, som man upplever det, få tillgängliga poliser. En hel del av stölderna är mycket specialiserade och inriktar sig på fyrhjulingar och åkgräsklippare som sedan förs ut ur landet. Dessa stölder är praktiskt taget omöjliga att klara upp.

Tendens i P1 har nyligen sänt en programserie i tre delar på temat stölder på landsbygden. De röster som kommer till tals i programmen ger en skrämmande bild av följden av de ökade stölderna utanför städerna.

När det inte räcker med att låsa in sin egendom är nästa steg grannsamverkan och en ökad misstänksamhet mot okända bilar och personer. I värsta fall kan det också leda till att medborgarna tar lagen i egna händer. Det finns exempel på det.

Det var precis den här utvecklingen man ville stävja med fler poliser. I Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?” konstateras att av 7 000 anställda poliser under perioden är det i praktiken bara en ökning av antalet poliser i tjänst med 2 500, det vill säga en femprocentig ökning.

Statistiken för år 2012 visar på en uppklaring på 17 procent vilket kan tyckas lågt jämfört med Norge och Tyskland med 47 respektive 54 procent. Men då ska man komma ihåg att i Sverige redovisas alla anmälda brott som brott i statiken medan flertalet andra länder endast redovisar konstaterade brott i sin statistik. Tar man hänsyn till det är svensk polis inte sämre än jämförbara poliskårer.

Polisen har under perioden hållit ställningarna eftersom antalet anmälda brott samtidigt ökat med 16 procent. Utan Alliansens satsningar på polisen hade situationen sannolikt varit en annan. Brottsbekämpningen måste bli bättre och det kan ske bland annat genom ett tätare samarbete mellan fältpersonal, befäl och åklagare. Domstolarna ställer höga beviskrav vilket ställer större krav på bland annat utfrågning av vittnen.

Troligen måste polisen göra mer med mindre i framtiden. Då måste man förbättra sitt eget arbete och samtidigt se till att inte prioritera bort mängdbrotten, som betyder så mycket för medborgarnas förtroende för polisen och samhället i stort.

Greger Ekman

Därför är det extra viktigt att polisen arbetar med och förbättrar den egna organisationen och tar hjälp där den finns att få. Som det ser ut i dag växer frustrationen runtom i landet över att mängdbrott så som stölder inte klaras upp. När endast lite fler än var tionde stöld klaras upp riskeras en stor del av förtroendet för rättsväsendet.

Särskilt på landsbygden har stölderna ökat vilket resulterat i ökad otrygghet och ett förståeligt missnöje med, som man upplever det, få tillgängliga poliser. En hel del av stölderna är mycket specialiserade och inriktar sig på fyrhjulingar och åkgräsklippare som sedan förs ut ur landet. Dessa stölder är praktiskt taget omöjliga att klara upp.

Tendens i P1 har nyligen sänt en programserie i tre delar på temat stölder på landsbygden. De röster som kommer till tals i programmen ger en skrämmande bild av följden av de ökade stölderna utanför städerna.

När det inte räcker med att låsa in sin egendom är nästa steg grannsamverkan och en ökad misstänksamhet mot okända bilar och personer. I värsta fall kan det också leda till att medborgarna tar lagen i egna händer. Det finns exempel på det.

Det var precis den här utvecklingen man ville stävja med fler poliser. I Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?” konstateras att av 7 000 anställda poliser under perioden är det i praktiken bara en ökning av antalet poliser i tjänst med 2 500, det vill säga en femprocentig ökning.

Statistiken för år 2012 visar på en uppklaring på 17 procent vilket kan tyckas lågt jämfört med Norge och Tyskland med 47 respektive 54 procent. Men då ska man komma ihåg att i Sverige redovisas alla anmälda brott som brott i statiken medan flertalet andra länder endast redovisar konstaterade brott i sin statistik. Tar man hänsyn till det är svensk polis inte sämre än jämförbara poliskårer.

Polisen har under perioden hållit ställningarna eftersom antalet anmälda brott samtidigt ökat med 16 procent. Utan Alliansens satsningar på polisen hade situationen sannolikt varit en annan. Brottsbekämpningen måste bli bättre och det kan ske bland annat genom ett tätare samarbete mellan fältpersonal, befäl och åklagare. Domstolarna ställer höga beviskrav vilket ställer större krav på bland annat utfrågning av vittnen.

Troligen måste polisen göra mer med mindre i framtiden. Då måste man förbättra sitt eget arbete och samtidigt se till att inte prioritera bort mängdbrotten, som betyder så mycket för medborgarnas förtroende för polisen och samhället i stort.

Greger Ekman