27 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Löfven axlar ansvaret

I fredags förmiddag träffade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven riksdagens talman Per Westerberg för att återrapportera om han skulle lyckas få ihop en regering eller inte. Det ansåg Löfven sig ha förutsättningar för.

När talmannen och Löfven en halvtimme senare mötte pressen i riksdagskaféet, i anslutning till talmannens korridor, meddelade Westerberg att han ”litar på Stefans synpunkt att han tror sig kunna presentera ett budgetförslag som har större stöd än Alliansens.” Då Löfven fick uppdraget att se över möjligheterna att bilda regering var det just med haken om att han bör känna sig tillräckligt säker på att budgeten går igenom i riksdagen i november.

I veckan som gått har Socialdemokraterna och Miljöpartiet emellertid uppgett att de inte förhandlat om budgeten utan om regeringsbildningen. I någon mån måste de förstås har berört ämnet, även om detaljerna i utgiftsposterna skuffats på framtiden. Löfven har även träffat Vänsterpartiet, som han okänsligt uteslöt från regeringsförhandlingarna, för att höra sig för om det potentiella stödet för den budget som nu ska tas fram. Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt tycks ha tonat ner sitt krav på vinstförbud, som för att gardera sig mot ytterligare en offentlig förödmjukelse i att bli överkörd av Socialdemokraterna.

Westerberg meddelade att hans uppdrag som avgående talman nu var slutfört. På måndag ska en ny talman utses. Det blir dennes uppgift att slutföra arbetet och formellt föreslå Löfven som statsminister. Moderaterna har via riksdagsgruppledaren Anna Kinberg Batra bekräftat att Löfven släpps fram som statsminister. Men Alliansen ska sedan givetvis inte svika sina väljare, utan lägga fram sin egen budget såsom en opposition bör.

På fredag nästa vecka räknar Löfven med att presentera vilka som blir statsråd. Han ville inte nämna någonting om hur fördelningen kommer att se ut mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den tvåpartiregering som nu ska bildas. Förhandlingarna som har pågått i veckan kommer att fortsätta in i nästa.

Det var knappast oväntat att Löfven skulle ge beskedet att han fortsatt tar sig an rollen som regeringsbildare. Men det är egentligen inte helt självklart att uppdraget skulle gå till honom. Det baserar sig på att Alliansen i valrörelsen lovade att kliva tillbaka om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet blev större än allianspartierna tillsammans. Utan Vänsterpartiet har dock Alliansen fler mandat, men också den i minoritet.

Och vad gäller budgetvoteringen i november finns det en viss risk att Sverigedemokraterna väljer att rösta med Alliansens budgetförslag och då utlöser en regeringskris. Men Löfven har förklarat att han tror sig ha förutsättningar att få igenom sin budget. Således har han fått talmannens förtroende att axla ansvaret för att svetsa ihop Sveriges nästa regering. Det kan vara värt att lägga på minnet, då Löfven väl knappast kommer vara lika angelägen om att ta på sig ansvar utifall han nu ändå inte skulle få igenom sin budget i höst.

Amelie Langby

När talmannen och Löfven en halvtimme senare mötte pressen i riksdagskaféet, i anslutning till talmannens korridor, meddelade Westerberg att han ”litar på Stefans synpunkt att han tror sig kunna presentera ett budgetförslag som har större stöd än Alliansens.” Då Löfven fick uppdraget att se över möjligheterna att bilda regering var det just med haken om att han bör känna sig tillräckligt säker på att budgeten går igenom i riksdagen i november.

I veckan som gått har Socialdemokraterna och Miljöpartiet emellertid uppgett att de inte förhandlat om budgeten utan om regeringsbildningen. I någon mån måste de förstås har berört ämnet, även om detaljerna i utgiftsposterna skuffats på framtiden. Löfven har även träffat Vänsterpartiet, som han okänsligt uteslöt från regeringsförhandlingarna, för att höra sig för om det potentiella stödet för den budget som nu ska tas fram. Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt tycks ha tonat ner sitt krav på vinstförbud, som för att gardera sig mot ytterligare en offentlig förödmjukelse i att bli överkörd av Socialdemokraterna.

Westerberg meddelade att hans uppdrag som avgående talman nu var slutfört. På måndag ska en ny talman utses. Det blir dennes uppgift att slutföra arbetet och formellt föreslå Löfven som statsminister. Moderaterna har via riksdagsgruppledaren Anna Kinberg Batra bekräftat att Löfven släpps fram som statsminister. Men Alliansen ska sedan givetvis inte svika sina väljare, utan lägga fram sin egen budget såsom en opposition bör.

På fredag nästa vecka räknar Löfven med att presentera vilka som blir statsråd. Han ville inte nämna någonting om hur fördelningen kommer att se ut mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den tvåpartiregering som nu ska bildas. Förhandlingarna som har pågått i veckan kommer att fortsätta in i nästa.

Det var knappast oväntat att Löfven skulle ge beskedet att han fortsatt tar sig an rollen som regeringsbildare. Men det är egentligen inte helt självklart att uppdraget skulle gå till honom. Det baserar sig på att Alliansen i valrörelsen lovade att kliva tillbaka om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet blev större än allianspartierna tillsammans. Utan Vänsterpartiet har dock Alliansen fler mandat, men också den i minoritet.

Och vad gäller budgetvoteringen i november finns det en viss risk att Sverigedemokraterna väljer att rösta med Alliansens budgetförslag och då utlöser en regeringskris. Men Löfven har förklarat att han tror sig ha förutsättningar att få igenom sin budget. Således har han fått talmannens förtroende att axla ansvaret för att svetsa ihop Sveriges nästa regering. Det kan vara värt att lägga på minnet, då Löfven väl knappast kommer vara lika angelägen om att ta på sig ansvar utifall han nu ändå inte skulle få igenom sin budget i höst.

Amelie Langby