10 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:01

Avslöjande skoloreda

På tisdagen presenterade regeringens utredare Metta Fjelkner, tidigare ordförande för Lärarnas riksförbund, en utredning om studiero och trygghet i skolan. I den konstateras att det är dålig ordning i många klassrum. Sverige har enligt PISA-undersökningen 2012 högst andel sena ankomster. Enligt TALIS 2013 har svensk skola högst andel ogiltig frånvaro, det vill säga skolk. I en undersökning från Skolverket uppger nästan var tredje elev att de störs av andra elever.

Dessa siffror ger en bakgrund till de försämrade skolresultat som uppdagades i den senaste PISA-undersökningen. Är det stökigt lär man sig sämre och presterar då naturligtvis sämre på proven. Att ha ordning och lugn i klassrummen har bara uppsidor, det kostar nästan inget, ger eleverna bättre studieresultat och lärarna en bättre arbetsmiljö.

Utredningens förslag, att återinföra möjlighet för skolorna att ge ordningsomdömen är bra. Det behövs en tydlig återkoppling hem om hur barnet beter sig i skolan. Då räcker inte muntliga kommentarer som lätt kan bortförklaras. Emellertid borde man ta steget fullt ut och ge ett vanligt betyg i ordning och uppförande. Att skriva skriftliga kommentarer blir ytterligare en administrativ börda på lärarna. Det är rätt att bedöma elevernas ordning och reda i skolan, men man ska inte bara göra rätt sak. Man ska också göra rätt sak rätt. Och det är ordningsbetyg.

Utredningen tar också upp är bruket av mobiltelefoner och liknande på lektionerna. Idag har lärarna möjlighet att omhänderta elevernas telefoner om de stör. Men den elev som till exempel sitter och spelar spel, håller på med facebook och struntar i undervisningen rår reglerna inte på. Det är faktiskt lite underligt. Vi har skolplikt, så eleverna måste vara i skolan, men de behöver inte ägna sig åt skolarbetet.

Att kunna förbjuda användning av mobiltelefoner, läsplattor och andra saker som inte används för undervisningen utan bara tar bort elevernas fokus borde införts för länge sedan. Att förslaget får stöd borde därför vara självklart. Så är det emellertid inte. Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson Rossana Dinamarca, en av Vänsterpartiets ministerkandidater, är emot. Hon säger att det är teknikfientligt att kunna förbjuda mobiltelefoner under lektionstid och att lärarna inte ska ha en polisiär roll.

Att den svenska skolan kunnat haverera beror på den inställningen. Lärarna ska inte få säga till om något i sin arbetsmiljö, eleverna ska få göra som de vill. Det gör att skolan tyvärr blir en förvaringsplats i väntan på resten av livet istället för en plats där lärarna förmedlar kunskaper för elevernas framtid. Det drabbar de svagaste hårdast.

Om de rödgröna vinner valet kan låtgåmentaliteten bli verklighet på nytt. Alla elever som störs av sina klasskamrater förtjänar regler som ger dem studiero. Och de som stör eller struntar i skolan behöver kunna hitta studiero.

Per Selstam

Dessa siffror ger en bakgrund till de försämrade skolresultat som uppdagades i den senaste PISA-undersökningen. Är det stökigt lär man sig sämre och presterar då naturligtvis sämre på proven. Att ha ordning och lugn i klassrummen har bara uppsidor, det kostar nästan inget, ger eleverna bättre studieresultat och lärarna en bättre arbetsmiljö.

Utredningens förslag, att återinföra möjlighet för skolorna att ge ordningsomdömen är bra. Det behövs en tydlig återkoppling hem om hur barnet beter sig i skolan. Då räcker inte muntliga kommentarer som lätt kan bortförklaras. Emellertid borde man ta steget fullt ut och ge ett vanligt betyg i ordning och uppförande. Att skriva skriftliga kommentarer blir ytterligare en administrativ börda på lärarna. Det är rätt att bedöma elevernas ordning och reda i skolan, men man ska inte bara göra rätt sak. Man ska också göra rätt sak rätt. Och det är ordningsbetyg.

Utredningen tar också upp är bruket av mobiltelefoner och liknande på lektionerna. Idag har lärarna möjlighet att omhänderta elevernas telefoner om de stör. Men den elev som till exempel sitter och spelar spel, håller på med facebook och struntar i undervisningen rår reglerna inte på. Det är faktiskt lite underligt. Vi har skolplikt, så eleverna måste vara i skolan, men de behöver inte ägna sig åt skolarbetet.

Att kunna förbjuda användning av mobiltelefoner, läsplattor och andra saker som inte används för undervisningen utan bara tar bort elevernas fokus borde införts för länge sedan. Att förslaget får stöd borde därför vara självklart. Så är det emellertid inte. Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson Rossana Dinamarca, en av Vänsterpartiets ministerkandidater, är emot. Hon säger att det är teknikfientligt att kunna förbjuda mobiltelefoner under lektionstid och att lärarna inte ska ha en polisiär roll.

Att den svenska skolan kunnat haverera beror på den inställningen. Lärarna ska inte få säga till om något i sin arbetsmiljö, eleverna ska få göra som de vill. Det gör att skolan tyvärr blir en förvaringsplats i väntan på resten av livet istället för en plats där lärarna förmedlar kunskaper för elevernas framtid. Det drabbar de svagaste hårdast.

Om de rödgröna vinner valet kan låtgåmentaliteten bli verklighet på nytt. Alla elever som störs av sina klasskamrater förtjänar regler som ger dem studiero. Och de som stör eller struntar i skolan behöver kunna hitta studiero.

Per Selstam