29 aug 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Ledare: Stryp inte yttrandefriheten i religionens namn

En man i Nyköping tyckte att ljudet från det muslimska bönemötet var så störande att han skrev på Facebook ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen”.

Det är ett både dumt och olämpligt språkval, men det mest häpnadsväckande är ändå att åklagarmyndigheten i Nyköping väcker åtal för hets mot folkgrupp. En fällande dom skulle innebära att det är olagligt att uttrycka sig raljant och kritiskt mot religion. Att åtal överhuvudtaget väcks är en allvarlig varningsklocka.

Hade någon sagt att kyrkklockorna lät som ett bombanfall eller en brölande ko hade knappast någon reagerat. Men när det gäller islam är det lättare att vrida på acceptans-knappen i någon sorts missriktad välvilja. Mannen i Nyköping kritiserade inte de enskilda trosutövarna utan gudstjänsten. Islam är en religion, inte en folkgrupp. Det finns muslimer med rötter i väldigt många länder och kulturer, liksom det finns kristna från flera håll i världen. Grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och alla människors lika värde måste stå över religiösa föreställningar i ett land där kyrka och stat är åtskilda.

I Sverige, där kyrkobesökare länge förknippats med vänliga syföreningsdamer, står vi fullständigt handfallna inför uppgifter om att ett 80-tal svenska ungdomar ansluter sig till IS (Islamiska Staten) och är villiga att döda i religionens namn. Någon jämförde med Breivik som kristen fundamentalist och även om han var en ensam vettvilling så är jämförelsen tänkvärd. Religion får aldrig bli en förmildrande omständighet för våld oavsett troslära.

I det mest sekulariserade landet i världen, som Sverige ofta sägs vara, tror vi att ateismen skulle vara neutral och lockande. Kristna trosutövare har man lätt kunnat raljera över utan att väcka någon vrede värd att tala om. Nu måste vi förhålla oss till religion på ett nytt sätt. För religiösa fundamentalister är ateister absolut inte neutrala. De är snarare de lägst stående bland alla. I ett land där man kan håna sina egna religiösa förstärks bilden av ett samhälle i totalt förfall. Det är förmodligen en av pusselbitarna i förklaringen till hur svenska ungdomar helt plötsligt struntar i normala tonårsnöjen och ansluter sig till religiöst krig. Utanförskap och alienering är en annan förklaring. I socialt utsatta områden där arbetslösheten är stor underlättas rekryteringen till terrororganisationer. Mannen som skar halsen av den amerikanske frilansjournalisten James Foley misstänks vara en 23-årig brittisk rappare. Någon som växt upp i västvärlden, men sedan valt att bekämpa den med hat och mord.

Lösningen är inte att beskära yttrandefriheten och förbjuda kritik mot religion. Att vara kritisk mot religion är inte samma sak som att förnedra alla troende. Den bästa boten för att förebygga extremism är snarare en bättre integrationspolitik där vi underlättar för våra nya svenskar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Sverige har öppnat dörrarna för människor från andra kulturer. Vi ska vara stolta över att få vara en fristad och toleranta inför individuella olikheter, men inte en fristad för vad som helst. Vi har en grundlag som sätter ramarna för vår stat. Det är inte förbjudet att hata och varje människa har rätt att bilda sina egna åsikter. Men det är förbjudet att genom terrorhandlingar, våld eller hot undergräva vårt fria samhälle.

Sverige är ett land med sekulär statsbildning och långtgående yttrandefrihet. Det ska vi värna om och vara tacksamma för.

Karin Eriksson

En man i Nyköping tyckte att ljudet från det muslimska bönemötet var så störande att han skrev på Facebook ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen”.

Det är ett både dumt och olämpligt språkval, men det mest häpnadsväckande är ändå att åklagarmyndigheten i Nyköping väcker åtal för hets mot folkgrupp. En fällande dom skulle innebära att det är olagligt att uttrycka sig raljant och kritiskt mot religion. Att åtal överhuvudtaget väcks är en allvarlig varningsklocka.

Hade någon sagt att kyrkklockorna lät som ett bombanfall eller en brölande ko hade knappast någon reagerat. Men när det gäller islam är det lättare att vrida på acceptans-knappen i någon sorts missriktad välvilja. Mannen i Nyköping kritiserade inte de enskilda trosutövarna utan gudstjänsten. Islam är en religion, inte en folkgrupp. Det finns muslimer med rötter i väldigt många länder och kulturer, liksom det finns kristna från flera håll i världen. Grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och alla människors lika värde måste stå över religiösa föreställningar i ett land där kyrka och stat är åtskilda.

I Sverige, där kyrkobesökare länge förknippats med vänliga syföreningsdamer, står vi fullständigt handfallna inför uppgifter om att ett 80-tal svenska ungdomar ansluter sig till IS (Islamiska Staten) och är villiga att döda i religionens namn. Någon jämförde med Breivik som kristen fundamentalist och även om han var en ensam vettvilling så är jämförelsen tänkvärd. Religion får aldrig bli en förmildrande omständighet för våld oavsett troslära.

I det mest sekulariserade landet i världen, som Sverige ofta sägs vara, tror vi att ateismen skulle vara neutral och lockande. Kristna trosutövare har man lätt kunnat raljera över utan att väcka någon vrede värd att tala om. Nu måste vi förhålla oss till religion på ett nytt sätt. För religiösa fundamentalister är ateister absolut inte neutrala. De är snarare de lägst stående bland alla. I ett land där man kan håna sina egna religiösa förstärks bilden av ett samhälle i totalt förfall. Det är förmodligen en av pusselbitarna i förklaringen till hur svenska ungdomar helt plötsligt struntar i normala tonårsnöjen och ansluter sig till religiöst krig. Utanförskap och alienering är en annan förklaring. I socialt utsatta områden där arbetslösheten är stor underlättas rekryteringen till terrororganisationer. Mannen som skar halsen av den amerikanske frilansjournalisten James Foley misstänks vara en 23-årig brittisk rappare. Någon som växt upp i västvärlden, men sedan valt att bekämpa den med hat och mord.

Lösningen är inte att beskära yttrandefriheten och förbjuda kritik mot religion. Att vara kritisk mot religion är inte samma sak som att förnedra alla troende. Den bästa boten för att förebygga extremism är snarare en bättre integrationspolitik där vi underlättar för våra nya svenskar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Sverige har öppnat dörrarna för människor från andra kulturer. Vi ska vara stolta över att få vara en fristad och toleranta inför individuella olikheter, men inte en fristad för vad som helst. Vi har en grundlag som sätter ramarna för vår stat. Det är inte förbjudet att hata och varje människa har rätt att bilda sina egna åsikter. Men det är förbjudet att genom terrorhandlingar, våld eller hot undergräva vårt fria samhälle.

Sverige är ett land med sekulär statsbildning och långtgående yttrandefrihet. Det ska vi värna om och vara tacksamma för.

Karin Eriksson