11 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Besöksnäringen växer inte med S förslag

Sommaren är högsäsong för turismen. Numera brukar den räknas till en av Sveriges basindustrier och i besöksnäringen jobbar omkring 173 000 personer. Från Socialdemokraterna hörs nu förslag om att stärka den svenska besöksnäringen.

I skuggan av regeringens årliga sommarfikor har S om onsdagseftermiddagarna dragit igång en så kallad pressfika i sin lokal på Sveavägen 68 i Stockholm. Denna veckas fikabudskap från partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson och Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård handlade just om besöksnäringen.

Gott så, turismen är en av Sveriges växande branscher och har potential att med rätt politiska prioriteringar expandera ännu mer. I den nationella strategin för branschen som kom till 2010 finns en målsättning om att jämfört med det året ha fördubblat omsättningen till år 2020. Under den senaste mandatperioden har regeringen prioriterat särskilda satsningar på besöksnäringen, men framförallt har den generella politiken för fler jobb, så som den sänkta arbetsgivaravgiften för unga, haft betydelse. Och enligt Tillväxtverkets siffror från i slutet av juni fortsätter branschen att växa. I tisdags uppmärksammade Sveriges Radio dock att det hitintills bara har skett en ökning med 15 procent sedan 2010.

Samlingsorganisationen Svensk Turism ser förvisso fortfarande ljust på att målet om en fördubbling ska kunna uppnås i tid. Men för att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna som finns i turistbranschen behövs fortsatt en politik som underlättar för företagen och stärker infrastrukturen i hela Sverige.

På S fikaträff talades det varmt om satsningar för branschen. Vad Magdalena Andersson dock inte nämner är att turistnäringen där många unga jobbar hotas av S förslag om att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga.

Inom hotell- och restaurangbranschen skulle en dubblerad arbetsgivaravgift på unga under 26 år öka företagens kostnader med drygt 1,2 miljarder kronor i hela landet, enligt siffror från riksdagens utredningstjänst. Det beräknas motsvara 4261 heltidsjobb. Men trots att S nu säger sig vilja satsa på besöksnäringen tycks de 82 hotell- och restaurangjobb som hotas i Värmland, de 113 jobben i Jönköping eller de 221 jobben i Norrbottens län inte vara av betydelse. Lägg där till jobben som riskerar att försvinna om S får som de vill och mer än fördubblar matmomsen på restauranger.

I förväg ska väljarna inte heller få veta hur ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet skulle se ut. I Stockholm vill MP lägga ner Bromma flygplats, vilket skulle innebära ett dråpslag mot inrikesflyget. På nationell nivå vill MP dessutom införa en flygskatt som skulle göra barnfamiljens semester betydligt dyrare.

Det är positivt att ljuset riktas mot en för hela landet viktig tillväxtbransch, men minst lika viktigt är det att S förslag synas. För ska besöksnäringen växa går det inte att som S bjuda på små satsningar med ena handen och samtidigt rycka undan viktiga jobbreformer med den andra.

Amelie Langby

Sommaren är högsäsong för turismen. Numera brukar den räknas till en av Sveriges basindustrier och i besöksnäringen jobbar omkring 173 000 personer. Från Socialdemokraterna hörs nu förslag om att stärka den svenska besöksnäringen.

I skuggan av regeringens årliga sommarfikor har S om onsdagseftermiddagarna dragit igång en så kallad pressfika i sin lokal på Sveavägen 68 i Stockholm. Denna veckas fikabudskap från partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson och Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård handlade just om besöksnäringen.

Gott så, turismen är en av Sveriges växande branscher och har potential att med rätt politiska prioriteringar expandera ännu mer. I den nationella strategin för branschen som kom till 2010 finns en målsättning om att jämfört med det året ha fördubblat omsättningen till år 2020. Under den senaste mandatperioden har regeringen prioriterat särskilda satsningar på besöksnäringen, men framförallt har den generella politiken för fler jobb, så som den sänkta arbetsgivaravgiften för unga, haft betydelse. Och enligt Tillväxtverkets siffror från i slutet av juni fortsätter branschen att växa. I tisdags uppmärksammade Sveriges Radio dock att det hitintills bara har skett en ökning med 15 procent sedan 2010.

Samlingsorganisationen Svensk Turism ser förvisso fortfarande ljust på att målet om en fördubbling ska kunna uppnås i tid. Men för att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna som finns i turistbranschen behövs fortsatt en politik som underlättar för företagen och stärker infrastrukturen i hela Sverige.

På S fikaträff talades det varmt om satsningar för branschen. Vad Magdalena Andersson dock inte nämner är att turistnäringen där många unga jobbar hotas av S förslag om att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga.

Inom hotell- och restaurangbranschen skulle en dubblerad arbetsgivaravgift på unga under 26 år öka företagens kostnader med drygt 1,2 miljarder kronor i hela landet, enligt siffror från riksdagens utredningstjänst. Det beräknas motsvara 4261 heltidsjobb. Men trots att S nu säger sig vilja satsa på besöksnäringen tycks de 82 hotell- och restaurangjobb som hotas i Värmland, de 113 jobben i Jönköping eller de 221 jobben i Norrbottens län inte vara av betydelse. Lägg där till jobben som riskerar att försvinna om S får som de vill och mer än fördubblar matmomsen på restauranger.

I förväg ska väljarna inte heller få veta hur ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet skulle se ut. I Stockholm vill MP lägga ner Bromma flygplats, vilket skulle innebära ett dråpslag mot inrikesflyget. På nationell nivå vill MP dessutom införa en flygskatt som skulle göra barnfamiljens semester betydligt dyrare.

Det är positivt att ljuset riktas mot en för hela landet viktig tillväxtbransch, men minst lika viktigt är det att S förslag synas. För ska besöksnäringen växa går det inte att som S bjuda på små satsningar med ena handen och samtidigt rycka undan viktiga jobbreformer med den andra.

Amelie Langby