09 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Möjligheter i miljöfrågan

Sommarvärmen som har dragit in över stora delar av landet betyder sol och bad. Samtidigt varnar forskare för att algblomningen i Östersjön, till följd av klimatförändringar, kommer tidigare i år och riskerar att förstöra badmöjligheter. Östersjöns miljö överlag når bottennivåer och trots ansträngningar från politiskt håll de senaste åren behöver mer göras för att motverka övergödning, döda bottnar och gifter.

Miljöpartiets språkrör valde under partiets dag i Almedalen förra veckan att ta upp Östersjöfrågorna. Deras genuina engagemang för att förbättra havsmiljön är svårt att betvivla. Däremot är MP:s politik inte nödvändigtvis den mest kraftfulla för att åstadkomma förändring.

Tankefelet MP gör är att envist motsätta sig tillväxt och därmed sätta utveckling i motsatsförhållande till lösningar på miljöproblemen. Med ett sådant synsätt riskerar Sverige tappa konkurrenskraft och inflytande över miljöfrågorna som är nära sammanlänkade med såväl ekonomiskt som politiskt samarbete på andra områden.

Det stämmer att industrialiseringen historiskt har påverkat miljön i Östersjön negativt, men det betyder inte att framtidens näringsliv ska bromsas. För Världsnaturfondens räkning har konsultföretaget Boston Consulting Group tagit fram en rapport som vänder på perspektiven och förklarar hur ett renare hav blir en tillgång. Rapporten bygger på beräkningar för turism, fiske och jordbruk, de viktigaste branscherna kring Östersjön, och tar upp att en förbättrad miljö skulle kunna ge drygt en halv miljon fler jobb kring Östersjön. För Sveriges del handlar det om mer än 70 000 jobb. Förvärras istället övergödning och algblomning riskerar Östersjökusten bli mindre attraktiv för besökare.

”Jag tycker att det här är en väldigt bra rapport, det hjälper mig i mitt arbete som miljöminister. Det är precis vad jag brukar säga också, genom att vara bra på miljö så skapar vi innovation, vi skapar nya jobb och vi skapar en bättre livskvalitet för människor. Renare luft, rent vatten, mindre farliga kemikalier” uttalade sig miljöminister Lena Ek (C) i Sveriges Radio (8/7).

För att komma framåt i miljöfrågorna behövs just mer av den här sortens framåtsyftande perspektiv –som ser möjligheter där andra enbart låser fast sig i problemen. På grund av sitt partinamn anses MP vara det främsta partiet för miljön. Men för att Sverige ska ta ledning i miljöfrågorna räcker det inte med etiketter och engagemang. Då krävs också erfarenhet, politisk trovärdighet och konkurrenskraft.

Amelie Langby

Sommarvärmen som har dragit in över stora delar av landet betyder sol och bad. Samtidigt varnar forskare för att algblomningen i Östersjön, till följd av klimatförändringar, kommer tidigare i år och riskerar att förstöra badmöjligheter. Östersjöns miljö överlag når bottennivåer och trots ansträngningar från politiskt håll de senaste åren behöver mer göras för att motverka övergödning, döda bottnar och gifter.

Miljöpartiets språkrör valde under partiets dag i Almedalen förra veckan att ta upp Östersjöfrågorna. Deras genuina engagemang för att förbättra havsmiljön är svårt att betvivla. Däremot är MP:s politik inte nödvändigtvis den mest kraftfulla för att åstadkomma förändring.

Tankefelet MP gör är att envist motsätta sig tillväxt och därmed sätta utveckling i motsatsförhållande till lösningar på miljöproblemen. Med ett sådant synsätt riskerar Sverige tappa konkurrenskraft och inflytande över miljöfrågorna som är nära sammanlänkade med såväl ekonomiskt som politiskt samarbete på andra områden.

Det stämmer att industrialiseringen historiskt har påverkat miljön i Östersjön negativt, men det betyder inte att framtidens näringsliv ska bromsas. För Världsnaturfondens räkning har konsultföretaget Boston Consulting Group tagit fram en rapport som vänder på perspektiven och förklarar hur ett renare hav blir en tillgång. Rapporten bygger på beräkningar för turism, fiske och jordbruk, de viktigaste branscherna kring Östersjön, och tar upp att en förbättrad miljö skulle kunna ge drygt en halv miljon fler jobb kring Östersjön. För Sveriges del handlar det om mer än 70 000 jobb. Förvärras istället övergödning och algblomning riskerar Östersjökusten bli mindre attraktiv för besökare.

”Jag tycker att det här är en väldigt bra rapport, det hjälper mig i mitt arbete som miljöminister. Det är precis vad jag brukar säga också, genom att vara bra på miljö så skapar vi innovation, vi skapar nya jobb och vi skapar en bättre livskvalitet för människor. Renare luft, rent vatten, mindre farliga kemikalier” uttalade sig miljöminister Lena Ek (C) i Sveriges Radio (8/7).

För att komma framåt i miljöfrågorna behövs just mer av den här sortens framåtsyftande perspektiv –som ser möjligheter där andra enbart låser fast sig i problemen. På grund av sitt partinamn anses MP vara det främsta partiet för miljön. Men för att Sverige ska ta ledning i miljöfrågorna räcker det inte med etiketter och engagemang. Då krävs också erfarenhet, politisk trovärdighet och konkurrenskraft.

Amelie Langby