12 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Glöm inte grundtanken

I fredags inföll Europadagen – eller EU:s födelsedag, om man så vill. Detta till minne av Robert Schumans deklaration 1950, vilken låg till grund för skapandet av den Europeiska kol- och stålunionen, vilken sedermera kom att utvecklas till den europeiska union som finns i dag. För många är det en dag att fira medan andra hellre skulle vilja stryka denna händelse ur historieböckerna.

Förtidsröstningen till Europaparlamentet har redan börjat och det är tydligt att åsikterna går vitt isär mellan de olika europeiska partierna, eller snarare de olika partigrupperna i parlamentet. Vissa partigrupper, i synnerhet liberalerna, driver på för en allt snabbare europeisk integration och vissa företrädare vill gärna se ett Europas förenta stater, medan andra partier med stark vind i seglen snarare vill att deras nationer lämnar unionen.

Den starka polariseringen kan vara besvärande, men är samtidigt förståelig. EU:s inflytande blir alltmer påtagligt och inte sällan hamnar fokus på de negativa effekterna.

I fredags skrev partiledare Fredrik Reinfeldt (M) och Moderaternas toppkandidater till Europaparlamentet en debattartikel i Dagens Nyheter. De förespråkar i denna artikel en mellanväg, där Sverige ska dra nytta av de fördelar som finns, men samtidigt undvika att mer makt flyttas från Sverige till Bryssel. Det är en klok linje.

Den moderate europaparlamentarikern Christofer Fjellner brukar säga att ”det som är bra med EU är gratis, men det som är dåligt är hur dyrt som helst”. Det kan förefalla klyschigt, men samma tankar framkommer i debattartikeln.

Moderaterna väljer föga förvånande att försvara de fyra friheterna: fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Precis som i den nationella politiken prioriteras jobben, vilka på intet sätt kan isoleras till att endast ses som en fråga för inrikespolitiken. I dag är de svenska jobben beroende av utvecklingen i Europa och vice versa. Möjligheten till frihandel och minskat regelkrångel på den europeiska arbetsmarknaden blir således viktiga prioriteringar.

Att Moderaterna också är tydliga med att vissa frågor helt enkelt bör beslutas i Sverige och inte i Bryssel är positivt. Frågor som svenskt snus och vargjakt bestäms helt enkelt bäst i Sverige. Oavsett om Bryssels beslut skulle vara effektivare är det en fråga för svenskarna.

Europeiska unionens grundtanke var att underlätta handel och samarbete i vissa frågor för att binda de europeiska nationerna närmre varandra, för att på så sätt säkra freden. Om EU ska fortsätta fungera som en enande faktor är det av högsta vikt att den fokuserar på de frågor som den gör bra – och lämnar de andra frågorna åt sina medlemsstater. Annars är risken att EU blir en källa till splittring snarare än enhet.

Förtidsröstningen till Europaparlamentet har redan börjat och det är tydligt att åsikterna går vitt isär mellan de olika europeiska partierna, eller snarare de olika partigrupperna i parlamentet. Vissa partigrupper, i synnerhet liberalerna, driver på för en allt snabbare europeisk integration och vissa företrädare vill gärna se ett Europas förenta stater, medan andra partier med stark vind i seglen snarare vill att deras nationer lämnar unionen.

Den starka polariseringen kan vara besvärande, men är samtidigt förståelig. EU:s inflytande blir alltmer påtagligt och inte sällan hamnar fokus på de negativa effekterna.

I fredags skrev partiledare Fredrik Reinfeldt (M) och Moderaternas toppkandidater till Europaparlamentet en debattartikel i Dagens Nyheter. De förespråkar i denna artikel en mellanväg, där Sverige ska dra nytta av de fördelar som finns, men samtidigt undvika att mer makt flyttas från Sverige till Bryssel. Det är en klok linje.

Den moderate europaparlamentarikern Christofer Fjellner brukar säga att ”det som är bra med EU är gratis, men det som är dåligt är hur dyrt som helst”. Det kan förefalla klyschigt, men samma tankar framkommer i debattartikeln.

Moderaterna väljer föga förvånande att försvara de fyra friheterna: fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Precis som i den nationella politiken prioriteras jobben, vilka på intet sätt kan isoleras till att endast ses som en fråga för inrikespolitiken. I dag är de svenska jobben beroende av utvecklingen i Europa och vice versa. Möjligheten till frihandel och minskat regelkrångel på den europeiska arbetsmarknaden blir således viktiga prioriteringar.

Att Moderaterna också är tydliga med att vissa frågor helt enkelt bör beslutas i Sverige och inte i Bryssel är positivt. Frågor som svenskt snus och vargjakt bestäms helt enkelt bäst i Sverige. Oavsett om Bryssels beslut skulle vara effektivare är det en fråga för svenskarna.

Europeiska unionens grundtanke var att underlätta handel och samarbete i vissa frågor för att binda de europeiska nationerna närmre varandra, för att på så sätt säkra freden. Om EU ska fortsätta fungera som en enande faktor är det av högsta vikt att den fokuserar på de frågor som den gör bra – och lämnar de andra frågorna åt sina medlemsstater. Annars är risken att EU blir en källa till splittring snarare än enhet.

  • Mattias Holmström