15 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Kärnkraft lösning –inte problemet

I söndags presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin tredje rapport om klimatet. Dylika klimatrapporter brukar inte sällan ha närmast domedagsliknande övertoner, men denna gång kunde klimatpanelen i mångt och mycket presentera positiva tankar och idéer.

Det finns nämligen fortfarande goda möjligheter att undvika omfattande klimatförändringar. Men det kräver att de politiska ledarna tar till mer effektiva styrmedel och inser att det globala problemet måste lösas gemensamt.

Delrapporten fokuserar på underliggande orsaker, möjliga åtgärder och tänkbara styrmedel.

Sverige ses på flera sätt som ett föredöme ur klimathänseende. Bland annat lyfts den svenska skatten på koldioxid fram som en effektiv lösning, vilken både har minskat koldioxidutsläppen och ökat BNP.

Föga förvånande slog rapporten fast att det kommer att vara nödvändigt med hårdare styrmedel vad gäller att påverka konsumtionsvanor, investeringar och teknologival.

En av de stora klimatbovarna är energikällorna, särskilt de som spyr ut stora mängder koldioxid, såsom kol och olja. IPCC lägger stort fokus på att komma med alternativa och långsiktiga lösningar på detta.

FN:s klimatpanel brukar vara någonting som svenska miljövänner gärna hänvisar till. De förslag som presenterades i söndags är dock inte helt okontroversiella och lär kunna orsaka en viss oro i det miljöpartistiska lägret.

Ett av de förslag som IPCC presenterade som en möjlig väg att gå från den era då energikällorna i huvudsak bestod av fossila bränslen till förnybara energikällor är att använda sig mer av naturgas. Det kan låta aningen kontraproduktivt, men det är en möjlig lösning om man lyckas se till att koldioxiden inte släpps ut i atmosfären.

En annan i sammanhanget kontroversiell, om än fullt naturlig slutsats är att kärnkraften fortfarande kommer att spela en viktig roll, vilken till skillnad från många andra energikällor släpper ut betydligt mindre koldioxid. Och detta påstås vara en effektiv miljösatsning.

Problemet är dock att kärnkraften är känslig för politiska strömningar. Tyskland är ett tydligt exempel på vad förhastade politiska beslut kan leda till, nämligen att en ansenlig del av kärnkraften avvecklats till förmån för smutsiga energikällor. Däribland rysk gas, liksom kol och olja.

Att kärnkraften har sina baksidor är inget okänt, men jämfört med det massiva koldioxidutsläppet fyller den för tillfället en viktig och avgörande roll, vilket IPCC nu slår fast. Förhoppningsvis kan hårt ideologiskt styrda miljöpartister och vänsterpartister ta till sig detta.

Om Sverige skulle ersätta sin kärnkraft med smutsiga energikällor (eller för den delen rysk gas), skulle vi inte ses som ett föredöme länge till.

Mattias Holmström

I söndags presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin tredje rapport om klimatet. Dylika klimatrapporter brukar inte sällan ha närmast domedagsliknande övertoner, men denna gång kunde klimatpanelen i mångt och mycket presentera positiva tankar och idéer.

Det finns nämligen fortfarande goda möjligheter att undvika omfattande klimatförändringar. Men det kräver att de politiska ledarna tar till mer effektiva styrmedel och inser att det globala problemet måste lösas gemensamt.

Delrapporten fokuserar på underliggande orsaker, möjliga åtgärder och tänkbara styrmedel.

Sverige ses på flera sätt som ett föredöme ur klimathänseende. Bland annat lyfts den svenska skatten på koldioxid fram som en effektiv lösning, vilken både har minskat koldioxidutsläppen och ökat BNP.

Föga förvånande slog rapporten fast att det kommer att vara nödvändigt med hårdare styrmedel vad gäller att påverka konsumtionsvanor, investeringar och teknologival.

En av de stora klimatbovarna är energikällorna, särskilt de som spyr ut stora mängder koldioxid, såsom kol och olja. IPCC lägger stort fokus på att komma med alternativa och långsiktiga lösningar på detta.

FN:s klimatpanel brukar vara någonting som svenska miljövänner gärna hänvisar till. De förslag som presenterades i söndags är dock inte helt okontroversiella och lär kunna orsaka en viss oro i det miljöpartistiska lägret.

Ett av de förslag som IPCC presenterade som en möjlig väg att gå från den era då energikällorna i huvudsak bestod av fossila bränslen till förnybara energikällor är att använda sig mer av naturgas. Det kan låta aningen kontraproduktivt, men det är en möjlig lösning om man lyckas se till att koldioxiden inte släpps ut i atmosfären.

En annan i sammanhanget kontroversiell, om än fullt naturlig slutsats är att kärnkraften fortfarande kommer att spela en viktig roll, vilken till skillnad från många andra energikällor släpper ut betydligt mindre koldioxid. Och detta påstås vara en effektiv miljösatsning.

Problemet är dock att kärnkraften är känslig för politiska strömningar. Tyskland är ett tydligt exempel på vad förhastade politiska beslut kan leda till, nämligen att en ansenlig del av kärnkraften avvecklats till förmån för smutsiga energikällor. Däribland rysk gas, liksom kol och olja.

Att kärnkraften har sina baksidor är inget okänt, men jämfört med det massiva koldioxidutsläppet fyller den för tillfället en viktig och avgörande roll, vilket IPCC nu slår fast. Förhoppningsvis kan hårt ideologiskt styrda miljöpartister och vänsterpartister ta till sig detta.

Om Sverige skulle ersätta sin kärnkraft med smutsiga energikällor (eller för den delen rysk gas), skulle vi inte ses som ett föredöme länge till.

Mattias Holmström