10 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Stabila finanser före populism

I onsdags morse överlämnade finansminister Anders Borg (M) regeringens vårbudget till Sveriges riksdag. Budgetpropositionen innehöll inga större överraskningar. Mycket av det som fanns med i budgetpropositionen har regeringen tidigare presenterat under våren.

Regeringens budgetproposition har tre huvudområden; utbildningssatsningar, ökad tillgänglighet och kompetens i vården samt att fortsätta förbättra det svenska företagsklimatet. Satsningarna på företagsklimatet är bland annat ett starkare landsbygdsprogram samt stöd för att minska företagens sjuklönekostnader. Det sistnämnda kommer att innebära ett stort lyft för många småföretagare. Det kommer inte minst bli betydligt enklare att våga nyanställa.

Föga förvånande inkom kritiken snabbt från den rödgröna röran till opposition. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson sade att Sverige är i ett betydligt sämre läge i dag än 2006. Likaså Vänsterpartiets dito, Ulla Andersson, sa att det enda som regeringen egentligen har prioriterat är skattesänkningar.

Att vänsterblocket är kritiskt till skattesänkningar är ingen nyhet. Men i deras värld innebär det endast att de rika får mer pengar. De positiva effekter som skattesänkningar innebär verkar inte särskilt intressanta. Tack vare jobbskatteavdragen har många löntagare fått behålla mer av sin lön, vilket har bidragit till en större frihet för familjerna. Men det nämner naturligtvis inte vänstern.

Att Sveriges ekonomi under en längre period har befunnit sig i en lågkonjunktur är ingen nyhet. Detta började med finanskrisen 2008, ett faktum som försvårade för alla länders regeringar oavsett politisk färg.

Till skillnad från många andra länder har Sverige dock klarat sig tämligen bra. Sedan krisens början har den materiella fattigdomen ökat i EU.

Mellan 2006 och 2012 ökade den ekonomiska standarden för svenska medborgare med 16 procent, varför Magdalena Anderssons påstående faller platt. Att 250 000 nya arbetstillfällen har skapat verkar inte heller särskilt intressant för oppositionen.

Att budgetpropositionen inte innehåller några revolutionerande förändringar är positivt och utgör samtidigt ett tecken på att regeringen tror på den inslagna vägen. Det är förmodligen lättare att ragga röster om man är en aning populistisk – denna väg har dock finansministern valt bort. Regeringen prioriterar överskottsmålet för att skapa skyddsvallar runt svensk ekonomi.

Under eftermiddagens riksdagsdebatt bevisade återigen de rödgröna partierna att de är oense. Inte minst i ekonomiska frågor. Trots att det snart är val har de ännu inte lyckats presentera något regeringsalternativ. Men det är svårt när det handlar om så pass olika partier.

I onsdags morse överlämnade finansminister Anders Borg (M) regeringens vårbudget till Sveriges riksdag. Budgetpropositionen innehöll inga större överraskningar. Mycket av det som fanns med i budgetpropositionen har regeringen tidigare presenterat under våren.

Regeringens budgetproposition har tre huvudområden; utbildningssatsningar, ökad tillgänglighet och kompetens i vården samt att fortsätta förbättra det svenska företagsklimatet. Satsningarna på företagsklimatet är bland annat ett starkare landsbygdsprogram samt stöd för att minska företagens sjuklönekostnader. Det sistnämnda kommer att innebära ett stort lyft för många småföretagare. Det kommer inte minst bli betydligt enklare att våga nyanställa.

Föga förvånande inkom kritiken snabbt från den rödgröna röran till opposition. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson sade att Sverige är i ett betydligt sämre läge i dag än 2006. Likaså Vänsterpartiets dito, Ulla Andersson, sa att det enda som regeringen egentligen har prioriterat är skattesänkningar.

Att vänsterblocket är kritiskt till skattesänkningar är ingen nyhet. Men i deras värld innebär det endast att de rika får mer pengar. De positiva effekter som skattesänkningar innebär verkar inte särskilt intressanta. Tack vare jobbskatteavdragen har många löntagare fått behålla mer av sin lön, vilket har bidragit till en större frihet för familjerna. Men det nämner naturligtvis inte vänstern.

Att Sveriges ekonomi under en längre period har befunnit sig i en lågkonjunktur är ingen nyhet. Detta började med finanskrisen 2008, ett faktum som försvårade för alla länders regeringar oavsett politisk färg.

Till skillnad från många andra länder har Sverige dock klarat sig tämligen bra. Sedan krisens början har den materiella fattigdomen ökat i EU.

Mellan 2006 och 2012 ökade den ekonomiska standarden för svenska medborgare med 16 procent, varför Magdalena Anderssons påstående faller platt. Att 250 000 nya arbetstillfällen har skapat verkar inte heller särskilt intressant för oppositionen.

Att budgetpropositionen inte innehåller några revolutionerande förändringar är positivt och utgör samtidigt ett tecken på att regeringen tror på den inslagna vägen. Det är förmodligen lättare att ragga röster om man är en aning populistisk – denna väg har dock finansministern valt bort. Regeringen prioriterar överskottsmålet för att skapa skyddsvallar runt svensk ekonomi.

Under eftermiddagens riksdagsdebatt bevisade återigen de rödgröna partierna att de är oense. Inte minst i ekonomiska frågor. Trots att det snart är val har de ännu inte lyckats presentera något regeringsalternativ. Men det är svårt när det handlar om så pass olika partier.

  • Mattias Holmström