02 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Stor hjälp för små företag

Att vara företagare i Sverige är inte enkelt, särskilt inte småföretagare. Om det är något som just småföretagare brukar vara oroliga över så är det att nyanställa.

Det som ligger till grund för oron är att reglerna fortfarande är alltför krångliga och att en misslyckad anställning kan stå företaget dyrt. Därför väljer många hellre att avstå. Följden blir naturligtvis att de redan anställda tvingas dra ett betydligt större lass än vad de skulle behöva, samt att andra förblir arbetslösa. En i längden ohållbar situation.

Regeringen, med näringsminister Annie Lööf (C) i spetsen, presenterade i går ännu en reform för att underlätta småföretagarnas vardag. De tidigare reformerna som regeringen har genomfört beräknas ha ökat sysselsättningen med över 200 000 personer de senaste åtta åren.

I dag får företag ersättning för sjuka medarbetare först efter två veckor. Under de två första veckorna är det företaget självt som tvingas stå för sjuklönen. Med tanke på att de flesta endast är hemma från arbetet den första veckan är det egentligen där den tunga bördan ligger. Hela 80 procent av sjukfrånvaron infaller just under den första veckan. Att regeringen nu väljer att fokusera på det verkliga problemet är välkommet.

Enligt Småföretagarnas Riksförbund blir följden av att man själv betalar sjuklönen att hela 37 procent av företagarna inte sjukskriver sig. Detta av den enda anledningen att man inte känner att det finns pengar till detta. Denna situation sätter naturligtvis även stor press på de anställda. Risken för allvarliga hälsoproblem blir påtaglig på sikt.

Det är därför glädjande att regeringen har tagit till sig av småföretagarnas erfarenheter. Vid årsskiftet införs ett högkostnadsskydd, vilket innebär att företagarna får tillbaka pengar av staten redan efter andra sjuklönedagen. Ju mindre företag det handlar om desto mer pengar har det också rätt att få i ersättning.

Regeringen har även varit försiktig med att öka den redan stora administrativa bördan på småföretagen, genom att underlätta möjligheten att få del av ersättningen.

Med tanke på hur många arbetstillfällen som skapas inom privatsektor, särskilt bland småföretagen, är det en väl prioriterad satsning. Att försöka stödja mindre företag med tämligen små medel innebär i förlängningen stora skillnader för företagen ifråga.

Att regeringen har genomfört flera stora satsningar på småföretagen visar var dess prioritering ligger. Eftersom fyra av fem arbetstillfällen skapas av småföretagare är det avgörande för framtiden att nya företag startas. Det kommer bara att ske så länge möjligheterna väger tyngre än riskerna. Regeringen har jobbat bra med att plocka bort risker ur vågskålen.

Mattias Holmström

Att vara företagare i Sverige är inte enkelt, särskilt inte småföretagare. Om det är något som just småföretagare brukar vara oroliga över så är det att nyanställa.

Det som ligger till grund för oron är att reglerna fortfarande är alltför krångliga och att en misslyckad anställning kan stå företaget dyrt. Därför väljer många hellre att avstå. Följden blir naturligtvis att de redan anställda tvingas dra ett betydligt större lass än vad de skulle behöva, samt att andra förblir arbetslösa. En i längden ohållbar situation.

Regeringen, med näringsminister Annie Lööf (C) i spetsen, presenterade i går ännu en reform för att underlätta småföretagarnas vardag. De tidigare reformerna som regeringen har genomfört beräknas ha ökat sysselsättningen med över 200 000 personer de senaste åtta åren.

I dag får företag ersättning för sjuka medarbetare först efter två veckor. Under de två första veckorna är det företaget självt som tvingas stå för sjuklönen. Med tanke på att de flesta endast är hemma från arbetet den första veckan är det egentligen där den tunga bördan ligger. Hela 80 procent av sjukfrånvaron infaller just under den första veckan. Att regeringen nu väljer att fokusera på det verkliga problemet är välkommet.

Enligt Småföretagarnas Riksförbund blir följden av att man själv betalar sjuklönen att hela 37 procent av företagarna inte sjukskriver sig. Detta av den enda anledningen att man inte känner att det finns pengar till detta. Denna situation sätter naturligtvis även stor press på de anställda. Risken för allvarliga hälsoproblem blir påtaglig på sikt.

Det är därför glädjande att regeringen har tagit till sig av småföretagarnas erfarenheter. Vid årsskiftet införs ett högkostnadsskydd, vilket innebär att företagarna får tillbaka pengar av staten redan efter andra sjuklönedagen. Ju mindre företag det handlar om desto mer pengar har det också rätt att få i ersättning.

Regeringen har även varit försiktig med att öka den redan stora administrativa bördan på småföretagen, genom att underlätta möjligheten att få del av ersättningen.

Med tanke på hur många arbetstillfällen som skapas inom privatsektor, särskilt bland småföretagen, är det en väl prioriterad satsning. Att försöka stödja mindre företag med tämligen små medel innebär i förlängningen stora skillnader för företagen ifråga.

Att regeringen har genomfört flera stora satsningar på småföretagen visar var dess prioritering ligger. Eftersom fyra av fem arbetstillfällen skapas av småföretagare är det avgörande för framtiden att nya företag startas. Det kommer bara att ske så länge möjligheterna väger tyngre än riskerna. Regeringen har jobbat bra med att plocka bort risker ur vågskålen.

Mattias Holmström