28 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Familjerna föredrar att välja själva

I går presenterade Friskolornas riksförbund en opinionsundersökning som slår hål på en vedertagen myt. Förbundet har nämligen frågat det svenska folket om det anser att det är upp till föräldrarna att välja skola till sina barn eller om det är upp till den kommunala förvaltningen. Svaret lär vara överraskande för vissa.

Detta är en fråga där den allmänna uppfattningen varit att detta är en höger-vänster-fråga. Denna uppfattning har grundat sig på antagandet att de välbärgade föräldrarna väljer att placera sina barn i skolor utan stora problem, medan de fattiga får stå ut med att deras barn får en dålig utbildning. På detta sätt konsolideras klassklyftorna.

Av någon märklig anledning lyckas man skruva till det så att valfriheten endast anses kunna gynna rika människor och alltid slå mot de fattiga. Här får man säga att vänsterns opinionsbildning har lyckats.

Intressant nog visar undersökningen att majoriteten av de tillfrågade tycker att det ska vara upp till föräldrarna att själva välja vilken skola deras barn ska gå i. Om man ser till partisympatier, där alla utom Sverigedemokraterna redovisas, är det endast Vänsterpartiets sympatisörer som inte har en majoritet som stöder det fria skolvalet; hela 42 procent är dock för, vilket trots allt får ses som anmärkningsvärt. Om man slår ihop Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är trots allt 54 procent av sympatisörerna för valfriheten. Vad gäller alliansväljarna anser hela 79 procent att detta är en fråga som bör ligga hos föräldrarna.

Det är en intressant studie på så sätt att den motbevisar den bild som debattörer på vänsterkanten har lyckats inpränta. Det hela handlar dock om hur man väljer att ställa frågan. Friskolornas riksförbund har varit mycket konkret i sin frågeställning, utan några hakar eller slagsidor som kan påverka väljarna i en viss riktning.

I undersökningen tillfrågades inte bara svenskar i allmänhet, utan även de som faktiskt har erfarenhet av skolvalet. Denna urvalsgrupp är föräldrar med hemmavarande barn under 15 år. I denna grupp var uppfattningen ännu tydligare. Hela 73 procent svarade att det ska vara upp till föräldrarna att välja skola till sina barn. Återigen talar den mänskliga erfarenheten sitt tydliga språk.

Som i vissa andra frågor, där den rödgröna blandningen kan framstå som välvillig och hjälpsam, visar den praktiska erfarenheten trots allt att människor helt enkelt föredrar att kunna göra egna val. Inte minst eftersom politiker och myndigheter inte sällan fattar beslut som helt enkelt inte passar alla familjer. Familjen vet helt enkelt sitt eget bästa. Det är dags för vänsterpartierna att inse detta.

Mattias Holmström

I går presenterade Friskolornas riksförbund en opinionsundersökning som slår hål på en vedertagen myt. Förbundet har nämligen frågat det svenska folket om det anser att det är upp till föräldrarna att välja skola till sina barn eller om det är upp till den kommunala förvaltningen. Svaret lär vara överraskande för vissa.

Detta är en fråga där den allmänna uppfattningen varit att detta är en höger-vänster-fråga. Denna uppfattning har grundat sig på antagandet att de välbärgade föräldrarna väljer att placera sina barn i skolor utan stora problem, medan de fattiga får stå ut med att deras barn får en dålig utbildning. På detta sätt konsolideras klassklyftorna.

Av någon märklig anledning lyckas man skruva till det så att valfriheten endast anses kunna gynna rika människor och alltid slå mot de fattiga. Här får man säga att vänsterns opinionsbildning har lyckats.

Intressant nog visar undersökningen att majoriteten av de tillfrågade tycker att det ska vara upp till föräldrarna att själva välja vilken skola deras barn ska gå i. Om man ser till partisympatier, där alla utom Sverigedemokraterna redovisas, är det endast Vänsterpartiets sympatisörer som inte har en majoritet som stöder det fria skolvalet; hela 42 procent är dock för, vilket trots allt får ses som anmärkningsvärt. Om man slår ihop Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är trots allt 54 procent av sympatisörerna för valfriheten. Vad gäller alliansväljarna anser hela 79 procent att detta är en fråga som bör ligga hos föräldrarna.

Det är en intressant studie på så sätt att den motbevisar den bild som debattörer på vänsterkanten har lyckats inpränta. Det hela handlar dock om hur man väljer att ställa frågan. Friskolornas riksförbund har varit mycket konkret i sin frågeställning, utan några hakar eller slagsidor som kan påverka väljarna i en viss riktning.

I undersökningen tillfrågades inte bara svenskar i allmänhet, utan även de som faktiskt har erfarenhet av skolvalet. Denna urvalsgrupp är föräldrar med hemmavarande barn under 15 år. I denna grupp var uppfattningen ännu tydligare. Hela 73 procent svarade att det ska vara upp till föräldrarna att välja skola till sina barn. Återigen talar den mänskliga erfarenheten sitt tydliga språk.

Som i vissa andra frågor, där den rödgröna blandningen kan framstå som välvillig och hjälpsam, visar den praktiska erfarenheten trots allt att människor helt enkelt föredrar att kunna göra egna val. Inte minst eftersom politiker och myndigheter inte sällan fattar beslut som helt enkelt inte passar alla familjer. Familjen vet helt enkelt sitt eget bästa. Det är dags för vänsterpartierna att inse detta.

Mattias Holmström