20 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Myndigheter ska inte jaga uppmärksamhet

Dokusåpor verkar finna sin väg in i alla områden i våra liv –inklusive våra sjukhus. Serier som Sjukhuset på TV3 och 112 –på liv och död på TV4 visar att myndigheterna tar sig allt större friheter på medborgarnas bekostnad.

I onsdags skrev ledamöter och sakkunniga i Statens medicinsk-etiska råd en debattartikel i Svenska Dagbladet (19/3). De uppmanade landstings- och sjukhusledningar att inte teckna kontrakt med tv-bolag där integriteten kan hotas för patienterna.

Det mest uppmärksammade fallet är från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där en döende cancerpatient utan sitt eget eller de anhörigas tydliga godkännande blev filmad och uppvisad i dokusåpan ”Sjukhuset”.

Det fick organisationen Centrum för rättvisa (CFR) att anmäla tolv landsting och regioner, med sammanlagt 28 avtal med olika produktionsbolag, för att tv-bolag filmar patienter utan deras godkännande. Enligt CFR strider landstingens avtal mot såväl sekretesslagen som Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv. Bland de anmälda finns också Västra Götalandsregionen.

I det uppmärksammade Uppsala-fallet blev landstinget i Uppsala friat av tingsrätten, som menade att det var olagligt att sekretessbelagda uppgifter om patientens hälsotillstånd diskuterades inför tv-kamerorna. Dock kom tingsrätten fram till att ansvar för olagligt övertramp inte kunde utkrävas, då landstinget tillskrevs meddelarfrihet. Domen överklagades inom kort.

Svenska medborgare riskerar alltså även i fortsättningen att utsättas för medieexponerade sjukvårdsvistelser, även om de aldrig tillfrågats eller gett samtycke. Tv-publikens rätt till makaber underhållning tycks vara viktigare än patientens integritet. Frågan handlar dock inte bara om juridik och paragrafer, utan minst lika mycket om etik och moral.

Myndigheterna säljer den trovärdighet som de har i och med sitt samhällsuppdrag. I landstingens fall är det särskilt hänsynslöst. Om det krävs att man anlitar privat vård för att veta att man inte blir uthängd i tv när man måste uppsöka vård lär många fundera på att välja bort den offentliga vården. Det är illa nog, men allra värst blir det när människor väljer att inte uppsöka vård alls. Men nog kan det korta vårdköerna.

Vissa av dessa såpor som ”dokumenterar” förhållandet mellan medborgare och myndigheter utnyttjar även beroendeställningen dem emellan. I Djurskyddsinspektörerna som går på TV4 följer ett tv-team med på oanmälda myndighetsbesök hos djurägare. Medborgare är alltid i underläge mot myndigheter. Det är svårt att hävda sin rätt när man samtidigt är beroende av att hålla sig väl med myndigheten i fråga för sin överlevnad.

Lyckligtvis är det valår i år. Den gemensamma valdagen gör att landstings- och regionfrågor inte brukar få så mycket uppmärksamhet. Låt detta valår bli ett undantag.

Jacob Broman

Dokusåpor verkar finna sin väg in i alla områden i våra liv –inklusive våra sjukhus. Serier som Sjukhuset på TV3 och 112 –på liv och död på TV4 visar att myndigheterna tar sig allt större friheter på medborgarnas bekostnad.

I onsdags skrev ledamöter och sakkunniga i Statens medicinsk-etiska råd en debattartikel i Svenska Dagbladet (19/3). De uppmanade landstings- och sjukhusledningar att inte teckna kontrakt med tv-bolag där integriteten kan hotas för patienterna.

Det mest uppmärksammade fallet är från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där en döende cancerpatient utan sitt eget eller de anhörigas tydliga godkännande blev filmad och uppvisad i dokusåpan ”Sjukhuset”.

Det fick organisationen Centrum för rättvisa (CFR) att anmäla tolv landsting och regioner, med sammanlagt 28 avtal med olika produktionsbolag, för att tv-bolag filmar patienter utan deras godkännande. Enligt CFR strider landstingens avtal mot såväl sekretesslagen som Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv. Bland de anmälda finns också Västra Götalandsregionen.

I det uppmärksammade Uppsala-fallet blev landstinget i Uppsala friat av tingsrätten, som menade att det var olagligt att sekretessbelagda uppgifter om patientens hälsotillstånd diskuterades inför tv-kamerorna. Dock kom tingsrätten fram till att ansvar för olagligt övertramp inte kunde utkrävas, då landstinget tillskrevs meddelarfrihet. Domen överklagades inom kort.

Svenska medborgare riskerar alltså även i fortsättningen att utsättas för medieexponerade sjukvårdsvistelser, även om de aldrig tillfrågats eller gett samtycke. Tv-publikens rätt till makaber underhållning tycks vara viktigare än patientens integritet. Frågan handlar dock inte bara om juridik och paragrafer, utan minst lika mycket om etik och moral.

Myndigheterna säljer den trovärdighet som de har i och med sitt samhällsuppdrag. I landstingens fall är det särskilt hänsynslöst. Om det krävs att man anlitar privat vård för att veta att man inte blir uthängd i tv när man måste uppsöka vård lär många fundera på att välja bort den offentliga vården. Det är illa nog, men allra värst blir det när människor väljer att inte uppsöka vård alls. Men nog kan det korta vårdköerna.

Vissa av dessa såpor som ”dokumenterar” förhållandet mellan medborgare och myndigheter utnyttjar även beroendeställningen dem emellan. I Djurskyddsinspektörerna som går på TV4 följer ett tv-team med på oanmälda myndighetsbesök hos djurägare. Medborgare är alltid i underläge mot myndigheter. Det är svårt att hävda sin rätt när man samtidigt är beroende av att hålla sig väl med myndigheten i fråga för sin överlevnad.

Lyckligtvis är det valår i år. Den gemensamma valdagen gör att landstings- och regionfrågor inte brukar få så mycket uppmärksamhet. Låt detta valår bli ett undantag.

Jacob Broman