06 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Farliga lånefällor

Många har säkert läst sorgliga kvällstidningsberättelser om unga människor som hamnat i skuldträsket på grund av snabblån. En glädjande nyhet är dock att kronofogden har fått färre snabblån på sitt bord. De senaste siffrorna från Kronofogden visar på ett minskat antal snabblån. Smolket i glädjebägaren är att snabblånen bland unga fortfarande ökar.

Att det finns en benägenhet hos framförallt unga människor att ta dessa snabblån är oroande. Att ta ett snabblån med hög ränta leder lätt till en ond spiral som slutar med betalningsanmärkningar och skuldproblem. I värsta fall resulterar det i fattigdom och utslagning.

Spelmissbruk, vidlyftigt leverne och ekonomiskt slarv kan vara bakomliggande orsaker. Ibland kan det vara så illa att en ung person står vid bardisken och i ett deliriskt tillstånd, utan tanke på konsekvenserna, med några snabba knapptryckningar på mobilen temporärt stärker sina privatekonomiska marginaler för att sedan bli kung i baren.

Problemen med snabblån har varit kända länge. Regeringen har därför tagit fram en ny lagstiftning där både Finansinspektionen och Konsumentverket ges tillsynsansvar för bolagen som tillhandahåller snabblån, vilka får tuffare krav på sig. De riskerar sanktionsavgifter och att förlora tillståndet om de inte sköter sig. De krav som gäller andra bankrörelser, med risk för kontroller och sanktioner, bör sannerligen också gälla för snabblånebranchen.

Problemet med unga och snabblån kan höra ihop med att många unga har en konsekvenslös syn på livet i stort. Snabblån ger en snabb behovstillfredsställelse som kan vara svår att motstå. Det är något som tilltalar många unga människor. Det som med eftertankens klokhet visar sig vara dumt framstår som en självklar åtgärd i stundens hetta.

Vad mer kan göras för att minska benägenheten hos ungdomar att ta denna enkelriktade väg mot skuldsättning? Att regeringen skärper den statliga kontrollen över branschen är rätt och riktigt, men det är inte tillräckligt. Det finns ingen snabblösning på problemen med snabblån, utan det handlar om flera saker som behöver göras.

Unga vuxna kan ofta ha en fluktuerande inkomst. Periodvis har de jobb och pengar att röra sig med men ibland är det tomt i plånboken.

Samhället behöver dessa ungdomar i arbetskraften och de behöver uppenbarligen själva mer stabila inkomster. Därför är det fortsatt viktigt att se över arbetsmarknaden för unga. Det behövs reformer för att fortsätta sänka trösklarna in på arbetsmarknaderna. Det skulle avsevärt hjälpa ungdomar som har det svårt att komma in i arbetslivet och hävda sig på arbetsmarknaden.

Vad som verkligen inte behövs är att, som oppositionen vill, höja arbetsgivaravgifterna för unga. Det skulle göra det svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden och därmed öka den grupp som lider mest skada av snabblånen.

Jacob Broman

Många har säkert läst sorgliga kvällstidningsberättelser om unga människor som hamnat i skuldträsket på grund av snabblån. En glädjande nyhet är dock att kronofogden har fått färre snabblån på sitt bord. De senaste siffrorna från Kronofogden visar på ett minskat antal snabblån. Smolket i glädjebägaren är att snabblånen bland unga fortfarande ökar.

Att det finns en benägenhet hos framförallt unga människor att ta dessa snabblån är oroande. Att ta ett snabblån med hög ränta leder lätt till en ond spiral som slutar med betalningsanmärkningar och skuldproblem. I värsta fall resulterar det i fattigdom och utslagning.

Spelmissbruk, vidlyftigt leverne och ekonomiskt slarv kan vara bakomliggande orsaker. Ibland kan det vara så illa att en ung person står vid bardisken och i ett deliriskt tillstånd, utan tanke på konsekvenserna, med några snabba knapptryckningar på mobilen temporärt stärker sina privatekonomiska marginaler för att sedan bli kung i baren.

Problemen med snabblån har varit kända länge. Regeringen har därför tagit fram en ny lagstiftning där både Finansinspektionen och Konsumentverket ges tillsynsansvar för bolagen som tillhandahåller snabblån, vilka får tuffare krav på sig. De riskerar sanktionsavgifter och att förlora tillståndet om de inte sköter sig. De krav som gäller andra bankrörelser, med risk för kontroller och sanktioner, bör sannerligen också gälla för snabblånebranchen.

Problemet med unga och snabblån kan höra ihop med att många unga har en konsekvenslös syn på livet i stort. Snabblån ger en snabb behovstillfredsställelse som kan vara svår att motstå. Det är något som tilltalar många unga människor. Det som med eftertankens klokhet visar sig vara dumt framstår som en självklar åtgärd i stundens hetta.

Vad mer kan göras för att minska benägenheten hos ungdomar att ta denna enkelriktade väg mot skuldsättning? Att regeringen skärper den statliga kontrollen över branschen är rätt och riktigt, men det är inte tillräckligt. Det finns ingen snabblösning på problemen med snabblån, utan det handlar om flera saker som behöver göras.

Unga vuxna kan ofta ha en fluktuerande inkomst. Periodvis har de jobb och pengar att röra sig med men ibland är det tomt i plånboken.

Samhället behöver dessa ungdomar i arbetskraften och de behöver uppenbarligen själva mer stabila inkomster. Därför är det fortsatt viktigt att se över arbetsmarknaden för unga. Det behövs reformer för att fortsätta sänka trösklarna in på arbetsmarknaderna. Det skulle avsevärt hjälpa ungdomar som har det svårt att komma in i arbetslivet och hävda sig på arbetsmarknaden.

Vad som verkligen inte behövs är att, som oppositionen vill, höja arbetsgivaravgifterna för unga. Det skulle göra det svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden och därmed öka den grupp som lider mest skada av snabblånen.

Jacob Broman