01 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Är Fattigsverige tillbaka?

På grund av regeringens ekonomiska politik har andelen fattiga i Sverige ökat med en rasande takt, om man får tro TT. Telegrambyrån presenterar i en artikel ny statistik från Statistiska Centralbyrån i vilken det framkommer att andelen fattiga bland förtidspensioner, sjuka och arbetslösa har tredubblats mellan 2004 och 2012. Det framstår som en skrämmande ökning vilket borde föranleda stora rubriker och protester, om det var sant.

Om TT:s upplägg skulle stämma har alliansregeringen under dessa år gjort oerhörda reformer som snabbt slagit undan benen på väldigt många människor. Men det finns tyvärr en avgörande brist i artikeln, nämligen att författaren inte förklarar vad som ligger till grund för SCB:s nya statistik; varför dessa människor kategoriseras som fattiga.

Nationalekonomen Mattias Lundbäck tar på sin blogg Ekonomism upp en viktig aspekt, nämligen att regeringen endast har sänkt sjukpenningen med tre procentenheter, vilket inte kan ligga till grund för en sådan stor förändring. Och denna sänkning av sjukpenningen är gjord på grund en justering av hur man beräknar sjukpenninggrundande inkomst.

Problemet med artikeln är att det verkar som om de ekonomiska skillnaderna beror på att regeringen helt och hållet har dragit åt kranarna. Att bidragen har blivit alltför små. Samtidigt får den i frågan ständigt återkommande professorn i socialt arbete, Tapio Salonen, kommentera uppgifterna. Ingen röst från regeringssidan får möjlighet att komma till tals.

Skälet till att fattigdomen ser ut att ha ökat så snabbt beror på flera saker. Innan regeringsskiftet 2006 var en betydande andel av befolkningen sjukskriven, vilket därefter minskade.

De som i dag är sjukskrivna är i regel allvarligt sjuka utan möjlighet att arbeta och har enligt Lundbäck i regel lägre sjukpenninggrundande inkomst. Att det finns en stor grupp förtidspensionärer med en låg pensionsersättning beror på att Socialdemokraterna av ekonomiska skäl förtidspensionerade många som erhöll sjukpenning. De som i dag förtidspensioneras får högre ersättningar än under Socialdemokraternas tid vid makten, varför skillnader uppstår. Om man ska hitta någon ansvarig för att många förtidspensionerade lever på väldigt små marginaler får man i sådana fall söka sig tillbaka till den socialdemokratiska regeringen.

Journalisten råkar också glömma att beskriva att den disponibla inkomsten har ökat relativt snabbt i och med att de arbetande har fått behålla mer av sin lön. Men att en sjuksköterska får behålla mer av sin lön innebär inte att en pensionär blir fattigare.

Det går att plocka politiska poäng på det mesta, men att mena att dessa skillnader skulle bero på Alliansen är inte ärligt. Och det hjälper inte de som verkligen är fattiga.

På grund av regeringens ekonomiska politik har andelen fattiga i Sverige ökat med en rasande takt, om man får tro TT. Telegrambyrån presenterar i en artikel ny statistik från Statistiska Centralbyrån i vilken det framkommer att andelen fattiga bland förtidspensioner, sjuka och arbetslösa har tredubblats mellan 2004 och 2012. Det framstår som en skrämmande ökning vilket borde föranleda stora rubriker och protester, om det var sant.

Om TT:s upplägg skulle stämma har alliansregeringen under dessa år gjort oerhörda reformer som snabbt slagit undan benen på väldigt många människor. Men det finns tyvärr en avgörande brist i artikeln, nämligen att författaren inte förklarar vad som ligger till grund för SCB:s nya statistik; varför dessa människor kategoriseras som fattiga.

Nationalekonomen Mattias Lundbäck tar på sin blogg Ekonomism upp en viktig aspekt, nämligen att regeringen endast har sänkt sjukpenningen med tre procentenheter, vilket inte kan ligga till grund för en sådan stor förändring. Och denna sänkning av sjukpenningen är gjord på grund en justering av hur man beräknar sjukpenninggrundande inkomst.

Problemet med artikeln är att det verkar som om de ekonomiska skillnaderna beror på att regeringen helt och hållet har dragit åt kranarna. Att bidragen har blivit alltför små. Samtidigt får den i frågan ständigt återkommande professorn i socialt arbete, Tapio Salonen, kommentera uppgifterna. Ingen röst från regeringssidan får möjlighet att komma till tals.

Skälet till att fattigdomen ser ut att ha ökat så snabbt beror på flera saker. Innan regeringsskiftet 2006 var en betydande andel av befolkningen sjukskriven, vilket därefter minskade.

De som i dag är sjukskrivna är i regel allvarligt sjuka utan möjlighet att arbeta och har enligt Lundbäck i regel lägre sjukpenninggrundande inkomst. Att det finns en stor grupp förtidspensionärer med en låg pensionsersättning beror på att Socialdemokraterna av ekonomiska skäl förtidspensionerade många som erhöll sjukpenning. De som i dag förtidspensioneras får högre ersättningar än under Socialdemokraternas tid vid makten, varför skillnader uppstår. Om man ska hitta någon ansvarig för att många förtidspensionerade lever på väldigt små marginaler får man i sådana fall söka sig tillbaka till den socialdemokratiska regeringen.

Journalisten råkar också glömma att beskriva att den disponibla inkomsten har ökat relativt snabbt i och med att de arbetande har fått behålla mer av sin lön. Men att en sjuksköterska får behålla mer av sin lön innebär inte att en pensionär blir fattigare.

Det går att plocka politiska poäng på det mesta, men att mena att dessa skillnader skulle bero på Alliansen är inte ärligt. Och det hjälper inte de som verkligen är fattiga.