18 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Hårdare straff för vapenbrott

Det behövs tuffare tag mot handel och innehav av illegala vapen. I fredags överlämnades delbetänkandet ”Skärpta straff för vapenbrott” (SOU 2014:7) till regeringen. Samhällets kostnad för längre fängelsestraff till trots är det välkomna förslag. Och för en gång skull ligger fokus inte på mer restriktioner för landets jägare och sportskyttar.

Närhelst det inträffat en tragisk dödsskjutning i en skola i USA eller en gängrelaterad skjutning i Göteborg, som hade femtiotalet sådana förra året, brukar det ropas på nya och strängare regler för de legala vapnen. Fastän alla rimligen borde förstå att dessa väl inlåsta vapen inte är problemet, utan de illegala vapen som cirkulerar i kriminella kretsar och kontinuerligt smugglas in i landet.

Utredningens förslag höjer minimistraffet för grovt vapenbrott till lägst ett år och högst fyra år, dessutom föreslås synnerligen grova vapenbrott ge mellan tre till sex års fängelse. Även vapenbrott av normalgraden får maximistraffet höjt till två år. Försvårande omständigheter är bland annat om vapnet är redo att användas, är särskilt farligt, finns på allmän plats eller om handel med vapen bedrivits.

Förhoppningsvis kan längre straff ha en viss avskräckande verkan, men sannolikt är den bästa effekten av förslagen att polisen, tack vare brottens höjda straffvärden, får tillgång till mer ingripande så kallade tvångsmedel, så som till exempel avlyssning. Vilket ökar chanserna för att vapenleveranser till Sverige stoppas redan vid gränsen.

Utredaren Petter Asp, professor i straffrätt, sa under presskonferensen i princip att utredningens uppgift var att finna formerna för politiskt motiverade straffskärpningar. Att regeringen lägger krutet på omloppet av illegala vapen visar att Alliansen inte helt hemfallit åt traditionen att besvära jägarna.

Till skillnad från oppositionen som inte verkar ha någon större förståelse för vare sig jakt eller jägare. Längst går som vanligt Miljöpartiet, vars språkrör nyligen motionerat om förbud mot blyhagel. Det fanns förvisso ett färdigt förbud mot blyhagel som MP, V och S gjort upp om, men som revs upp när Alliansen tog över regeringsmakten 2006.

De rödgröna partier som Stefan Löfven (S) försöker framställa som ett regeringsalternativ är avogt inställda till den licensjakt på varg som Alliansen försöker få till stånd. Varken MP eller V vill höra talas om någon licensjakt vilket landsbygdens S-väljare måste förstå. En röst på ett S är också en röst på MP och sannolikt också V.

Vapen- och jaktfrågorna kommer kanske inte att vinna något val men det betyder inte att de är oviktiga. Det återstår att se vad vapenutredningens slutbetänkande kommer att innebära för jägare och sportskyttar. Förhoppningsvis inser politikerna att de regler som kringgärdar de legala vapnen är fullt tillräckliga och nöjer sig med det. Hårdare tag mot handel med och innehav av illegala vapen är däremot helt rätt väg att gå.

Greger Ekman

Det behövs tuffare tag mot handel och innehav av illegala vapen. I fredags överlämnades delbetänkandet ”Skärpta straff för vapenbrott” (SOU 2014:7) till regeringen. Samhällets kostnad för längre fängelsestraff till trots är det välkomna förslag. Och för en gång skull ligger fokus inte på mer restriktioner för landets jägare och sportskyttar.

Närhelst det inträffat en tragisk dödsskjutning i en skola i USA eller en gängrelaterad skjutning i Göteborg, som hade femtiotalet sådana förra året, brukar det ropas på nya och strängare regler för de legala vapnen. Fastän alla rimligen borde förstå att dessa väl inlåsta vapen inte är problemet, utan de illegala vapen som cirkulerar i kriminella kretsar och kontinuerligt smugglas in i landet.

Utredningens förslag höjer minimistraffet för grovt vapenbrott till lägst ett år och högst fyra år, dessutom föreslås synnerligen grova vapenbrott ge mellan tre till sex års fängelse. Även vapenbrott av normalgraden får maximistraffet höjt till två år. Försvårande omständigheter är bland annat om vapnet är redo att användas, är särskilt farligt, finns på allmän plats eller om handel med vapen bedrivits.

Förhoppningsvis kan längre straff ha en viss avskräckande verkan, men sannolikt är den bästa effekten av förslagen att polisen, tack vare brottens höjda straffvärden, får tillgång till mer ingripande så kallade tvångsmedel, så som till exempel avlyssning. Vilket ökar chanserna för att vapenleveranser till Sverige stoppas redan vid gränsen.

Utredaren Petter Asp, professor i straffrätt, sa under presskonferensen i princip att utredningens uppgift var att finna formerna för politiskt motiverade straffskärpningar. Att regeringen lägger krutet på omloppet av illegala vapen visar att Alliansen inte helt hemfallit åt traditionen att besvära jägarna.

Till skillnad från oppositionen som inte verkar ha någon större förståelse för vare sig jakt eller jägare. Längst går som vanligt Miljöpartiet, vars språkrör nyligen motionerat om förbud mot blyhagel. Det fanns förvisso ett färdigt förbud mot blyhagel som MP, V och S gjort upp om, men som revs upp när Alliansen tog över regeringsmakten 2006.

De rödgröna partier som Stefan Löfven (S) försöker framställa som ett regeringsalternativ är avogt inställda till den licensjakt på varg som Alliansen försöker få till stånd. Varken MP eller V vill höra talas om någon licensjakt vilket landsbygdens S-väljare måste förstå. En röst på ett S är också en röst på MP och sannolikt också V.

Vapen- och jaktfrågorna kommer kanske inte att vinna något val men det betyder inte att de är oviktiga. Det återstår att se vad vapenutredningens slutbetänkande kommer att innebära för jägare och sportskyttar. Förhoppningsvis inser politikerna att de regler som kringgärdar de legala vapnen är fullt tillräckliga och nöjer sig med det. Hårdare tag mot handel med och innehav av illegala vapen är däremot helt rätt väg att gå.

Greger Ekman