14 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Kriget mellan könen

I går var det männens tur att få reda på hur de påverkas negativt av den etablerade mansrollen. Svend Dahl, statsvetare och chef för Liberala Nyhetsbyrån, som lett arbetet med den så kallade mansutredningen, överlämnade den till jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP).

När arbetet med utredningen inleddes var det många som jublade –äntligen skulle de strukturella orättvisorna mot männen redovisas! Det var i synnerhet de så kallade jämställdisterna –i huvudsak män som bedriver skyttegravskrig mot feministerna –som ansåg att debatten hade förskjutits till deras fördel.

Utgångspunkten har varit att kartlägga och analysera frågor som rör män och jämställdhet i Sverige. För att göra detta har arbetsgruppen valt att studera hur könsnormerna påverkat männens vardag. Alltifrån pojkarnas sämre möjligheter i skolan till mäns våldsutövande och således våldsutsatthet har varit föremål för jämförelser och analyser.

I utredningen framkommer bitvis intressanta fakta, även om det inte är så många nyheter. Flickorna har varit väldigt flitiga i skolan och många har fått höga betyg, samtidigt som pojkarna i regel varit stökigare och ägnat rasterna åt gruff och bråk. Detta är ett exempel på vad som tas upp i rapporten och som anses relevant att bekämpa. Naturligtvis är det så att även pojkarna i denna ålder ska kunna koncentrera sig under lektionen och det finns en poäng i att minska bråken på skolgården. Men frågan är hur man egentligen ska nå dit. På Dahl låter det som om lösningen är att den traditionella mansrollen suddas ut (hur det nu ska gå till) för att ersättas av någonting annat.

Det finns dock någonting olyckligt över denna typ av utredningar. Självklart finns det skillnader mellan män och kvinnor; de har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas i någon form, åt bägge håll. Det är svårt att hitta en perfekt jämvikt. Det olyckliga i den här typen av framställningar är att det verkar som om det skulle pågå ett krig mellan könen. I stället för att män och kvinnor, liksom olika individer, kompletterar varandra i ett samhälle riskerar den här typen av tankegångar att leda till en konflikt mellan könen. En konflikt som kommer att fortgå till den absoluta rättvisan är uppnådd, något som rimligtvis inte kommer att ske. Det kommer alltid finnas de som inte är nöjda.

Vilka samhälleliga effekter denna typ av tankegångar kommer att få i förlängningen är fortfarande svårt att säga. Men att försöka skapa ett samhälle där hälften av medborgarna ska ställas mot den andra hälften och strida om olika rättigheter kan aldrig vara en bra grund för att bygga ett tolerant och välfungerande samhälle.

Mattias Holmström

I går var det männens tur att få reda på hur de påverkas negativt av den etablerade mansrollen. Svend Dahl, statsvetare och chef för Liberala Nyhetsbyrån, som lett arbetet med den så kallade mansutredningen, överlämnade den till jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP).

När arbetet med utredningen inleddes var det många som jublade –äntligen skulle de strukturella orättvisorna mot männen redovisas! Det var i synnerhet de så kallade jämställdisterna –i huvudsak män som bedriver skyttegravskrig mot feministerna –som ansåg att debatten hade förskjutits till deras fördel.

Utgångspunkten har varit att kartlägga och analysera frågor som rör män och jämställdhet i Sverige. För att göra detta har arbetsgruppen valt att studera hur könsnormerna påverkat männens vardag. Alltifrån pojkarnas sämre möjligheter i skolan till mäns våldsutövande och således våldsutsatthet har varit föremål för jämförelser och analyser.

I utredningen framkommer bitvis intressanta fakta, även om det inte är så många nyheter. Flickorna har varit väldigt flitiga i skolan och många har fått höga betyg, samtidigt som pojkarna i regel varit stökigare och ägnat rasterna åt gruff och bråk. Detta är ett exempel på vad som tas upp i rapporten och som anses relevant att bekämpa. Naturligtvis är det så att även pojkarna i denna ålder ska kunna koncentrera sig under lektionen och det finns en poäng i att minska bråken på skolgården. Men frågan är hur man egentligen ska nå dit. På Dahl låter det som om lösningen är att den traditionella mansrollen suddas ut (hur det nu ska gå till) för att ersättas av någonting annat.

Det finns dock någonting olyckligt över denna typ av utredningar. Självklart finns det skillnader mellan män och kvinnor; de har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas i någon form, åt bägge håll. Det är svårt att hitta en perfekt jämvikt. Det olyckliga i den här typen av framställningar är att det verkar som om det skulle pågå ett krig mellan könen. I stället för att män och kvinnor, liksom olika individer, kompletterar varandra i ett samhälle riskerar den här typen av tankegångar att leda till en konflikt mellan könen. En konflikt som kommer att fortgå till den absoluta rättvisan är uppnådd, något som rimligtvis inte kommer att ske. Det kommer alltid finnas de som inte är nöjda.

Vilka samhälleliga effekter denna typ av tankegångar kommer att få i förlängningen är fortfarande svårt att säga. Men att försöka skapa ett samhälle där hälften av medborgarna ska ställas mot den andra hälften och strida om olika rättigheter kan aldrig vara en bra grund för att bygga ett tolerant och välfungerande samhälle.

Mattias Holmström