25 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Magister Reinfeldt i Europa

När statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg åkte till World Economic Forum (WEF) i schweiziska Davos var det inte framförallt för att lyssna på råd från resten av regeringscheferna, näringslivstopparna eller ekonomerna, utan för att tala om vad som behöver göras.

På hemmaplan har Socialdemokraternas finansministerkandidat, Magdalena Andersson, haft så fullt upp med att försöka smutskasta Anders Borg att det inte kan antas att hon kommer hinna presentera någon egen före valet i höst. Hon svarar inte längre på obekväma frågor och det hon säger tas hela tiden på allt mindre allvar. Andersson påminner inte längre så mycket om Anders Borg som försvarsminister Karin Enström.

Reinfeldt och Borg ägnade samma tid åt att förbereda sig för att presentera den svenska regeringens politik för Europa. Gott så. Folk må ha slutat lyssna på Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, men när Reinfeldt och Borg talar, då lyssnar folk. Så även i Davos.

De nordiska länderna i allmänhet och Sverige i synnerhet har de senaste åren frekvent lyfts fram som föredömen i internationell press. Reinfeldt och Borg får ofta erkännanden för deras betydelse för Sveriges konkurrenskraft och starka presterande. Nu är det visst inte så att andra rätt och slätt kommer att följa de råd som de svenska ledarna ger, sådan makt har ingen, men budskapet blir starkare tack vare de svenska avsändarna. Det behövs.

Europa står inför en tuff tid. Konkurrensen från resten av världen hårdnar ständigt och om vi inte gör vad vi kan för att stärka vår egen konkurrenskraft kommer vi att bli mer och mer utsatta.

En av de viktigaste åtgärderna framöver blir att undanröja kvarvarande handelshinder inom EU. Den fria inre marknaden är det tveklöst bästa med EU, men den fungerar inte så bra som den skulle kunna göra. Den europeiska marknaden är avgörande inte bara för Sverige utan för de flesta europeiska länder. Vi handlar helt enkelt allra mest med länder som ligger i vår närhet eller vars kultur överensstämmer i stora drag. Vi behöver en inre marknad där tjänster färdas lika fritt som människor.

Sverige och Europa behöver också snarast få till frihandelsavtalet med USA. Så stor ansträngning som möjligt bör läggas på detta. Ett sådant avtal skulle innebära sådana förbättringar för den transatlantiska handeln att effekten per europeiskt hushåll är större än det senaste jobbskatteavdraget.

Men om Europa ska fortsätta ha en stark position i världen kan vi inte hålla på att plöja ned resurser i ständiga räddningsprojekt i evig tid. EU:s mindre välfungerande stater måste fortsätta att reformera sina system även efter att de mest akuta problemen har hanterats.

Ju mer Europas ledare lyssnar på magister Reinfeldt, desto bättre för alla.

Daniel Persson

När statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg åkte till World Economic Forum (WEF) i schweiziska Davos var det inte framförallt för att lyssna på råd från resten av regeringscheferna, näringslivstopparna eller ekonomerna, utan för att tala om vad som behöver göras.

På hemmaplan har Socialdemokraternas finansministerkandidat, Magdalena Andersson, haft så fullt upp med att försöka smutskasta Anders Borg att det inte kan antas att hon kommer hinna presentera någon egen före valet i höst. Hon svarar inte längre på obekväma frågor och det hon säger tas hela tiden på allt mindre allvar. Andersson påminner inte längre så mycket om Anders Borg som försvarsminister Karin Enström.

Reinfeldt och Borg ägnade samma tid åt att förbereda sig för att presentera den svenska regeringens politik för Europa. Gott så. Folk må ha slutat lyssna på Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, men när Reinfeldt och Borg talar, då lyssnar folk. Så även i Davos.

De nordiska länderna i allmänhet och Sverige i synnerhet har de senaste åren frekvent lyfts fram som föredömen i internationell press. Reinfeldt och Borg får ofta erkännanden för deras betydelse för Sveriges konkurrenskraft och starka presterande. Nu är det visst inte så att andra rätt och slätt kommer att följa de råd som de svenska ledarna ger, sådan makt har ingen, men budskapet blir starkare tack vare de svenska avsändarna. Det behövs.

Europa står inför en tuff tid. Konkurrensen från resten av världen hårdnar ständigt och om vi inte gör vad vi kan för att stärka vår egen konkurrenskraft kommer vi att bli mer och mer utsatta.

En av de viktigaste åtgärderna framöver blir att undanröja kvarvarande handelshinder inom EU. Den fria inre marknaden är det tveklöst bästa med EU, men den fungerar inte så bra som den skulle kunna göra. Den europeiska marknaden är avgörande inte bara för Sverige utan för de flesta europeiska länder. Vi handlar helt enkelt allra mest med länder som ligger i vår närhet eller vars kultur överensstämmer i stora drag. Vi behöver en inre marknad där tjänster färdas lika fritt som människor.

Sverige och Europa behöver också snarast få till frihandelsavtalet med USA. Så stor ansträngning som möjligt bör läggas på detta. Ett sådant avtal skulle innebära sådana förbättringar för den transatlantiska handeln att effekten per europeiskt hushåll är större än det senaste jobbskatteavdraget.

Men om Europa ska fortsätta ha en stark position i världen kan vi inte hålla på att plöja ned resurser i ständiga räddningsprojekt i evig tid. EU:s mindre välfungerande stater måste fortsätta att reformera sina system även efter att de mest akuta problemen har hanterats.

Ju mer Europas ledare lyssnar på magister Reinfeldt, desto bättre för alla.

Daniel Persson