12 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Mer jakt, mindre bök

Vildsvin brukar vara populära bland jägare och impopulära bland lantbrukare. Jägarna ser ett köttrikt villebråd som bjuder på spännande jakt. Lantbrukarnas riksförbund beräknar böndernas kostnader för vildsvinens härjningar till över hundra miljoner kronor. Landsbygdsdepartementet arrangerade under torsdagen på ett vildsvinsseminarium.

Det är uppenbart att vildsvinsstammarna på vissa håll inte är under kontroll och att skadorna på växande grödor liksom villatomter är oacceptabelt höga. I dag uppskattas det finnas totalt 400 000 vildsvin i landet och årets avskjutning omkring 97 000. Vildsvinen förökar sig snabbt och milda vintrar gynnar en snabb tillväxt.

Det gör också stödutfodring som är ett vanligt sätt att dels mata in djuren på vissa platser för att underlätta jakten och dels är ett sätt att gynna vildsvinens reproduktion. Välnärda grisar får fler kultingar och fler kullar. Lantbrukarna som drabbas av sönderbökade åkrar vill se ett förbud mot utfodring av vildsvin, vilket den nya jaktutredningen ska undersöka närmare.

Om vildsvinen ska kunna förvaltas är det viktigaste instrumentet jakt. Ett högt jakttryck kan reducera vildsvinsstammarna till en hanterbar nivå. Därför behövs bättre möjligheter för jägarna att få avsättning för sitt vildsvinskött.

Tyvärr komplicerar risken för trikiner (en sorts parasitrundmask) i köttet möjligheterna att sälja vildsvinskött och det på goda grunder. Nyligen drabbades en värmlänning av parasitsjukdomen trikinos efter att ha hanterat vildsvinskött.

Om kött ska säljas måste det först besiktas för att kontrollera tjänligheten. Och då säger det sig självt att jaktintresset minskar i takt med att den egna frysboxen fylls. Regeringen ska dock snabbutreda möjligheten till subventionerade trikinprover vilket med all säkerhet skulle bidra till att öka jakttrycket.

Även om den ”vanliga” jakten skulle öka antalet skjutna vidsvin måste den kompletteras med möjligheter till effektiv fällfångst. Naturvårdsverket har i och för sig godkänt vildsvinsfällor, men först efter många om och men.

I ett läge där enskilda lantbrukare kan drabbas av skador för hundratusentals kronor kan man inte bara förlita sig till jägarnas goda vilja att tillbringa timme efter timme på pass. Det behövs därför stora fällor som kan fånga hela grupper av vildsvin om man snabbt ska kunna beskatta en alltför stor vildsvinsstam. Här finns det mer att göra.

Jaktutredningen ska också titta på en jordbruksarrendators möjlighet till skyddsjakt. Det är numer regelmässigt så att jordägaren förbehåller sig jakträtten på den utarrenderade åkern. Det lämnar arrendatorn utan möjlighet att freda sin gröda, vilket är orimligt i sig, även om det handlar om frivilligt ingångna avtal. Skyddsjakt borde man inte kunna förhandla bort.

Det är bra att regeringen tar tag i vildsvinsfrågan som berör många på landsbygden i främst södra och mellersta Sverige. Förhoppningsvis kan man motivera jägarna att jaga mera genom att skapa bättre förutsättningar för jägarna att sälja vildsvinskött. (SNB)

Greger Ekman

Vildsvin brukar vara populära bland jägare och impopulära bland lantbrukare. Jägarna ser ett köttrikt villebråd som bjuder på spännande jakt. Lantbrukarnas riksförbund beräknar böndernas kostnader för vildsvinens härjningar till över hundra miljoner kronor. Landsbygdsdepartementet arrangerade under torsdagen på ett vildsvinsseminarium.

Det är uppenbart att vildsvinsstammarna på vissa håll inte är under kontroll och att skadorna på växande grödor liksom villatomter är oacceptabelt höga. I dag uppskattas det finnas totalt 400 000 vildsvin i landet och årets avskjutning omkring 97 000. Vildsvinen förökar sig snabbt och milda vintrar gynnar en snabb tillväxt.

Det gör också stödutfodring som är ett vanligt sätt att dels mata in djuren på vissa platser för att underlätta jakten och dels är ett sätt att gynna vildsvinens reproduktion. Välnärda grisar får fler kultingar och fler kullar. Lantbrukarna som drabbas av sönderbökade åkrar vill se ett förbud mot utfodring av vildsvin, vilket den nya jaktutredningen ska undersöka närmare.

Om vildsvinen ska kunna förvaltas är det viktigaste instrumentet jakt. Ett högt jakttryck kan reducera vildsvinsstammarna till en hanterbar nivå. Därför behövs bättre möjligheter för jägarna att få avsättning för sitt vildsvinskött.

Tyvärr komplicerar risken för trikiner (en sorts parasitrundmask) i köttet möjligheterna att sälja vildsvinskött och det på goda grunder. Nyligen drabbades en värmlänning av parasitsjukdomen trikinos efter att ha hanterat vildsvinskött.

Om kött ska säljas måste det först besiktas för att kontrollera tjänligheten. Och då säger det sig självt att jaktintresset minskar i takt med att den egna frysboxen fylls. Regeringen ska dock snabbutreda möjligheten till subventionerade trikinprover vilket med all säkerhet skulle bidra till att öka jakttrycket.

Även om den ”vanliga” jakten skulle öka antalet skjutna vidsvin måste den kompletteras med möjligheter till effektiv fällfångst. Naturvårdsverket har i och för sig godkänt vildsvinsfällor, men först efter många om och men.

I ett läge där enskilda lantbrukare kan drabbas av skador för hundratusentals kronor kan man inte bara förlita sig till jägarnas goda vilja att tillbringa timme efter timme på pass. Det behövs därför stora fällor som kan fånga hela grupper av vildsvin om man snabbt ska kunna beskatta en alltför stor vildsvinsstam. Här finns det mer att göra.

Jaktutredningen ska också titta på en jordbruksarrendators möjlighet till skyddsjakt. Det är numer regelmässigt så att jordägaren förbehåller sig jakträtten på den utarrenderade åkern. Det lämnar arrendatorn utan möjlighet att freda sin gröda, vilket är orimligt i sig, även om det handlar om frivilligt ingångna avtal. Skyddsjakt borde man inte kunna förhandla bort.

Det är bra att regeringen tar tag i vildsvinsfrågan som berör många på landsbygden i främst södra och mellersta Sverige. Förhoppningsvis kan man motivera jägarna att jaga mera genom att skapa bättre förutsättningar för jägarna att sälja vildsvinskött. (SNB)

Greger Ekman

  • Greger Ekman