13 sep 2018 06:00

13 sep 2018 06:00

En skola borde kunna avstava

Insändare: Svenska

Skylt. Finns det någon undervisning i svenska språket på Prismaskolan?

Frågan kan ställas med anledning av skylten vid Prismaskolans entré. Se foto!

Enligt normalt skrivsätt finns det avstavningsregler, bindestreck om ordet fortsätter på nästa rad och ej blandning av stora och små bokstäver (versaler och gemener). Detta har helt åsidosatts på skylten. Hur går det för till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter eller ”nysvenskar”, som skall lära sig svenska, när de läser skylten?

Skall inte skolan lära eleverna svenska språket eller får de skriva precis hur som helst idag?

Till ansvariga! Se till att det blir en riktigt skriven skylt på Prismaskolan, om det nu skall vara på 4 rader.

Pris-

ma-

sko-

lan

Bengt Ahrle

Frågan kan ställas med anledning av skylten vid Prismaskolans entré. Se foto!

Enligt normalt skrivsätt finns det avstavningsregler, bindestreck om ordet fortsätter på nästa rad och ej blandning av stora och små bokstäver (versaler och gemener). Detta har helt åsidosatts på skylten. Hur går det för till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter eller ”nysvenskar”, som skall lära sig svenska, när de läser skylten?

Skall inte skolan lära eleverna svenska språket eller får de skriva precis hur som helst idag?

Till ansvariga! Se till att det blir en riktigt skriven skylt på Prismaskolan, om det nu skall vara på 4 rader.

Pris-

ma-

sko-

lan

Bengt Ahrle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.