12 sep 2018 06:00

12 sep 2018 06:00

Nedlåtande attityd mot Länsstyrelsen

Insändare: Myndighet

Beslut. Kommentar till artikel i Mariestadstidningen den 5/9 ”Moderaterna pekar ut färdriktningen”.

Kommunpolitikern Anders Bredelius vädrar sin okunskap(?) och nedlåtande attityd i artikeln med följande citat: ” Man kan ju fråga sig vad de (Länsstyrelsen) är till för. Länsstyrelsen är en bromskloss som saboterar för såväl medborgare som kommunala tjänstemän i många ärenden, anser Bredelius.”

Bredelius är den andre moderate kommunpolitikern i Mariestad som får vädra sitt missnöje med Länsstyrelsen oemotsagd i tidningen på mindre än ett år (se tidigare nyårsintervju med hans partikollega). Länsstyrelsen har (se hemsidan) ett oberoende uppdrag att se till att demokratiskt fattade beslut i riksdag och regering genomförs ute i länen och arbetar för ett hållbart samhälle. Det betyder att kommuninnevånarna ska känna trygghet i att gemensamma regler i samhället gäller även i Mariestad, trots att kommunledningen ibland vill gena ordentligt i kurvorna i sitt uppdrag. Det är därför både pinsamt och oroväckande att Bredelius och hans moderatvänner som siktar på att fortsatt leda Mariestads kommun inte uppvisar grundläggande kunskap om länsstyrelsen roll och samtidigt uttrycker ett förakt som gör att dessa politikers egen trovärdighet och lämplighet får en allvarlig törn.

Vad jag förstår har Länsstyrelsens ledning dessutom nyligen besökt alla kommuner i länet, inklusive Mariestad, för att diskutera gemensamma frågor och underlätta fortsatt dialog. Det är tydligen inget som gjort avtryck hos vissa moderata politiker i Mariestad.

Mariestadsbo

Kommunpolitikern Anders Bredelius vädrar sin okunskap(?) och nedlåtande attityd i artikeln med följande citat: ” Man kan ju fråga sig vad de (Länsstyrelsen) är till för. Länsstyrelsen är en bromskloss som saboterar för såväl medborgare som kommunala tjänstemän i många ärenden, anser Bredelius.”

Bredelius är den andre moderate kommunpolitikern i Mariestad som får vädra sitt missnöje med Länsstyrelsen oemotsagd i tidningen på mindre än ett år (se tidigare nyårsintervju med hans partikollega). Länsstyrelsen har (se hemsidan) ett oberoende uppdrag att se till att demokratiskt fattade beslut i riksdag och regering genomförs ute i länen och arbetar för ett hållbart samhälle. Det betyder att kommuninnevånarna ska känna trygghet i att gemensamma regler i samhället gäller även i Mariestad, trots att kommunledningen ibland vill gena ordentligt i kurvorna i sitt uppdrag. Det är därför både pinsamt och oroväckande att Bredelius och hans moderatvänner som siktar på att fortsatt leda Mariestads kommun inte uppvisar grundläggande kunskap om länsstyrelsen roll och samtidigt uttrycker ett förakt som gör att dessa politikers egen trovärdighet och lämplighet får en allvarlig törn.

Vad jag förstår har Länsstyrelsens ledning dessutom nyligen besökt alla kommuner i länet, inklusive Mariestad, för att diskutera gemensamma frågor och underlätta fortsatt dialog. Det är tydligen inget som gjort avtryck hos vissa moderata politiker i Mariestad.

Mariestadsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.