12 jul 2018 06:00

12 jul 2018 06:00

Ett sätt att slippa underhåll?

Insändare:

Än en gång har länsstyrelsen visat dåligt omdöme och rakt av struntat i de rekommendationer som kommunen gav i samband med dispens från rådande eldningsförbud. Jag pratar så klart om länsstyrelsens agerande i och med eldningen på Kalvö.

Mariestads kommun var väldigt tydlig i sina rekommendationer till länsstyrelsen att inte påbörja eldningen innan de gått ut och informerat allmänheten om den planerade aktiviteten.

Men, vad gjorde länsstyrelsen? Ja, inte gick de ut med någon information innan de tuttade på i alla fall. Nä, de nöjde sig med att säga att de skulle ta fullt ansvar för eldningen. Den första rökpelaren stod högt i skyn innan det sista beskedet om dispens från kommunen kommit.

Detta agerande är nonchalant och egoistiskt. Är det ett självändamål att utnyttja sin makt, bara för att man har sådan i och med att man är en myndighet?

Är det inte ett högst rimligt krav att även länsstyrelsen informerar i god tid om att man ska elda på öar innan man bara tänder på? Särskilt med tanke på det aktuella läget med rådande eldningsförbud och de flertalet skogsbränder som nyligen härjat i närhet till vårt område?

Är det inte högst rimligt att länsstyrelsen också tar hänsyn till att det är turistsäsong och till allmänheten?

Jag menar att vi måste få ett slut på hur länsstyrelsen missköter naturreservaten. Det måste bli ett slut på kapitalförstörelsen och det bristande underhåll av sina naturreservat som nu är. Ett exempel är naturreservatet Hästhagen. Det är så dåligt underhållet att de naturvärden som låg till grund för bildandet av reservatet håller på att förstöras i sig.

Ni har till uppdrag att förvalta dessa områden som har skapats av skogsfolk och bönder under århundraden. Människor som brydde sig om sin mark och som lät djur beta och tog bort nedblåsta träd och själva höll efter sly. Ni gör precis tvärt om; släpper upp sly och genom det bristande underhållet så skapas andra biotoper som inte låg till grund för bildandet av reservaten. Ni låter stora mängder skog ligga kvar så produktiv skogsmark riskerar att drabbas av kraftiga insektsangrepp. Stigar och vandringsleder är så eftersatta att det rörliga friluftslivet hindras och folk inte kan ta sig fram i skog och mark.

Det måste bli ett slut på denna misskötsel. Länsstyrelsen måste börja visa mer hänsyn. Det går inte ha en myndighet som inte lyssnar på vanligt folks intresse.

Branden på Kalvöarna är ett lysande exempel på vilken hänsyn (dvs brist på hänsyn!) länsstyrelsen tar till andras intressen.

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Än en gång har länsstyrelsen visat dåligt omdöme och rakt av struntat i de rekommendationer som kommunen gav i samband med dispens från rådande eldningsförbud. Jag pratar så klart om länsstyrelsens agerande i och med eldningen på Kalvö.

Mariestads kommun var väldigt tydlig i sina rekommendationer till länsstyrelsen att inte påbörja eldningen innan de gått ut och informerat allmänheten om den planerade aktiviteten.

Men, vad gjorde länsstyrelsen? Ja, inte gick de ut med någon information innan de tuttade på i alla fall. Nä, de nöjde sig med att säga att de skulle ta fullt ansvar för eldningen. Den första rökpelaren stod högt i skyn innan det sista beskedet om dispens från kommunen kommit.

Detta agerande är nonchalant och egoistiskt. Är det ett självändamål att utnyttja sin makt, bara för att man har sådan i och med att man är en myndighet?

Är det inte ett högst rimligt krav att även länsstyrelsen informerar i god tid om att man ska elda på öar innan man bara tänder på? Särskilt med tanke på det aktuella läget med rådande eldningsförbud och de flertalet skogsbränder som nyligen härjat i närhet till vårt område?

Är det inte högst rimligt att länsstyrelsen också tar hänsyn till att det är turistsäsong och till allmänheten?

Jag menar att vi måste få ett slut på hur länsstyrelsen missköter naturreservaten. Det måste bli ett slut på kapitalförstörelsen och det bristande underhåll av sina naturreservat som nu är. Ett exempel är naturreservatet Hästhagen. Det är så dåligt underhållet att de naturvärden som låg till grund för bildandet av reservatet håller på att förstöras i sig.

Ni har till uppdrag att förvalta dessa områden som har skapats av skogsfolk och bönder under århundraden. Människor som brydde sig om sin mark och som lät djur beta och tog bort nedblåsta träd och själva höll efter sly. Ni gör precis tvärt om; släpper upp sly och genom det bristande underhållet så skapas andra biotoper som inte låg till grund för bildandet av reservaten. Ni låter stora mängder skog ligga kvar så produktiv skogsmark riskerar att drabbas av kraftiga insektsangrepp. Stigar och vandringsleder är så eftersatta att det rörliga friluftslivet hindras och folk inte kan ta sig fram i skog och mark.

Det måste bli ett slut på denna misskötsel. Länsstyrelsen måste börja visa mer hänsyn. Det går inte ha en myndighet som inte lyssnar på vanligt folks intresse.

Branden på Kalvöarna är ett lysande exempel på vilken hänsyn (dvs brist på hänsyn!) länsstyrelsen tar till andras intressen.

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.