10 jul 2018 06:00

10 jul 2018 06:00

Regeringen måste agera kraftfullt i torkans spår

Insändare:

Just nu pågår en torka som är ett stort och allvarligt problem för jordbruket och Skaraborgs bönder. Det går inte att bara sitta och hoppas på regn, regeringen måste nu agera kraftfullt för att hjälpa bönderna och svensk livsmedelsproduktion. Centerpartiet vill tillsätta en krisgrupp som snabbt kan se till att åtgärder kommer plats.

Läget för svenskt lantbruk är akut, den långa perioden av torka och värme riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser. Många bönder vittnar om att skördar torkar bort och att djur måste slaktas för tidigt när fodret inte räcker till alla djur.

Tyvärr har regeringen varit alltför passiv. Centerpartiet vill tillsätta en krisgrupp där lantbruksnäringen, myndigheter, handeln och politiken ingår. Krisgruppen ska följa utvecklingen och se till att åtgärder som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion så snabbt som möjligt kommer på plats. Det är också viktigt att åtgärderna tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns runt om i hela landet. Tyvärr innebär klimatförändringarna att en sådan krisgrupp även måste titta på vad som kan göras på längre sikt, hur jordbruket ska bli mindre sårbart i ett varmare klimat i framtiden.

Eftersom bönderna drabbas hårt av torkan här och nu krävs det att regeringen genast exempelvis säkerställer undantag från EU-regelverk, ligger på EU-kommissionen för att utnyttja EU:s krisfonder och skyndar på utbetalningen av jordbruksstödet. På flera håll i landet har kommuner börjat upplåta sina gräsytor åt torkdrabbade lantbrukare för grässkörd till foder, och vi vill uppmana fler kommuner att göra det samma.

Även som konsument kan du vara med och bidra. Du kan välja att stötta våra bönder genom att endast handla svenskt kött, så att bönderna, som av torkan tvingats minska sitt djurantal kan sälja det kött de levererar. Risken är att torkan tvingar många bönder till att lägga ned sin verksamhet i synnerhet om de inte kan få sitt kött sålt. Då kommer vi kanske inte längre kunna välja närodlat kött i framtiden. För oss är det en självklarhet att så ofta vi kan välja svenskproducerad mat. Men nu är det ännu viktigare. Det är dags för samling och handling!

Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot Skaraborg

Anders Karlsson (C), Mariestad

Pernilla Johansson(C), Töreboda

Bo Hagström (C), Gullspång

Just nu pågår en torka som är ett stort och allvarligt problem för jordbruket och Skaraborgs bönder. Det går inte att bara sitta och hoppas på regn, regeringen måste nu agera kraftfullt för att hjälpa bönderna och svensk livsmedelsproduktion. Centerpartiet vill tillsätta en krisgrupp som snabbt kan se till att åtgärder kommer plats.

Läget för svenskt lantbruk är akut, den långa perioden av torka och värme riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser. Många bönder vittnar om att skördar torkar bort och att djur måste slaktas för tidigt när fodret inte räcker till alla djur.

Tyvärr har regeringen varit alltför passiv. Centerpartiet vill tillsätta en krisgrupp där lantbruksnäringen, myndigheter, handeln och politiken ingår. Krisgruppen ska följa utvecklingen och se till att åtgärder som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion så snabbt som möjligt kommer på plats. Det är också viktigt att åtgärderna tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns runt om i hela landet. Tyvärr innebär klimatförändringarna att en sådan krisgrupp även måste titta på vad som kan göras på längre sikt, hur jordbruket ska bli mindre sårbart i ett varmare klimat i framtiden.

Eftersom bönderna drabbas hårt av torkan här och nu krävs det att regeringen genast exempelvis säkerställer undantag från EU-regelverk, ligger på EU-kommissionen för att utnyttja EU:s krisfonder och skyndar på utbetalningen av jordbruksstödet. På flera håll i landet har kommuner börjat upplåta sina gräsytor åt torkdrabbade lantbrukare för grässkörd till foder, och vi vill uppmana fler kommuner att göra det samma.

Även som konsument kan du vara med och bidra. Du kan välja att stötta våra bönder genom att endast handla svenskt kött, så att bönderna, som av torkan tvingats minska sitt djurantal kan sälja det kött de levererar. Risken är att torkan tvingar många bönder till att lägga ned sin verksamhet i synnerhet om de inte kan få sitt kött sålt. Då kommer vi kanske inte längre kunna välja närodlat kött i framtiden. För oss är det en självklarhet att så ofta vi kan välja svenskproducerad mat. Men nu är det ännu viktigare. Det är dags för samling och handling!

Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot Skaraborg

Anders Karlsson (C), Mariestad

Pernilla Johansson(C), Töreboda

Bo Hagström (C), Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.