09 jul 2018 06:00

09 jul 2018 06:00

Åtgärder på Göta Holme

Replik:

Bra engagemang i din insändare Olle Höijer, alla krafter behövs i oppositionen. Vi har saknat dig och Rätt Väg när ärendet äntligen kom till kommunstyrelsen. Jag ifrågasatte hanteringen av ärendet i en tidigare insändare då ingenting hänt annat än avspärrningar och staket. När så ärendet kom till kommunstyrelsen var förslaget att lägga nästan 1,5 miljon för att lägga en täckande matta för att lekplatsen skulle kunna var kvar på samma ställe. Vi i oppositionen ville titta på alternativ som inte skulle kosta så mycket och att en plan för våra lekplatser skulle tas fram innan man gör en miljoninvestering på en lekplats. Det görs ändå inget där i år. Men icke, miljonsatsningen togs i kommunstyrelsen utan att ärendet fick en chans att gå vidare till kommunfullmäktige, som är den instans som gäller vid omfattande ärenden av stort allmänintresse som detta.

Vi hade behövt er då och som vanligt blev det lite ängsligt när så kallade experter och konsulter får råda. Inget ifrågasättande mer än från M. Jag tror vi i oppositionen är rätt överens om hanteringen och åtgärder. Om ärendet hade förts till kommunfullmäktige hade ni och vi möjlighet att presentera alternativa lösningar, men nu är det kört om inte förnuftet får råda.

Vad vi i opposition kan göra är att kritiskt granska, argumentera och komma med förslag i nämnder och styrelser. Vi har ju majoritetsstyre så både min titel och ditt ord står sig slätt vid skarpt läge då vi har en övergeneral som står över oss allihop, men tack för den minnesvärda titeln.

Eric Mellberg (M)

Bra engagemang i din insändare Olle Höijer, alla krafter behövs i oppositionen. Vi har saknat dig och Rätt Väg när ärendet äntligen kom till kommunstyrelsen. Jag ifrågasatte hanteringen av ärendet i en tidigare insändare då ingenting hänt annat än avspärrningar och staket. När så ärendet kom till kommunstyrelsen var förslaget att lägga nästan 1,5 miljon för att lägga en täckande matta för att lekplatsen skulle kunna var kvar på samma ställe. Vi i oppositionen ville titta på alternativ som inte skulle kosta så mycket och att en plan för våra lekplatser skulle tas fram innan man gör en miljoninvestering på en lekplats. Det görs ändå inget där i år. Men icke, miljonsatsningen togs i kommunstyrelsen utan att ärendet fick en chans att gå vidare till kommunfullmäktige, som är den instans som gäller vid omfattande ärenden av stort allmänintresse som detta.

Vi hade behövt er då och som vanligt blev det lite ängsligt när så kallade experter och konsulter får råda. Inget ifrågasättande mer än från M. Jag tror vi i oppositionen är rätt överens om hanteringen och åtgärder. Om ärendet hade förts till kommunfullmäktige hade ni och vi möjlighet att presentera alternativa lösningar, men nu är det kört om inte förnuftet får råda.

Vad vi i opposition kan göra är att kritiskt granska, argumentera och komma med förslag i nämnder och styrelser. Vi har ju majoritetsstyre så både min titel och ditt ord står sig slätt vid skarpt läge då vi har en övergeneral som står över oss allihop, men tack för den minnesvärda titeln.

Eric Mellberg (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.