14 jun 2018 06:00

14 jun 2018 14:49

Bidrag före jobb

Insändare: Jobbskatteavdrag

Replik. Skribenten Stefan A (7/6) inleder sin insändare med en svartmålning av mig till både person och karaktär.

Jag tackar för dessa värdefulla fakta som han är i sin fulla rätt att framföra under ”Fria Ord” i MT.

Resten av insändartexten kännetecknas av nu aktuella politiska klyschor som kan användas av vem som helst oavsett partisympati.

Cecilia Widegrens insändare 8/6 däremot, är professionellt formulerad och håller även en hövlig ton. Cecilia har skickligt undvikit att medge att jobbskatteavdraget är en skattereduktion. En skattereduktion kan användas till att betala ut ett statligt bidrag. Alla bidrag som staten betalar ut höjer skattekvoten.

Sverige är med sitt skattesystem fantastiskt, där kan höjda skatter beskrivas som sänkt skatt i den politiska propagandan.

Något som till och med nuvarande socialdemokratiska finansminister lurats av.

Statens utgift för bidraget är skickligt gömt i budgetpropositionen i tabellen för inkomstskatt, mellan uppgift om summan av kommunala respektive statliga inkomstskatter. Det ger ett intryck av sänkt skatt för den ouppmärksamme.

I moderaternas skuggbudget finns inte utgiften för bidraget upptagen?

Om inte utgiften är med i skuggbudgeten visar den ett överskott på 113 miljarder kronor. Med så mycket pengar över kan Cecilia meddela pensionsgruppen att alla pensionsproblem är lösta.

Det är säkert något som Elisabeth Svantesson och Cecilia Widegren kan hjälpa oss med att lösa.

Klas-Åke Persson, pensionär, Mariestad

Jag tackar för dessa värdefulla fakta som han är i sin fulla rätt att framföra under ”Fria Ord” i MT.

Resten av insändartexten kännetecknas av nu aktuella politiska klyschor som kan användas av vem som helst oavsett partisympati.

Cecilia Widegrens insändare 8/6 däremot, är professionellt formulerad och håller även en hövlig ton. Cecilia har skickligt undvikit att medge att jobbskatteavdraget är en skattereduktion. En skattereduktion kan användas till att betala ut ett statligt bidrag. Alla bidrag som staten betalar ut höjer skattekvoten.

Sverige är med sitt skattesystem fantastiskt, där kan höjda skatter beskrivas som sänkt skatt i den politiska propagandan.

Något som till och med nuvarande socialdemokratiska finansminister lurats av.

Statens utgift för bidraget är skickligt gömt i budgetpropositionen i tabellen för inkomstskatt, mellan uppgift om summan av kommunala respektive statliga inkomstskatter. Det ger ett intryck av sänkt skatt för den ouppmärksamme.

I moderaternas skuggbudget finns inte utgiften för bidraget upptagen?

Om inte utgiften är med i skuggbudgeten visar den ett överskott på 113 miljarder kronor. Med så mycket pengar över kan Cecilia meddela pensionsgruppen att alla pensionsproblem är lösta.

Det är säkert något som Elisabeth Svantesson och Cecilia Widegren kan hjälpa oss med att lösa.

Klas-Åke Persson, pensionär, Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.