11 jun 2018 14:43

11 jun 2018 14:43

Ska vi ha hopp eller gupp?

Insändare: Prebendegatan

Åtgärder. Apropå artikeln 8/6 om Prebendegatans skick och bristande underhåll.

Vi som bor i området har under åtskilliga år fått leva med att gatan inte åtgärdas. När hålen blivit stora och många har de fyllts igen hjälpligt, men inte på ett hållbart sätt och hålen har snart kommit tillbaka.

Flera av oss har, oberoende av varandra, påtalat bristerna bland annat genom appen ”Synpunkter & Fel”. Vi har fått helt olika svar.

Ett svar (19/3) lyder. ”Vägen är katastrof och den kommer att åtgärdas under början av 2018, förhoppningsvis ett av de tidigare jobben som görs när asfaltverket öppnar. Fram till dess så får vi lappa så gott det går tyvärr.”

Varken asfaltering eller ”lappning” har skett.

Ett annat svar (9/5) lyder:

”Påbörjas v. 33, fram till dess får vi laga provisoriskt.”

Ingen provisorisk lagning har skett.

En person har via telefon fått besked om att det dröjer därför att korsningen Göteborgsvägen-Leverstadsvägen ska byggas om och man tar Prebendegatan i samband med det.

Jag har sökt information på kommunens hemsida om vad som planeras i korsningen, men hittar inget annat än det pågående cykelbanebygget på andra sidan Göteborgsvägen.

Motsägelsefulla uppgifter som tyder på att det bara är svepskäl.

Prebendegatan är starkt trafikerad. Den betjänar halva BRF Leverstad med 269 lägenheter och BRF Vårlöken Leverstad med 34 radhus. Dessutom finns 2 pizzerior i området. Periodvis parkeras lastbilar på gatan. Det är inte så svårt att räkna ut att Prebendegatan är hårt belastad.

Jonny Anderssons vackra försvarstal om hur duktig kommunen är som asfalterar både här och där är till föga hjälp för oss på Prebendeområdet. ”Vi är förstås tvungna att prioritera de miljöer där mest folk rör sig” säger han. Dit hör uppenbarligen inte den starkt trafikerade Prebendegatan?

Hur ser framtiden ut? Ska vi ha hopp eller gupp?

Tomas Björklund

Vi som bor i området har under åtskilliga år fått leva med att gatan inte åtgärdas. När hålen blivit stora och många har de fyllts igen hjälpligt, men inte på ett hållbart sätt och hålen har snart kommit tillbaka.

Flera av oss har, oberoende av varandra, påtalat bristerna bland annat genom appen ”Synpunkter & Fel”. Vi har fått helt olika svar.

Ett svar (19/3) lyder. ”Vägen är katastrof och den kommer att åtgärdas under början av 2018, förhoppningsvis ett av de tidigare jobben som görs när asfaltverket öppnar. Fram till dess så får vi lappa så gott det går tyvärr.”

Varken asfaltering eller ”lappning” har skett.

Ett annat svar (9/5) lyder:

”Påbörjas v. 33, fram till dess får vi laga provisoriskt.”

Ingen provisorisk lagning har skett.

En person har via telefon fått besked om att det dröjer därför att korsningen Göteborgsvägen-Leverstadsvägen ska byggas om och man tar Prebendegatan i samband med det.

Jag har sökt information på kommunens hemsida om vad som planeras i korsningen, men hittar inget annat än det pågående cykelbanebygget på andra sidan Göteborgsvägen.

Motsägelsefulla uppgifter som tyder på att det bara är svepskäl.

Prebendegatan är starkt trafikerad. Den betjänar halva BRF Leverstad med 269 lägenheter och BRF Vårlöken Leverstad med 34 radhus. Dessutom finns 2 pizzerior i området. Periodvis parkeras lastbilar på gatan. Det är inte så svårt att räkna ut att Prebendegatan är hårt belastad.

Jonny Anderssons vackra försvarstal om hur duktig kommunen är som asfalterar både här och där är till föga hjälp för oss på Prebendeområdet. ”Vi är förstås tvungna att prioritera de miljöer där mest folk rör sig” säger han. Dit hör uppenbarligen inte den starkt trafikerade Prebendegatan?

Hur ser framtiden ut? Ska vi ha hopp eller gupp?

Tomas Björklund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.