11 jun 2018 15:06

11 jun 2018 15:06

Många frågor obesvarade efter fullmäktige

Debatt

På fullmäktigemötet i maj tog jag upp ett antal frågor utan att få några svar.
Rätt Väg lämnade in en motion om vassröjning av Otterbäcksviken och rensning av sundet norrut mellan Storön och Torkelsviken.

Kommunfullmäktige beslöt att anslå 100 000 kronor under tre år för vassröjning. Ordförande i tekniska nämnden, tillika socialdemokratisk ledamot i fullmäktige, upphävde egenmäktigt beslutet och satte sig över kommunfullmäktige. Detta har undersökts och kritiserats av kommunens revisorer, men inte lett till någon åtgärd.

Jag tog upp det dåliga undervisningsresultatet på Gullstensskolan. Över 50 % av eleverna i åk 9 lämnar grundskolan utan godkända betyg i svenska, matematik och engelska. Vad får detta för konsekvenser för den enskilde och för samhället?

Jag tog upp det dåliga utbudet av servicetjänster inom turistnäringen i Gullspångs kommun. Kommunen utger sig vara en turistkommun, men det saknas övernattningsmöjligheter i Gullspång.

Vandrarhemmet har slagit igen och är ute till försäljning och pensionatet är nedlagt.

Bostadsbolagets ekonomi har försämrats under året och gått på ett minus med 8,2 miljoner kronor och bostadslaget har fått låna kortfristiga krediter på närmare 13 miljoner kronor Detta beslutas utan att frågan var uppe i fullmäktige. Gullspångs kommun har nu en total fordran på 16 miljoner.

Bostadsbolagets låneskuld är nu uppe i närmare 50 miljoner, dubbelt så mycket som hela Gullspångs kommuns låneskuld, och kommunens borgen har nu höjts till 120 miljoner.

Vad har upprustningen av saneringsfastigheterna i Gullspångs centrum och saneringen av kvarteret Klockaren kostat?

Vilken verksamhet förekommer idag i den så kallade ”Bömben” i Hova? Kommunen köpte fastigheten för över 2 miljoner av en privat fastighetsägare. Vad har upprustningen och ombyggnaden kostat?

Det fanns ingenting redovisat av detta för kommunfullmäktiges ledamöter.

Jag tog upp kommunens bidrag på 3,5 miljoner till Hova Hotell. Kommer nu kommunen att slippa betala drift- och underhållskostnader under 15 år för att sedan ta över investeringen?

Jag tog upp kommunens och bostadsbolagets hantering av byggnationen av förskolan Bikupan. Ingen återrapportering till fullmäktige har skett. Nu kommer sluträkningen på 29,5 miljoner som kommunen ska betala till bostadsbolaget. Hur mycket kommunen kommer att betala till bostadsbolaget är oklart, då bolaget har en lividitetsskuld till kommunen på 16 miljoner.

Fullmäktiges ledamöter lämnade sammanträdet lika ovetande, som när de kom..

Jag förmodar, att hanteringen av det bilfria torget i Gullspång och byggnationen av LSS-boendet kommer att hanteras på samma sätt, trots löften från kommunalråd och vice kommunalråd att dra lärdom i framtiden.

Hans-Göran Larsson

Gullspång

Kommunfullmäktige beslöt att anslå 100 000 kronor under tre år för vassröjning. Ordförande i tekniska nämnden, tillika socialdemokratisk ledamot i fullmäktige, upphävde egenmäktigt beslutet och satte sig över kommunfullmäktige. Detta har undersökts och kritiserats av kommunens revisorer, men inte lett till någon åtgärd.

Jag tog upp det dåliga undervisningsresultatet på Gullstensskolan. Över 50 % av eleverna i åk 9 lämnar grundskolan utan godkända betyg i svenska, matematik och engelska. Vad får detta för konsekvenser för den enskilde och för samhället?

Jag tog upp det dåliga utbudet av servicetjänster inom turistnäringen i Gullspångs kommun. Kommunen utger sig vara en turistkommun, men det saknas övernattningsmöjligheter i Gullspång.

Vandrarhemmet har slagit igen och är ute till försäljning och pensionatet är nedlagt.

Bostadsbolagets ekonomi har försämrats under året och gått på ett minus med 8,2 miljoner kronor och bostadslaget har fått låna kortfristiga krediter på närmare 13 miljoner kronor Detta beslutas utan att frågan var uppe i fullmäktige. Gullspångs kommun har nu en total fordran på 16 miljoner.

Bostadsbolagets låneskuld är nu uppe i närmare 50 miljoner, dubbelt så mycket som hela Gullspångs kommuns låneskuld, och kommunens borgen har nu höjts till 120 miljoner.

Vad har upprustningen av saneringsfastigheterna i Gullspångs centrum och saneringen av kvarteret Klockaren kostat?

Vilken verksamhet förekommer idag i den så kallade ”Bömben” i Hova? Kommunen köpte fastigheten för över 2 miljoner av en privat fastighetsägare. Vad har upprustningen och ombyggnaden kostat?

Det fanns ingenting redovisat av detta för kommunfullmäktiges ledamöter.

Jag tog upp kommunens bidrag på 3,5 miljoner till Hova Hotell. Kommer nu kommunen att slippa betala drift- och underhållskostnader under 15 år för att sedan ta över investeringen?

Jag tog upp kommunens och bostadsbolagets hantering av byggnationen av förskolan Bikupan. Ingen återrapportering till fullmäktige har skett. Nu kommer sluträkningen på 29,5 miljoner som kommunen ska betala till bostadsbolaget. Hur mycket kommunen kommer att betala till bostadsbolaget är oklart, då bolaget har en lividitetsskuld till kommunen på 16 miljoner.

Fullmäktiges ledamöter lämnade sammanträdet lika ovetande, som när de kom..

Jag förmodar, att hanteringen av det bilfria torget i Gullspång och byggnationen av LSS-boendet kommer att hanteras på samma sätt, trots löften från kommunalråd och vice kommunalråd att dra lärdom i framtiden.

Hans-Göran Larsson

Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.